Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

3.05 Toronto Peetri koguduse täiskogu

03.05.2007 | | Rubriik: Online artiklid

Pühapäeval, 15. aprillil toimus Toronto Peetri koguduse täiskogu koosolek. Eelnenud jumalateenistusel jutlustas õp. dr. Andres Taul, tuues sõnumi ülestõusnud Jeesusest Kristusest ja mitteuskujatest, kes otsivad igasuguseid võimatuid ettekäändeid, et seda olematuks teha. Ülestõusnud Jeesus aga elab, mis on tõestatud evangeeliumides tunnistajate kaudu.

Koosolek

Koosoleku avas nõukogu esimehe kt. dr. Maret Truuvert. Avapalvuse ütles õp. Taul ja andis selle järel kokkuvõtliku ülevaate vaimulikust tegevusest, millest selgus, et Peetri kogudusel on liikmeid, kes on annetused teinud kas täielikult või osaliselt, 1095. Ristitud on 10; leeritatud 15; laulatatud 3 paari; armulauale võetud 750. Maetud 72, kuid sellest arvust on 28 väljaspool kogudust. Jumalateenistusi on peetud 58 eestikeelset, neist 18 armulauaga ja 41 inglise keeles, 21 armulauaga. Kristliku kasvatuse raames peetud leeritunde 28, piiblitunde 36. Pühapäevakooli tunde eesti keeles 29 ja inglise keeles 19. Hingehoiu alased külastused on suuremalt osalt toimunud haiguste korral haiglates (15) või koguduse liikmete viimastel päevadel (80). Jumalateenistusi on veel peetud Ehatares, Castelview hooldekodus, Jõekäärul ja surnuaedades.

Järgnes laekur Leena Liiveti majanduslik aruanne ja eelarve vastuvõtmine. Majanduslikult on Peetri kogudus kindlal alusel. Annetuste osas täiendab sissetulekuid tänuväärses osas päranduste hulk. Kulutuste osas nõuab suuri väljaminekuid kiriku ja pastoraadi ülalhoid, kuna need vananevad. Sissetulekuid oli aasta jooksul $ 252,326.00 ja väljaminekuid $276, 014.00. Koguduse kinnisvara, vallasvara ja hoiuste väärtus on $ 1,207,328.00. Majanduslik aruanne oli kontrollitud revisjoni-komisjoni poolt ja võeti vastu täiskogu poolt ühel häälel.

Valimisele tuli uus nõukogu. Kuna kandideeris soovitud (nõutav) arv — 48 — kandidaate nõukogusse, siis see kinnitati aklamatsiooni korras.

Allorganite tegevus

Komiteede ja toimkondade aruandmisel selgus, et väga kiiduväärt tööd teeb arhiivitoimkond Aino Müllerbecki juhtimisel, jäädvustades koguduse elus tehtut ja tegemisel olevat. Toimkonnas töötavad veel Koidu Konze, Liivia Kängsepp, Elma Liivet, Agnes Paju, Virve Mathias, Irje-Ann Pihlberg, Estra Toompuu, Heldi Vastopä ja Helmi Viksten. Toimkond vajab uusi liikmeid.

Pühapäevakool tegutseb kahes grupis. Nooremate gruppi juhivad Pat Stulov ja Mia Wall, vanemat Jaan Reitav ja Nelly Nosella. Muusika ja laul: nooremad — dr. Talvi Maimets ja vanemad — Georg Stulov. Töötab edukas noorte orkester (külastas ka Ehataret) Georgi juhtimisel.

Ingliskeelse koguduse aruande, mille koostas Naima Kaseloo, luges ette Georg Stulov. Nad tähistavad selle aasta 28. oktoobril oma 50. aastapäeva. Kogudus (sektsioon) on arvult väike, kuid kokkukuuluvuselt väga tugev. Tegutseb pühapäevakool ja seltskondlik tegevus on tihe. Eriti aktiivne on „Ladies Guild“.

Naisring hoolitseb koguduse koosviibimistel toidulaua korraldamise eest ja on alustanud kohvi pakkumisega peale pühapäevaseid jumalateenistusi. Möödunud aastal leidis aset moenäitus ja mälestus-koosviibimine sõdades langenud kangelastele Helju Salumetsa eestvedamisel. Naisring on olnud tegev veel koguduse aastapäeva tähistamisel ja külalisõpetajate vastuvõtu ja tagasi kodumaale saatmise koosviibimistel. Peale selle veel omavaheliste tähtpäevade tähistamine. Meid on nimekirjas 34, kuid kohale ilmub ainult 15-16, ütles esinaine Leida Pajur.

Koguduse segakoor Cantate Domino tegutseb, kuigi mehed jäävad vanaks või lahkuvad. Loodetakse siiski tähistada 50. aastapäeva tuleval aastal.

Jõulukülastused Kalju Kauri juhtimisel — tänuväärne töö vanurite jaoks. Külastatakse ainult neid, kes on ületanud 80. eluaasta ja seda soovivad. Külastajad olid veel õp. Andres Taul ja õp. Marek Roots, Lya Haamer, Naani Holsmer, Kersti Kimmel, Koidu Konze, Kadi Käis, Erdi Käärmann, Anne Leius ja Tamara Raye.

Kõikidesse allorganisatsioonidesse vajatakse abiväge — ja just meie nooremast generatsioonist. Nõukogu esimehe kt. Maret Truuvertile avaldati Ebgert Runge ettepanekul kiitust tugeva aplausiga. Koosolek lõppes Georg Stulovi juhtimisel „Meie Isa“ palve lugemisega ja koraaliga „Õnnista ja hoia“.

Eesti Elu, 27. aprillil 2007

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)