Kõpus pühitseti lipuväljak

Riigikantselei koostöös Kõpu koguduse ja vallavalitsusega avas laupäeval, Eesti lipu 127. sünnipäeval, Kõpus lipuväljaku, mis on pühendatud sinimustvalge ühe õnnistaja, Eesti Üliõpilaste Seltsi liikme Villem Reimani 150. sünniaastapäevale.Koguduse poolt üritust korraldanud õp Hedi Vilumaa kirjeldas päeva kui meeleolukat aatemeelest kantud rahvapidu, millest võttis osa rohkelt ...

Kuidas jätkata, see on küsimus

Praosti ja abipraosti valimine toob sinodiliste keskele elevust. Hääletuskasti juures on (paremalt) praost Teet Hanschmidt, praostkonna raamatupidaja Lea Ruisu ja abipraost Tõnu Linnasmäe.  Liina Raudvassar

Sinodihooaega jäi lõpetama EELK väiksema, Järva praostkonna sinod Koerus, kus hääletati praostiametit jätkama Teet Hanschmidt ja abipraostiks valiti Tõnu Linnasmäe.Maarja-Magdaleena kirikus vaimuliku osaga sisse juhatatud päev jätkus sinodikoosolekuga kohalikus kultuurimajas, millest võtsid osa peapiiskop Andres Põder, praostkonna 12 koguduse esindajat, teiste hulgas 11 vaimulikku. Iseseisvana või ...

EELK arengukava elab läbi muutmisprotsessi

Marion Bobkov on arengukava koordinaatorina protsessi juhtimas. Sirje Semm

Konsistoorium on käivitanud EELK arengukava 2008–2017 muutmise ja täiendamise protsessi.Kevadisel kirikukogul esitas kantsler Urmas Viilma vahearuande arengukava täitmisest aastatel 2009–2010. Selles dokumendis, mis on kättesaadav ka www.eelk.ee sisevõrgust, nenditakse, et «kokku on arengukavas sätestatud 116 eesmärki, mis eeldaksid tulemuslikkuse hindamiseks mõõtmist. Ilma liialdamata võib öelda, et nii suur hulk ...

Lühidalt

Tartus mõeldi küüditatutele4. juunil tähistati Vanemuise teatri väikeses majas juuniküüditamise 70. aastapäeva piduliku ettekandepäevaga. Kokkutulnuid tervitasid riigikogu esimees Ene Ergma ja liige Tõnis Lukas, linnapea Urmas Kruuse ja peapiiskop Andres Põder. Ettekannetes heitsid möödunule pilgu Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Enn Tarto (fotol), ajaloolased Aadu Must ja Aigi Rahi-Tamm ning Palupera ...

Lääne kirikulaul on käinud läbi mitmest kondiveskist

Laulu «Oh Looja Vaim, nüüd hingesse» transkriptsioon valikust 11.–21. sajandi allikatest.

Laul «Oh Looja Vaim, nüüd hingesse» (KLPR 130) kuulub lauluraamatu vanimate laulude kihistusse. See on üks neist vähestest lauludest, mis annab hapra märgi meie kirikulaulu seotusest läänekiriku traditsioonilise lauluvaraga, mida tuntakse gregooriuse laulu nime all.Laulu «Oh Looja Vaim, nüüd hingesse» on rubriigis «Laulu lugu» juba käsitletud – Tauno Väinölä kirjutas ...

Nelipühad – kristliku kiriku sünnipäev

Püha Vaimu sümbol on tuvi.

Pühapäeval pühitseb kristlik maailm Püha Vaimu laskumist jüngrite peale.Apostlite tegude raamatu järgi toimus see viiekümnendal päeval pärast Kristuse ülestõusmist, juutlikel nelipühadel (Ap 2:1–4). Nelipühad olid ajalooliselt Iisraeli lõikuspüha (vrd 3Ms 23:15–21), alates 2. saj hakati nelipüha tähistama Seaduse saamise pühana.Paljudes maailma keeltes tuleneb nelipühade nimi ...

Kriisade orelitöökojas peeti kontserti

Orelilgi on oma hingeelu ja kui pill käest hakkab minema, tuleb meister appi paluda. Internet

Maikuu esimesel poolel tegi Hardo Kriisa oma orelitöökoja uksed lahti hulgale huvilistele – kuulata sai kontserti kolmel pillil.Hardo Kriisa orelitöökoda, mis sel aastal 125. aastapäeva tähistab, on Rakveres oma ruume laiendanud. «Õigupoolest hoidsin ka ise varem madalamat profiili, aga kui nüüd on laiemad võimalused, siis – miks mitte inimesi ka siia kutsuda,» kõneles meister Eesti Kirikule. «Eks meid ole ...

