Esileht » Online » Online artiklid »

24.01 Miljonid aitavad katuse peale

24.01.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Eelmise aasta lõpust on Järva-Peetri kirikul jälle miljon krooni, et ennistusettevõte Rändmeister saaks jätkata eelmisel aastal rahanappuse tõttu pooleli jäänud pikihoone katuse ennistust.

Rändmeister alustas Järva-Peetri Püha Peetruse kirikule uue, kimmkatuse panekut 2005. aastal kooriruumi osast. Tollal oli tööde tegelik maht teadmata, sest oma aja olid ära elanud ka kõik katusekonstruktsioonid. Tööd jätkusid 2006. aastal pikihoone katuse ühel kolmandikul.
Tööd jäid rahapuudusel pooleli

Riiklik programm «Pühakodade säilitamine ja areng» eraldas Järva-Peetri kiriku katuse avarii-ennistustöödeks esimesel aastal 664 000 ja teisel aastal 800 000 krooni.

Eelmisel aastal oli ennistusettevõte Rändmeister paraku sunnitud katusetööd katkestama, sest pühakodade programmi eelarvest jagus Järva-Peetri kirikule vaid 337 000 krooni, mille eest oli võimalik vaid pikihoone katuse uuendatud kolmandikust neljandikku ajutiselt katta. Ülejäänud vana osa oli varisemisohtlik.

«On mõistetav, et nii suure katuse ennistustööd kestavad mitu aastat, mistõttu ei saa hoone seisukohast olla tööde poolelijäämine vastuvõetav,» ütles tookord Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Aino Pung.

Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja Silja Konsa tunnistas, et 2007. aasta rahajagamisel tehti Järva-Peetri kirikule tõesti liiga. «Raha ei tulnud mitte spetsialistide ettepanekul, vaid kuidagi teistmoodi ja sel kuidagi teistmoodi tulekul jaguski Järva-Peetri kirikule vaid 337 000 krooni,» selgitas ta.

Konsa märkis, et olukord siiski lahenes ja eelmise aasta lõpul eraldas riik pühakodade programmi kaudu miljon krooni sihtotstarbega Järva-Peetri kiriku katuse ennistust jätkata. «On heameel, et tööd võivad jätkuda, sest uus katus on üks kindel asi,» lisas ta.

Konsa teada on pühakodade riikliku programmi tänavusse eelarvesse kavandatud 1,5 miljonit krooni ka Järva-Peetri kirikus katusetöid jätkata. «Selle rahaga peaks saama katuse peale,» ütles ta. «Kui palju raha tegelikult tuleb, otsustab programmi juhtnõukogu lõplikult ja kinnitab eelarve 7. veebruaril.»

Eraisikud toetavad katuseuuendust

Järva-Peetri koguduse õpetaja Lea Heinaste ütles, et neli Rändmeistri töömeest on jõudnud ka ülejäänud vana katuse maha võtta ja asuvad peagi talasid vahetama. «Kui selle miljoniga välja ei tule, on lubadus ka edaspidi meid rahastada, nii et katus saaks valmis,» lisas ta.

Et Kareda vallavalitsus on võtnud südameasjaks tähtsustada Järva-Peetri kiriku kui ajaloopärandi hoidmist, tunnetab kogudus Heinaste ütlust mööda kogu aeg. «Nüüd on ka omad inimesed teinud annetusi katuse korrastuseks,» lausus ta. «See, et eraisikud on pannud õla alla, on meile midagi uut, mille eest oleme tänulikud.»

JÄRVA-PEETRI KIRIK

Järva-Peetri kirik on Järvamaa kõige noorem ja kõige suurem kolmelööviline kodakirik. Peetrusele pühendatud kirikut on asutud ehitama ilmselt 13. sajandi lõpul.

Lääneseinast eendub tugev neljatahuline torn, mis sai praeguse kuju keskaja lõpul. Tornikiiver valmis 1868 ning on 67 meetriga Järvamaa kõrgeim.

Sisekujundus erineb tunduvalt teistest Järvamaa kirikutest. Tähelepanu äratavad tüsedate sammaste kapiteelid, millel puudub täielikult dekoor.

Vööndkaari toetavad külglöövide pikad neljatahulised rippkonsoolid, millel esineb gootipärane lehtdekoor. Säilinud on mitu keskaegset hauaplaati.

Järva Teataja, 24. jaanuaril 2008


See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)