Raamatuletilt

Anselm Grün. Vanakssaamise kõrge kunstJohannes Esto Ühing. 180 lk.«Iga päevaga saame vanemaks. Vananemise üle mõtlemine pole tähtis ainult vanadele, vaid igaühele. Ainult nende inimeste elu on korras, kes vananemisse tõsiselt suhtuvad,» kirjutab autor raamatu sissejuhatuses. Raamat kutsub meid saabuva vanadusega toime tulema: leppima elu kordaminekute ja kaotustega, oma elu mõistma ja oma elu elama. Vanadus ...

Kas edasi tähendab tagasi?

Olen aastaid töötanud kunstihuviliste lastega ja leidnud, et kui laps võtab kätte värvid ja paotab sel moel oma sisemist minapilti, siis on see üllatavalt kirgas. Vaevalt teab ta midagi geniaalsetest kunstnikest ja nende loomingust, kui ta veel õigesti lugedagi ei oska. Lapse hingepeegel on puhas, see peegeldab siirust ning laseb aimata, et laps hindab ilu. Oma tunnetuse läbiKunsti alge sünnib inimese vaimust, millele mõistus ...

Euroopa usulisi juuri otsimas

19.–21. aprillini peeti usuteaduse instituudis rahvusvahelist seminari «Euroopa usulised juured. Judaismi, kristluse ja islami kujunemise ning teisenemise dünaamika». Seminar oli osa kuus aastat toiminud kolme monoteistliku religiooni suhteid uuriva põhjamaade võrgustiku tööst. Võrgustik ühendab doktorante ja magistrante ning neid juhendavaid professoreid ja teadlasi.Balti riikidest on võrgustikus ainsana esindatud Eestist ...

Piibel – Jumala ilmutus 3. osa

3.Küllap Jumal saab kasutada ka kõrgete kraadidega meeste tarkust, kui neil piisab Jumala ees alandlikkust, aga minu jaoks on kõige kaalukamad need vaimulikud autorid ja kommentaatorid, kelle elus Jumal ka tegelikult tegutseb – näiteks need, kes on pidanud oma usu pärast tõsiselt kannatama ja vanglas istuma, sest neis tingimustes peab inimest kandma tõesti Jumal, mitte inimese enda arvamused, vaprus või tarkus. Üks selliseid ...

Lähedastest ja kaugetest

Helsingi ülikooli usuteaduskonna doktorant Maria Pakkala esitleb oma uurimust juutidest ja kristlastest koraanis. Tiiu Pikkur

Nõnda võib iseloomustada kolme suure raamatuusundi omavahelisi suhteid käsitlenud seminari. Esmalt sündis juutluse rüpes kristlus ja mõlemale üsna lähedal sai alguse islam. Juutlus kui vanim on jäänud seotuks ühe rahvusega ega ole saanud suurt levikut. Kristlus on minetanud seotuse emarahvusega ja saanud kõigi rahvaste omandiks. Islamil on tihe side sünnipiirkonnaga Araabias, kuid kolmas ilmutust rõhutav ...

Palve

Tekst ja foto: Tiiu Hermat

Taeva lindudel on pesad, aga Inimese Poeg ütleb, et tal pole kohta, kuhu pead panna ...Ometi kutsub ta meid kõiki enda juurde, pakkudes elavat vett ilma hinnata ning igavest asupaika oma Isa kojas. Mul on kodu siin maa peal – koos kõigi murede ja kohustustega, mis mind temaga seovad. See on mulle armas ja ma tunnen end seal hästi. Aga siiski loodan ma, et Inimese Poeg kutsub ka mind ning annab mullegi eluaseme enda juures, kus saan olla muretu ja ...

Valik on meie teha

«Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.» (5Ms ...

Jumala rahva koduigatsus

Psalmi antifoonist (Ps 66:1) saadud pühapäeva nimi Jubilate ('hõisake') väljendab ülestõusmisaja iseloomu: kristlane on kutsutud Jumalat kiitma ja ülistama. Kristus oli surnud ja ta elab. Sellele mõtlemine aitab inimesel tõsta oma pilgu selle maailma raskustelt ja kannatustelt üles Jumala poole. Jumala käes on meie saatus ja tema käest tuleb jäädav võit: igavene elu Jumala riigis.  Nii on ...

Eestpalve

Armas Jumal, ole oma vaimuga toeks Tartu Peetri kogudusele, kes on asunud taastama oma kunagist kooli.

Eesti Kiriku kinkekaart

Kinkekaardiga saate rõõmustada oma lähedast inimest, saates talle pärast Eesti Kiriku tellimuse vormistamist toimetuse kaudu kaunilt kujundatud kaardiga teate lehe tellimisest kas aastaks või pooleks aastaks. Kinkija tasub tellimuse eest toimetusele vastavalt 29 või 16 eurot.Eesti Kiriku kinkekaart on parim valik, kui meelepärast kingitust on raske leida.Kinkekaarti küsige Eesti Kiriku toimetusest tel 733 7795 või e-postiga ...

Vancouveri Peetri kogudus otsib õpetajat

Vancouveri Peetri kogudus vajab 2012. aasta septembrist 2013. aasta maini õpetajat. Kogudus tagab elamise ja auto, palk sõltub ordinatsiooni staažist. Avaldus saata EELK konsistooriumisse peapiiskopi nimele. Lisada selgitus, kes ja kuidas kandideerijat koguduses asendab, ning praostkonna praosti luba.Info: arho.tuhkru@eelk.ee

Palvepäev

Kuues sündmus Kristuspäevale eelnevast ürituste sarjast «Eesti palvetab» toimub 28. aprillil Jõhvis ning sinna on oodatud eelkõige Ida ja Lääne-Virumaa inimesed, kuid teretulnud on ka kõik teised!Kl 15 algab Jõhvi Mihkli kiriku pastoraadis Kristuspäeva ja palvevõrgustikku tutvustav palveseminar. Kl 17 on samas  Jaan Tammsalu ja Tõnis Mägi kontsert-mõtisklus «Palve». Piletid hinnaga ...

Kutsume kogudusi üles talgutele registreerima!

Kutsume kõiki kogudusi osalema 5. mail «Teeme ära!» talgupäeval. «Heartbeat Tallinna» ja «Teeme ära!» koostöös toimuvad sel aastal haljastustalgud, mis on kogudustele suurepärane võimalus muuta oma kiriku ümbrus kaunimaks.«Teeme ära!» teavituskampaania kaudu saavad inimesed liituda koguduse talgutega, ühtlasi pakuvad talgud kogudusele kontakti kohaliku kogukonnaga ning ...

Lisavastuvõtt diakonikoolitusele

Pastoraalseminar teatab, et 2012. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 23.–24. mail usuteaduse instituudis. Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate lisavastuvõtt toimub konsistooriumis 22. mail algusega kl 10. Koolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 30 EAP ulatuses vastavalt diakoniameti ...

V Ülejõe päevad Tartus

Kesksel kohal 2.–4. maini kestvatel päevadel on kontserdid Peetri kirikus.2.–4. mail kirik avatud kell 10–15. Saab uudistada Gescheri valukojas valatud vastset tornikella.Kolmapäeval, 2. mail kell 12 keskpäev orelimuusikaga. Musitseerib Anneli Klaus.Neljapäeval, 3. mail kell 12 keskpäev orelimuusikaga. Musitseerib Anneli Klaus.Reedel, 4. mail kell 19 romantiline õhtukontsert. Esinevad Külli Erikson (orel) ja Pille Riin Erikson ...