Rapla kirikumuusika festival jätkab tuntud headuses

Pille Lill on tunnustatud laulja, aga ka omanimelise fondi loominguline juht. Armastatud lauljat saab kuulata Rapla kirikumuusika festivalil.  Rita Puidet

10.–24. juulini toimuv festival leiab aset 19. korda ja pakub kuulata taas heas esituses muusikat.Võiks öelda, et festival on tõeline pidu ka muusikutele: on ju rõõmustav, et õpituga saab publiku ette minna, aga programmi on lisandunud ka õppepäevad. Nii kogunevad neljal päeval noored tšellomängijad alates 10. eluaastast esimesse tšellistide laagrisse, mida juhendavad tippansambli C-JAM kogenud liikmed.Laagris õpetatakse ...

Oluline on Jumala sõna õpetamine

Olavi Rimpiläinen ristis Tartu Peetri kirikus lastekodulapsi.  Kaido Soom

Mai lõpus viibis Eestis pensionil olev Oulu piiskop Olavi Rimpiläinen (73), kes sõitis 800 kilomeetrit lõunasse selleks, et ristida Tartu Kristliku Noortekodu viis last. Selline pikk reis polnud sugugi esimene, vaid juba kolmas. Et tegu on inimesega, kelle süda on õige koha peal ja kes armastab eestlasi, võttis Eesti Kirik temalt ka intervjuu.Olete olnud Oulu piiskop aastatel 1980–2000. Millised on Teie sidemed Eestiga?Olen palju Eestis ...

Johann Thal – esimene eestlasest orelimeister

Juunikuus möödub orelimeistri sünnist 255 ja surmast 170 aastat. Johann Thal sündis 14. juunil 1756 Kambjas köstri pojana. Tema isa oli Jakob Thal (11. IX 1718 Urvaste – 5. II 1790 Kambja) ehk maakeeli Mango Jaak, ema Mari pärines aga Kambja kihelkonna Vana-Kuuste külast. Pärast Kambja lugupeetud köstri ja koolmeistri Ignatsi Jaagu surma 1741. aastal jätkas köstri ametis Jaagu poeg Carl Ignatius, kes aga peagi Kambjast ...

Muudatused seaduses

Kas väikest puukirikut on sajandite jooksul tõhusalt kaitsnud hülgerasva ja männitõrva seguga võõpamine või muud asjaolud? Sellele peaks selgust tooma tänavu algatatud rahvusvaheline projekt, mille käigus võtavad teadlased teiste muinsuskaitse alla kuuluvate objektide seas luubi alla Ruhnu 1642. a ehitatud puukiriku. Arhiiv

Muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu allkirjastas kultuuriminister 15. märtsil 2010. Seadus võeti vastu riigikogus ja jõustus 1. juunil. Olulisemaks muudatuseks muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõus on veealuse kultuuripärandi kaitse, otsinguvahendi kasutamise reguleerimine, kohalikule omavalitsusele delegeerimise õigus riiklike kohustuste täitmiseks ja mälestisel tehtavate ...

Palve

Jumala Vaim, kes valitsed maailma ja elad meie sees,Armastuse Vaim, kes julgustad meie südameid ja meeli,Elu Vaim, kes oled eluallikaks meile.Pühitse meie radu ja päevi, Pühitse meie mõtteid, sõnasid ja tegusid,Pühitse meid, et Sinu Vägi juhiks meid õigel teel.Pühitse meid, et oma eludega kuulutame Sind, Sa Püha Kõigeväeline.Tekst ja foto: Mikk Leedjärv

Need okkad, need naelad ja see veri

Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate ...

Eestpalve

Armas aitaja Jumal, võta hoida ja lohutada rasket haigust põdev noor mees.PorvooEestpalves on Rootsi kiriku Linköpingi piiskopkond ja piiskop Martin Modéus, samuti Šoti episkopaalkiriku Argylli ja Islesi piiskopkond ning piiskop Kevin Pearson.  Eestpalves on ka Iiri kiriku Connori piiskopkond ja piiskop Alan Abernethy.  

Püha Vaimu väljavalamine

Kristlike nelipühade keskpunktis on Püha Vaimu läkitamine ning Vaimu tegevus, samuti algkoguduse ja kogu ristiusu kiriku sündimine. Tegu on kristliku kiriku jaoks ülimalt olulise tähtpäevaga, kiriku sünnipäevaga. Esimesel nelipühal ristiti kolm tuhat inimest. Seda on rohkem kui meil terve aasta jooksul. Nii suur ristitute hulk näitab, et midagi erilist oli sel hetkel Jeruusalemmas toimumas. Kui Jumala Vaim tuleb, siis ...