EELK tänab

EELK autasustab kord aastas nelipühal, kiriku sünnipäeval, paljusid ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. EELK aukiri EELK Konsistooriumi otsusega 1. aprillist antakse EELK aukiri järgmistele inimestele: 1. Tiiu Aavik, Martna vallavanem, 2. Kristel Aer, organist, oreliõppejõud, 3. Ehalill Halliste, tekstiilikunstnik, 4. Toomas Heinaste, Anna koguduse kirikuteenija, 5. Hilkka Hiiop, kunstimuuseumi konserveerimise osakonna juhataja kt, ...

Ülemkarjased aegade tuultes 3. osa

3. Kui Johan Kõpp 1944. aastal Eestist lahkus, täitsid kodumaal piiskopi ülesandeid asetäitjad, esmalt Anton Eilart ja seejärel August Pähn. Mõlemad saadeti Siberisse. Pärast seda, kui Pähn oli 12. aprillil 1949 arreteeritud, määras konsistoorium 20. aprillil piiskopi uueks asetäitjaks 43aastase Jaan Kiiviti (snd 27.2.1906). Piiskopi asemel peapiiskop 23. oktoobril 1949 võeti Tallinna toomkirikus vastu EELK uus põhikiri. Erakorralise kirikukogu 52 saadikust oli kohal ...

Palve

Liig sageli on inimsüda kivine ja kõva, kuid sina, Looja, võid murda läbi ka kõige kivisemast südamest. Sina, Issand, võid murendada kõige tugevama kalju ja sina võid muuta elavaks iga inimese südame, kõneldes selles taevalisest armastusest, mis annab maailmale elu!

Sinu tahtmine sündigu …

Toomet,Illimar

Me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname sind kõige hea eest, mida oled meile eluteel andnud. Aita meil selle kohaselt elada ja teha teistele head. Ole toetamas neid, kes vajavad abi, ja aita meilgi neile oma abikäsi ulatada. Me täname, et kuuled kõiki meie palveid. Aita meil sageli palves sinuga kõnelda. Aamen.

Südame kõne Jumalaga

Inimesest teeb inimese tema suhtlusoskus. Igapäevases elus anname teistele inimestele edasi oma mõtteid ja arvamusi. Sõnades saame väljendada oma kõige sügavamaid tundeid: armastust ja hoolivust, aga ka muret ja viha. Just nen­de kaudu tunneb inimene nii turvatunnet kui vajadust oma elu muuta. Sellega kaasneb inimese ja ühiskonna areng. Kuid inimene ei suhtle mitte ainult teise inimesega, ta suhtleb ka Jumalaga. Püüd leida side oma loojaga on samuti inimesele omane. Me ...

Kirikumuusika Liit otsib sekretäri

Avaldus ja CV saata 9. juuniks aadressile kml@eelk.ee. Info: Tuuliki Jürjo, tel 5590 7952.

Surnuaiapühad

Surnuaiapühad on leitavad aadressil http://eelk.ee/eelk_uudised/t_surnuaiapuha.php Head vaimulikud ja koguduste töötegijad, palun avaldage oma koguduses toimuvate surnuaiapühade ajad eelk.ee kodulehel. Seda saate teha intraneti aadressil http://www.eelk.ee/intranet/ankeedid/surnuaiapuha.php

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 19

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 14. mai küsimusele Jeremija vastas Jumala kutsele vabandusega, et ta ei oska rääkida, sest on veel noor (Jr 1:5–7). Toimetusse laekus 13 vastust, loosi tahtel saab auhinna Malle Järve. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 19. Ühe Uue Testamendi kirja saajaks on mees nimega Gaius. Mis nime kannab Gaiusele ...

Tallinna praostkonna laulupäev

Laulupäeva peetakse 1. juunil Nõmme Rahu kirikus ja kirikaias. Kl 13 lastekooride kontsert. Laulavad Tallinna Jaani, Kaarli, Nõmme Rahu koguduse ja Toomkooli lapsed. Kl 16 algaval kontsertjumalateenistusel laulavad Tallinna Jaani, Kaarli, Nõmme Rahu, Oleviste, Peeteli, Püha Vaimu, Saksa Lunastaja, Toomkoguduse, Viimsi ja Hageri koguduse koorid. Kl 18 õhtupalvus, musitseerib trio Comodo. Kl 12–18 avatud kohvik.

Toeta raamatu ilmumist ja uute akende muretsemist!

Peagi valmib raamat «Carl Friedrich Kalk – väikese linna suur mees». Andes oma panuse raamatu ilmumisse, toetad ühtlasi Paldiski Nikolai kirikule uute akende muretsemist. Igaühe nimi, kes annetab enne 1. augustit raamatu ilmumise heaks 10 eurot või enam, trükitakse raamatusse ning annetaja saab endale ühe eksemplari. Raamatut esitletakse 31. augustil, Carl Frieidrich Kalki 210. sünniaastapäeval. Annetuse saab teha EELK Paldiski Nikolai koguduse nimele, ...

Kirikute öö Tartus ja Kõpul

Kirikute öö Tartus Saagu valgused taevalaotusse vahet tegema päeva ja öö vahel. Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Peetri kirik (Narva mnt 104), kl 19–22.30. Õhtumuusika, torni külastus, õhtupalvus armulauaga. Jumalasünnitaja Uinumise katedraal (Magasini 1), kl 18.30–23.45 õhututeenistus ja pärastõhtuteenistus. Jaani kirik (Jaani 5), kl 18–24. Põhjamaade orelimuusikat, (Elke Unt, orel). Merille Hommiku karikatuurinäitus, regilaulu õpituba, kl 19.30 ...

Kirikuloo selts korraldab ettekandepäeva

Eesti Kirikuloo Selts (EKLS; www.kirikulugu.ee) korraldab 23. mail algusega kl 14.15 Tartu ülikooli usuteaduskonnas (Ülikooli 18-230) seltsi üldkoosoleku raames ettekandepäeva. Päeva teemaks on «Kohalooline perspektiiv Eesti kirikuloo uurimises». Ajal, mil igal aastal ilmub mitu uurimust koguduste ja kihelkondade ajaloost, on paslik analüüsida, milline on nende roll Eesti kirikuloos ja selle uurimises. Lühiettekannetega esinevad kohalooliste raamatute autorid ja ...

Avatud uste päev Usuteaduse Instituudis

lahtiste uste

Täname

TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank