Eestpalve

Armuline Jumal, tänu Sulle selle eest, et Sina oled hea karjane ja juhid meid meie eluteel. Anna andeks, kui me oleme õigelt teelt kõrvale läinud, ja aita meil alati loota Sinu armastusele ja abile.

Hea karjane

Inimese elu üks põhivajadusi on turvatunne. Paraku tunneme sageli, et me ei saa olla milleski eriti kindlad, ning tihtipeale tekitab tulevik hirmu. Sellistel elu keerulistel hetkedel on hea teada, et Jumal kannab meie eest hoolt. Jumal on hea ja armastav. Nii on ajaloos kutsutud Jumalat heaks karjaseks. Jumal on karjane, kes juhib ja kannab hoolt inimeste eest. Võime teda kõiges usaldada, sest karjane on oma lambukeste poolel ja kannab nende eest ...

Oikumeeniline naistekonverents

Oikumeeniline naistekonverents «Andeksandmise vägi» toimub 21. aprillil  9.30–16.30 Tallinna metodisti kirikus Narva mnt 51.Teeme sageli üksteisele haiget, kas tahtlikult või tahtmatult. Me ei pääse ka pettumustest ja solvangutest, mis on põhjustatud nii iseenda kui teiste ebatäiuslikkusest. Andeksandmata solvangud toovad meis esile kibeduse, moonutavad meie tundemaailma ning mõjutavad meie elu. Andeksandmine teistele ja ...

Eesti palvetab

Ühendus Naised Teoloogias teatab

20. aprillil algusega kell 13 toimub usuteaduse instituudis ühenduse ettekandekoosolek.Ettekande tööstressist ja läbipõlemisest peab meditsiiniteaduste dr Eda Merisalu, TÜ tervishoiu instituudi dotsent. Diskussioon ja kohvilaud. Ettekande järel koguneb ÜNT täiskogu, et kinnitada 2011. aasta aruanne ja selle aasta tegevuskava.Ettekandekoosolekule on oodatud kõik huvilised! Palume oma tulekust teada anda hedi.vilumaa@eelk.ee

Eesti filmimuuseum kogub Eesti filmiajalugu!

Eesti Ajaloomuuseumi filmimuuseumil valmib 2012. aasta sügisel filmiajalugu tutvustav näitus «Siin me oleme! Eesti film 100» ning sellega seoses kutsutakse kõiki filmihuvilisi üles tooma näitusele Eesti filmipärandiga seotud esemeid. Oodatud on filmitootmise, filminäitamise ja turundamisega seotud esemed. Näituse koostamisel on tähtsal kohal kinotehnika (eriti vanem tehnika), filmides kasutatud rekvisiidid, ...

XIX rahvusvaheline õigeusu vaimuliku muusika festival Credo

Muusikafestival CREDO toimub Eestis alates 1994. aastast. Festivali eesmärgiks on õigeusu muusikakultuuri väärtuste säilitamine, tutvustamine ja populariseerimine.21. aprillil kell 18 esineb Tallinna Jaani kirikus kooristuudio Istok Sankt-Peterburgist. Noortekoori dirigent on Elena Pavlova, lastekoori dirigent Angela Zingarenko. Repertuaaris on vene klassikaline ja välismaa heliloojate ilmalik ning vaimulik muusika.Pileti hind 4 eurot, ...

Gounod’ missat lauldakse Tartus ja Hageris

Kammerkoor Lambertus ja Tartu Pauluse kammerkoor esitavad C. F. Gounod' missa «Messe Solennelle» 22. aprillil kl 10 Tartu Pauluse kirikus jumalateenistusel ja 29. aprillil kl 13 Hageri Lambertuse kirikus kontserdil. Dirigendid on Sigrid Põld ja Merle Liblik, solistid Laili Jõgiaas, Lennart Mängli ja Naatan Haamer. Orelil Anna Humal.

Avatud uste päev linnuses

Haapsalu piiskopilinnuses on 1. mail traditsiooniline avatud uste päev, mil oodatakse külla suuri ja väikseid, noori ja vanu, lähedalt ja kaugelt!Avatud uste päeva algust kuulutab kl 12  kellamäng. Kavas on kontsert ja päeva avasõnad toomkirikus; kirikuvarade näituse avamine toomkirikus; piiskoppide varandusekeldri  avamine; mündipressi avamine; sõjaline algõpe ja rüütliturniir kõigile ...

Tallinna Kaarli kogudus annab teada

Kampaania «Annetused Kaarli kiriku remondi heaks» eesmärgiks on koguda 1 miljon eurot kiriku restaureerimiseks. Kui annetustest on kogunenud 20 000 eurot, loositakse välja esimene peaauhind, Jüri Arraku graafiline leht. Loosimine toimub annetajate vahel, kes on teada andnud oma nime ja kontaktandmed. 30. märtsi seisuga on kogunenud 19 084 eurot.Uuskasutuskamber kogudusemaja keldriruumides on avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti kell ...

Ettetellimisel

Arne Hiobi raamatut «Püha maa, juudid ja Jeesus» saab 30. aprillini osta soodushinnaga 15 eurot. Raamatut saab ette tellida Tallinna Jaani kirikust, Logose raamatukauplusest, Tartu Pauluse raamatupoest ja Johannes Esto Ühingu kodulehelt www.johannes.ee.

Jutlustajate päev

Päeva peetakse 26. mail Pärnus agape kirikus Männi 2. Algus kell 10, lõpp kell 17. Huvilisi oodatakse kuulama loenguid, osalema sisukates diskussioonides, süvenema jutlustamise tähendusse ja arendama oma praktilisi oskusi. Jumalateenistusel jutlustab Andres Põder.Ettekanded peavad Philippe Jourdan, Ain Riistan, Andres Põder ja Kaido Soom. Õpikojadasid juhendavad Ain Riistan, Meeli Tankler ja Kaido Soom.Registreerimisel 13. maini ...

Täname

Mare DanzigerIlse LahiEster LiinakLea OjapervEstri TiigiTarmo VainoMustamäe kogudusUrvaste kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Anu Väliaho, diakon18. aprillil – 60Marko Tiirmaa, diakon21. aprillil – 38Lev Lekarkin, diakon23. aprillil – 44Hõisake Issandas, te õiged! Õiglastele sobib laulda kiituslaulu! (Psalm 33:1)Rohket Jumala õnnistust staažikale misjonärile diakon Anu Väliahole 60. sünnipäeva puhul 18. aprillil soovib Misjonikeskuse kollektiiv.Kingituse asemel saab Anu Väliahot rõõmustada, toetades uue lauluraamatu väljaandmist mari ...

Pühakojad vaevlevad remondiraha hädas

Ehkki riiklik programm "Pühakodade säilitamine ja areng" saab tänavu rahuldada vaid neljandiku investeeringute taotlusi, jagub raha ka mõne Virumaa kiriku projekti jaoks.TEET KORSTENteet@pohjarannik.ee11. aprillil teatas programmi "Pühakodade säilitamine ja areng"koordinaator Sille Sombri Jõhvi vallavalitsusele, et programmile eraldatud vahendite vähesus ei võimalda arvestada nende 2012. aasta eelarvesse ...