Vaimulikud tahavad jumalasulastele vabamüürlust keelata

Kolmkümmend Eesti luteri kiriku vaimulikku soovivad, et kiriku juhtkond keelustaks jumalasulaste kuulumise vabamüürlaste hulka, Tallinna praosti Jaan Tammsalu sõnul on aga rünnakud vabamüürluse vastu tingitud teadmatusest. Ühe erakirja jõudmine sotsiaalmeediasse ja ajakirjandusse muutis Tallinna praosti ja Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu mõnede vaimulike silmis ootamatult pigem ebasoovitavaks isikuks. Tammsalu tunnistas, et kuulub vabamüürlaste hulka, kuid ei osanud ...

Koos on kergem

Teisipäev tõi avalikkuse ette teate, et tänavusest riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng» (2003–2013) eelarvest saavad toetust kaks maakonna kirikut: Valga Jaani ja Laatre kirik. Kui Jaani kirikut toetatakse programmi kaudu 12 000 euroga, siis Laatre oma 5000ga. Summad on küll väikesed, kuid abiks ikka, sest arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et viimased viis aastat pole Jaani kirikule programmist sentigi tulnud. Samas tõi Laatre Püha Laurentsiuse ...

Valga pühakoda saab remondituge

Pühakodade säilitamiseks ja arenguks esitati muinsuskaitseametile üle Eesti 117 taotlust kokku 69 koguduselt. Programmi juhtnõukogu, kuhu kuuluvad konfessioonide ja riigi esindajad, otsusel saavad toetust viie konfessiooni pühakojad. Käesoleval aastal eraldati pühakodade restaureerimiseks 622 486 eurot ning lisaks veel 22 000 eurot projektide koostamiseks ning piksekaitsete ja signalisatsioonide paigaldamiseks. Väiksemaid, põhiliselt avariiremonttöid, ...

Kirikud saavad riigilt remondiabi

Riikliku programmi “Pühakodade säilitamine ja areng” 2013. aasta eelarvest eraldas riik pühakodade restaureerimiseks 622 486 eurot. Suurematest töödest jätkatakse sel aastal näiteks Tapa Ristija Johannese kiriku katuse restaureerimistöödega, alustatakse aga Väike-Maarja kiriku avariiliste katuste restaureerimisega. Väiksemaid, põhiliselt avarii-remonditöid toetatakse Haljala kirikus. Loe ka Virumaa Teatajast.

Paistu kogudus vaidleb veefirmaga näidu üle

Paistu kirikuõpetaja väitel teeb osaühing Ramsi VK kirikule liiga, kirjutades tegelikust suuremaid veearveid. Ettevõtte juhataja sõnas, et tüli on alguse saanud valesti öeldud näidust. «Kui me tarbime 0,3 või 0,5 kuupmeetrit vett kuus, siis Ramsi VK kirjutab meile kuupmeetri kaela ning põhjendab seda seadusega, mille alusel tohib võtta vaid täiskuupmeetreid,» ütles kirikuõpetaja Raivo Asuküla. Säärane tegevus sai kirikuõpetaja jutu järgi alguse eelmise aasta ...

Riik toetab Hanila ja Nõva kiriku remonttöid

Riikliku programmi “Pühakodade säilitamine ja areng” 2013. aasta eelarvest eraldas riik 622 486 eurot pühakodade restaureerimiseks, väikeste summadega toetatakse ka Hanila kiriku ja Nõva kiriku avarii-remonttöid. Pühakodade säilitamiseks ja arenguks 2013. aastal laekus muinsuskaitseametile üle Eesti 117 taotlust kokku 69 koguduselt, teatab BNS. Konfessioonide ja riigi esindajate osalusega programmi juhtnõukogu otsusel saavad restaureerimistoetust viie eri konfessiooni ...

Armastus üle piiride

Iseseisvuspäeval paluti Jumala kaitset meie riigile ja rahvale ka Lauritsala kirikus Lappeenrantas. Jumalateenistus peeti eesti keeles ja osadust jagama kogunes nii eestlasi kui ka soomlasi. Igavest õnnistust ja taevalist väge palusid kirikulised palves ja lauldes Eesti ja Soome riigile ning eesti keel kõlas uhkelt mõlema rahva suus 1958. aastal ehitatud moodsas betoon­ehitises, kus on 670 istekohta. Elavat usku Kõiki tulijaid tervitas kirikumees Toni Mattero ja ...

Eesti Kirikute Nõukogu president on peapiiskop Andres Põder

Peapiiskop Andres Põderi  (fotol) volitused Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) vastvalitud uue presidendina algavad 1. aprillil. Uue juhatuse valimine järgnevaks kolmeks tegevusaastaks toimus EKNi töökoosolekul 21. veebruaril, presidendiks valiti EELK peapiiskop Andres Põder, asepresidentideks Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ning Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Meego Remmel. Presidendi ja asepresidentide ülesandeks on ...

