Tõmbekeskustest tõukekeskusteks

Viljandi praostkonna sinodil Paistus tunnustati tublisid töötegijaid, kõneldi möödunud aastast ja planeeriti viie järgmise aasta tegevuskava. Oli esimesi päikselisi kevadpäevi, kui Viljandi praostkonna 14 koguduse (Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõpu, Mõisaküla, Paistu, Pilistvere, Suure-Jaani, Tarvastu, Viljandi Jaani ja Pauluse, Helme, Taagepera, Põltsamaa) esindajad sinodile kogunesid. Pärast jumalateenistust kirikus jätkati koosolekuga rahvamajas. Tunnustus ...

Pärast 14 aastat Ameerikas tagasi Eestisse

pallo

Los Angelese koguduse õpetaja Jüri Pallo (50, fotol) esitas 13. mail koguduse juhatuse koosolekul lahkumisavalduse. EELK Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi peasekretär Mart Salumäe on teatanud, et Jüri Pallo on avalduse esitanud ka peapiiskop Andres Põderile, mille alusel on ta vabastatud Los Angelese koguduse õpetaja kohustest ja esitatud EELK vikaarvaimulikuks kinnitamiseks. Koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks. Los Angelese koguduse staatusest ...

Lühiuudised

noored

Noorte- ja lastetöö tegijate üldkoosolek EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) igakevadine üldkoosolek toimus seekord Nissi koguduse pastoraadis. Üldkoosolek kinnitas 2013. aasta tegevuskava ja eelarve, valiti revisjonikomisjon ning üks juhatuseliige. Tutvustati LNÜ projekti, mis sai rahastuse Kodanikeühenduste Sihtkapitalilt ning mille käigus uuendatakse LNÜ arengukava. Kõikide kavapunktide arutelu sujus läbimõeldult. Juhatusse valiti seitsmendaks liikmeks Liina Elken ...

Kaplan Endel Apsalon: rahu maailmas pole iseenesestmõistetav

Oma kolmandal missioonil Afganistanis viibiv kap­lan kapten Endel Apsalon räägib Eesti Kirikule, kuidas ta sõjaväevaimulikuna saab konfliktipiirkonnas teenivate sõdurite usku ja enesekindlust kasvatada. Afganistani-missiooni teema on seoses otsusega Eesti sõdurid sealt järgmise aasta lõpuks välja tuua meie ühiskonnas praegu vägagi kuum. Kuidas sõdurid selle otsuse vastu võtsid? Öeldakse, et kui poliitikud vaikivad, hakkavad rääkima kahurid. Afganistani teema on ...

Viru praostkonna vaimulik laulupäev peeti Pühajõel

Laupäeval, 18. mail toimus Pühajõe kirikus Viru praostkonna vaimulik laulupäev, kus osalenud tosinast kollektiivist enamik on ilmalikud. Eelmine Viru praostkonna muusikasekretär Tuuliki Jürjo kiidab oma järglast ses ametis Svetlana Kekiševat, kes alles veebruaris tuli lapsepuhkuselt ja esimese asjana hakkas korraldama praostkonna laulupäeva, mis on tähtsaim kohalik laulusündmus. Koore mitmest kandist «On tunda, et vahepeal oli muusikatöö juhita. Seda on näha ka ...

Kui südames on usaldus ja tänu

ylle muru

Nelipühal võttis sõidu Tallinna ette Urvaste koguduse juhatuse liige Ülle Muru (fotol), et peapiiskopilt vastu võtta EELK aukiri. Ajasime Üllega telefoni teel juttu taevaminemispühal. Vana-Antslas elaval ja Võru kutsehariduskeskuse õppekorralduse spetsialistina töötaval Üllel oli veel aega, et jõuda Urvastesse jumalateenistusele. Mis need tühised kilomeetrid noorele inimesele ikka on – 23. aprillil sai Ülle alles 50. Aga kuidas ta oma nooruse juures on neljandat ...

Ristil kasvatatakse esivanemate pärandit

Laupäeval toodi Risti kirikus tänu Jumalale, annetajatele ja ehitajatele kogudusemaja ümberehituse lõppemise eest. 1930ndatel ehitatud kogudusemaja on saanud eeskoja ja veranda ning katuse alla teise korruse. Kuigi tänujumalateenistus peeti ja kogudusemaja taaspühitses praost Jüri Vallsalu alles laupäeval, on õpetaja Annika Laatsi sõnul uued ruumid nii omaks võetud, et lapsed ei raatsi pühapäeviti kojugi minna. «Lapsed naudivad siinolekut,» räägib õpetaja ja unistab, et ...

