Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

26.11 Reimaast saab avaliku halduse ja regionaalminister

26.11.2007 | | Rubriik: Online artiklid

Siseministeeriumis valminud seaduse muutmise eelnõu kohaselt saab praegusest regionaalministrist avaliku halduse ja regionaalminister.

Eelnõu kohaselt asendatakse vabariigi valitsuse seaduses sõna «regionaalminister» sõnadega «avaliku halduse ja regionaalminister». Ühtlasi laieneb ka ministri valitsemisala.

Avaliku halduse ja regionaalminister hakkab juhtima siseministeeriumi struktuuriüksusi, mis tegelevad kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamise ja koordineerimisega, kodanikuühiskonna, avalike teenuste ning valitsusasutuste ja muude riigiasutuste vahelise asjaajamise arendamise ja koordineerimisega. Samuti ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigilise korraldamise ja järelevalvega, rahvastiku toimingute alaste küsimustega ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamisega.

Eelnõu on välja töötatud kooskõlas Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmiga.

Eelnõu koostajate meelest on üheks oluliseks probleemiks kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste ebaühtlane kvaliteet ja kättesaadavus. Seetõttu määrataksegi eelnõuga avalike teenuste arendamise ja koordineerimise eest vastutav minister

Regionaalminister ei asu eelnõu kohaselt koordineerima terve avaliku sektori avaliku halduse küsimusi, siiski iseloomustab ministri vastutusalasse lisanduvaid ülesandeid enim tihe seos avaliku haldusega.

«Avaliku halduse ja regionaalminister osaleb talle antud pädevuse piires avaliku halduse küsimustes avaliku halduse võrgustiku ja kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste arendamise koordineerijana,» seisab eelnõu seletuskirjas.

Avaliku halduse ja regionaalministri avaliku halduse arendamise märksõnaks on vastava koostöövõrgustiku loomine, mis seisneb ministeeriumite aktiivses kaasamises eri valitsemisaladest tulenevate ülesannete ühisele täitmisele.

Postimees, 26.novembril 2007

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)