Peeti kodumaa sünnipäeva

Eesti Vabariigi sünnipäeva 24. veebruaril tähistati ka paljudes eestlaste kogukondades maailmas. Mitmed Eesti vaimulikud sõitsid rahvuskaaslasi teenima eri paikadesse. Kantsler Urmas Viilma teenis Brüsseli kogudust, kohal oli üle 60 inimese, laulis kohalike eestlaste ansambel. Esile tuleb tuua Kadri Raudkivi suurt panust kogudusetöö organiseerimisel. Pärast teenistust oli kaetud kohvilaud. Vastuvõtjateks olid kindral Neeme Väli ja Eesti sõjaline esindaja NATO juures ...

Poolt, vastu, erapooletu …?

Möödunud nädalal lootsin endamisi, et pääsen kommentaaridest teemal «EELK vaimulikud ja vabamüürlus» – eelkõige seetõttu, et ma pole vabamüürlusega tuttav ei teoreetiliselt ega praktiliselt ning eluaastate lisandudes olen õppinud vältima resoluutseid ja üldistavaid hinnanguid inimestele ja olukordadele, mille kohta mul napib informatsiooni. Ent võta näpust! Ei möödunud ükski leeritund, piiblitund ega aastapäevapidustus, kus keegi poleks küsinud kiriku ja minu enda arvamust ...

Kannatus ja kannatamatus

«Minu silmad on alati Issanda poole» – nõnda kõlab salm, millele tugineb kannatusaja kolmanda pühapäeva nimi Oculi (mu silmad on alati Issanda poole (Ps 25:15) – toim.). Tõepoolest – kellel on meie silmad? Kas Issandal? Tema kannatusel ja ristil? Viimasel nädalal on paljude silmad olnud vist küll üsna suurel määral vabamüürlastel. Või õigemini kannatamatul küsimusel, kes nende hulka kuulub. Kõlanud on läbematud üleskutsed stiilis: «Öelge välja! Kas kuulud? Kas sind on ka ...

Tometuse kirjakast

Vabamüürlusest Vabamüürlus pole kuigi originaalne, meenutades teisi analoogseid läbi aegade eksisteerinud salaõpetusi. Kõige sarnasemad on ehk antiiksed müsteeriumireligioonid. Sarnasuseks on süsteemi astmelisus, salastatus, sünkretism, võib-olla ka konkreetsed juutlusest, foiniikia usundist ning Egiptusest kokku pandud jumalad (nagu Jahbulon). Vabamüürlus teeb vahet pühendatute ja mittepühendatute vahel. Nagu antiigis: kui sa oled viidud koopasse ja koopa peal on tapetud ...

Lennates mesipuu poole

Ühel möödunud nädala ööl ärkasin äkitselt, mõtteis Juhan Liivi sõnad, millele Peep Sarapik on teinud viisi. Koorid võtavad seda ikka laulda ja seda kuuleb meie rahva suurel peol, üldlaulupeol. «Oh hing, oh hing, sa raskel a’al – kuis ihkad sa isamaa poole; kas kodu sa, kas võõral maal: kuis ihkad isamaa poole!» Igal põlvkonnal on oma rasked ajad, mõned neist on olnud raskemast raskemad, aga kuigi tuhanded on teele langenud, on tuhanded koju jõudnud, unustades surma ja ...

Pöördumine

Austatud peapiiskop Andres Põder! Austatud piiskop Einar Soone! Austatud EELK Konsistooriumi liikmed! Meie, käesolevale pöördumisele alla kirjutanud EELK ametikandjad, leiame, et kuulumine vabamüürlaste organisatsiooni on kokkusobimatu vaimuliku ametiga, kuna tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna. Karjase ja karja vaheline usalduslik suhe on eelduseks Hea Sõnumi kuulutamisele. Vaimulikud on ...

Peeter Kaldur tuli, nägi ja võitis

Nii võiks parafraseerida Julius Caesari sõnu õpetaja Peeter Kalduri kohta, kes end peaaegu 40 aastat tagasi Jõhvi kirikus ristida lasi ja nüüdseks seal Jeesuse elueast kaks aastat enam inimesi teeninud on. Istume koguduse hubases kantseleis, tassidest tõusmas mõnus aroom, ja võtame jutuks käidud tee – läinud reedel möödus Peeter Kalduri ordinatsioonist 35 aastat. Peeter ütleb, et endast on raske rääkida ja ajakirjanikuga rääkimine on risk, tulega mängimine. Ja täpsustab: ...