Esileht » Online » Online artiklid »

28. augustil on ülekiriklik korjandus Tallinna Toomkooli toetuseks

19.08.2011 | | Rubriik: Online artiklid

EELK konsistoorium kuulutab välja ülekirikulise korjanduse avatava kristliku erakooli toetuseks, pühapäeval 28. augustil 2011.

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil allkirjastati Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus leping Tallinna Toomkooli taasavamise ettevalmistamiseks. Lepingu allkirjastasid peapiiskop Andres Põder, Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma, Vanalinna Hariduskolleegiumi direktriss Kersti Nigesen ja Miikaeli Ühenduse tegevdirektor Ingrid Meister.

Juba käesoleva aasta 1. septembril alustab õppetööd Toomkooli 1. klass 27 õpilasega. Sel aastal algab koolitöö Püha Miikaeli Kooli alluvuses ja tihedas koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumiga. Iseseisva Tallinna Toomkooli taasavamise järel jätkub kristlikele väärtustele rajanev õppe- ja kasvatustöö juba kiriklikus Toomkoolis. Kooli taasasutajateks ja omanikeks saavad EELK Konsistoorium ja EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus.

Toomkooli klass alustab õppetööd Apteegi 3 asuval üüripinnal, kus praegu toimub kapitaalremont ruumide korrastamiseks. Kogu tööde maht on suur ja loodetavasti saavad hoone kaks korrust lõplikult renoveeritud septembrikuu lõpuks. I korrus peab õppetööks valmima juba augusti lõpuks. Kõik töödeks vajalikud summad tuleb leida eelarvevälistest vahenditest ehk annetustest, sponsorlusest ja toetustest. Sellele lisanduvad kulud, mis kaasnevad õppetööks vajaliku koolimööbli, tehnika ja tarvikute muretsemisega. 

1. septembril alustava Toomkooli klassi ja taasavatava Tallinna Toomkooli toetuseks on EELK Konsistoorium kuulutanud välja üldkirikliku korjanduse pühapäeval 28. augustil 2011.

Korjanduse annetused palutakse kanda:

Saaja: EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
SEB Pank: 10022002639007
Selgitus: Annetus Toomkooli heaks

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)