Puhkus vanade sõprade juures

Armastatud misjonär Kari Antero Tynkkynen, kes teenib õpetajana Ridala ja Martna koguduses, veetis oma puhkuse sõprade juures Sambias. 1994. aastal misjonitööd alustanud Kari on Eestis ammu omainimeseks saanud, aga samamoodi on ta oodatud Aafrikas, Sambias, kus ta aastatel 2002–2005 oli misjonitööl. Märtsi kahel viimasel nädalal oli tal rõõm olla külas heade sõprade juures. Kari ütleb, et sai misjonijaamas, kus praegu puudub õpetaja, pidada tõelise palmipuudepüha ...

Maikuu, suur toomekuu

Üks tähtsamaid 1933. a maikuu muusikasündmusi oli muidugi Tallinna konservatooriumi järjekordsete lõpetajate ellusaatmine. Estonia kontserdisaal oli nii põhjalikult välja müüdud, et tuli tarvitusele võtta ka seisukohad. Ettekandel oli 20 pikka teost pluss kõne, mille pidas prof Jaan Tamme surma järel direktori kt-ks tõusnud prof Theodor Lemba. Pidulik sündmus lõppes alles kell 1 öösel. Aga seda polnud vaja kahetseda, sest kuulda sai palju toredat ja hästi esitatud ...

Diskussiooni fookus peab olema paigas 2. osa

2. Roomakatoliku kirik näitas oma suhtumist nüüdisaegsesse vabamüürlusse 1738. aastal, kui taas paavst Clemens, seekord Clemens XII, vabamüürluse hukka mõistis. Protestantlike luterlike kirikute poolt midagi sellist toimunud ei ole. Mõned üksikud erandid välja arvatud. Vabamüürlus Eesti aladel Ajalooliselt tekkis vabamüürlus Eestis aastal 1771 (mõnedel andmetel 1773), kui Tallinnas asutati vabamüürlaste loož Isis, kuhu kuulusid põhiliselt saksa ja vene aadlikud, ...

Palve

Tunamullune nelipühaelamus Vormsi metsas. Seni olin ainult kuulnud kirjeldusi kaunist kuldkingast, imekaunist orhideest, mida võib kevadel kohata, kui õigesse kohta minna. Kord lugesin, et Vormsi saare kirdeosas asub üks selline koht. Jah, tõepoolest, nelipüha eelõhtu rattasõidul nägin männimetsa servas põlvekõrguste varte otsas kullakarva kingi tumepunaste paeltega nii palju, et ei jõudnud üle lugeda ... Jumal, vahel tundub, et ka Sina oled varjatud, ...

Vaimust sündinu on vaim

Melder_KatrinHelena

Jh 3:1–15 Kolmainupüha on kirikukalendris viimane suurem püha, mis võtab otsekui kokku eelnenud suurte pühade sõnumi. Sellel pühal mõtleme kolmainu Jumalale, keda kiidame, austame, täname, oma Issandale, keda usaldame. Jõuludel saatis Looja maailma oma Poja, ülestõusmispühadel sai Jeesusest Kristusest meie Päästja ja Lunastaja ning nelipühadel valati välja Püha Vaim – need kolm ja samas üks, keda me tunnistame oma usutunnistuses. Martin Luther on öelnud: «Jumal on see, ...

Eestpalve

Püha kolmainus Jumal. Me täname Sind, et oled meid loonud ja meile elu andnud. Me täname Sind, et võime saada Kristuse surma pärast oma patud andeks ja leida puhta südame. Me täname, et kõnetad meid Püha Vaimu läbi ja annad usku ning juhid meid eluteel. Kõik siin maailmas on Sinu armastava juhtimise all ja see toob meie südamesse tänu ja ülistuse. Sinule, püha Jumal, anname tänu ja ülistust! Aamen.

Varjatud Jumal

Jumal ja inimene on täiesti erinevad. Jumal on Looja ja inimene on loodu. Jumal on täiuslik ja inimene on patune. Jumalat ja inimest ei saa võrrelda. Kuid teisalt lõi Jumal inimese oma näo järgi. Jumalanäolisus on see, mis annab inimesele erilisuse. Inimene on suuteline selle maailma kulgu muutma ja samuti looma. Meie loodu on oma kvaliteedilt nõrgem kui Jumala loodu, kuid siiski on meil vastutus maailma ees. Inimene peab vaatama, et ta oma loomisega ei teeks halba ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 15

EPS200

VASTUS 15. mai küsimusele Lüüdia oli purpurimüüja (Ap 16:14,15). Toimetusse laekus 18 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Aime Animägi. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 15) Kuningas Saul hakkas Taavetit järjekindlalt taga kiusama pärast seda, kui kuulis rahvast üht laulusalmi laulvat. Mis salm see oli? Iga nädal loositakse õigesti vastanute vahel välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on Eesti Piibliseltsilt ja Johannes Esto Ühingult. Vastuse palume ...