Muusika Jumala riigi töös, 1. osa

Eesti Kirik avaldab emeriitõpetaja titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe ettekande muusikast jumalariigi töös, mille ta pidas 28 aastat tagasi. Möödunud aastatega on muutunud riigikord, arengutest kirikus rääkimata. Aga midagi põlist on jäänud.Meenutame õpetaja Salumäe artikliga ka Kodu- ja Välis-Eesti kiriku tähtsündmuse – ühise kiriku laulu- ja palveraamatu ilmumise 19. aastapäeva. Oleme ...

Kursis hoitakse kurss ajaloo säilitamisel

Sulev Sova panustab oma aega ja energiat, et ligi paarisaja-aastane hoone püsiks algses funktsioonis ajaloolise Kursi kirikumõisa südames.  Liina Raudvassar

18. oktoobril 50. sünnipäeva tähistanud õpetaja Sulev Sova soovib hoida oma eluasemeks oleva ajaloolise, peaaegu 200 aastat vana Kursi pastoraadi selle sajandi inimestele.Kui Jõgevamaa soiste alade kurekoloonia Egiptimaale siirdudes koha sügiskurjale ilmale oli loovutanud, võtsin mina sõidusihiks Tartust poole tunni kaugusel oleva Kursi kihelkonnakeskuse. Tegemist oli võla õiendamisega iseenda ees, sest hoolimata soodsast ...

Esmakordset kogemust kroonis edu

Tunnustuspreemia sai Jan Rahman (vasakult), peapreemia anti Leila Holts-Smithsonile ja noore luuletaja preemia laureaadiks osutus Anna-Liisa Vaher. Alar Karu

Tarvastu kirikuõpetaja Anna-Liisa Vaher võitis Hendrik Adamsoni nimelise murdeluule konkursi.Kõik Anna-Liisa sõbrad ja Eesti Kiriku tähelepanelikud lugejad teavad, et Tarvastu õpetajat külastab aeg-ajalt Pegasus, jättes sellest paberile meeliülendavad värsiread. Aga et noor naine lisaks kirjakeelele valab sõnu luulevormi ka murdes, tuli paljudele ootamatult. Mõneti oli see üllatuseks Võrust pärit ...

Palamuse kiriku katus parandatud

Palamuse kiriku katus on taas terve. Jaan Nuga

8. augusti tormis kannatada saanud Palamuse kiriku katus on taastatud.Katusetöödega loodeti valmis saada iga-aastaseks rahvarohkeks Paunvere väljanäituseks, kuid rõõmustamiseks saadi siiski põhjust nädal hiljem, oktoobri esimesel nädalavahetusel, kinnitab koguduse õpetaja Jaan Nuga.Rahaküsimuse juures jääb õpetaja rahulikuks, sest kirikuvalitsus on lubanud tehtud tööde eest tasumiseks kogudusele ...

Pühapäeval peetakse kirikuis misjonipüha

Jaan Kolbergi filmiga, mille teemasid seob gospelkantaat «Teelised», püütakse toetada ja mõtestada misjonitööd kogudustes.

Eesti luterlikes kirikutes on kujunemas traditsiooniks tähistada oktoobrikuu neljandal pühapäeval misjonipüha.Tegemist on küll pikemaajaliste traditsioonidega, püha peeti 1856. aastast kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril. 1997. aastal, mil taastati misjonikeskus, tehti ka kogudustele ettepanek taolise tähtpäeva pidamiseks. Oktoobri lõpus peetav püha tuletab meelde ka misjonär Evald Julius Oviri hukkumist Aafrikas 1896. ...

Kogudus kasvab ja kosub

Rajatav Mustamäe kogudus käib koos rõõmsalt vikerkaarevärvilises ruumis, mille on kristlaste kasutusse andnud Mustamäe linnaosa valitsus.Erakogu

Rajatav Mustamäe kogudus on leidnud endale ruumid.«Meie Jumala käsi on heana kõigi peal, kes teda otsivad» (Esr 8:22). Sellel sügisel võime tõepoolest kogudusega öelda, et Jumala käsi kõige heana on olnud me kohal kogu aja, mil koos oleme käinud, ning tunneme Tema õnnistust igal päeval.Kõige suurem õnnistus on see, kui inimesel on rahu. Ja see pole mitte lihtsalt rahulik olemine, vaid sügav ...

Käru kirik püsib tänu hoolitsusele

Käru kirik on märk inimeste hoolimisest. Arhiiv

Eeloleval pühapäeval tähistab Käru kogudus jumalateenistusega kiriku pühitsemise 150. aastapäeva.Midagi on meie väikses riigis valesti, kui ikka ja jälle tuleb kõneks, et üks või teine paik on ääremaa. Niisuguses ääre peal elamise seisus on aegu olnud Käru, ent ometi pole see sealset rahvast takistanud hoolimast oma kirikust ja uskumast jumalasõnasse.Kingituseks kellamehhanismPraostkonna ...

Peterburi Jaani kirik tähtsa talituse ootel

Peterburi Jaani kiriku (fotol) taastamisega tegeleva komisjoni korralisel koosolekul tõdeti, et kõik märgid lubavad kiriku-kontserdisaali pühitseda 20. veebruaril 2011.EELK esindajana koosolekul osalenud assessor Tiit Salumäe vahendas Eesti Kirikule, et alates uuest aastast võib Neevalinna eestlaste keskusena taas ausse tõusta 1860. aastal sisseõnnistatud Jaani kirik. Ta märkis, et kuigi komisjon on vaaginud ka võimalust ...

Otsused

AutasudÕpetaja Andres Mäeverele anti EELK aukiri seoses 60. sünnipäevaga ustava teenimise eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.EELK tunnustusmärk anti õpetaja Andres Tšumakovile pühendunud teenimise eest Käru koguduses ja Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.Peapiiskop on andnud EELK tunnustusmärgi Sigurd Rambuschile teenete eest Taani ja Eesti kirikute koostöö arendamisel. Assessor Ove Sander, kes käis autasu ...

Kaks väärt konverentsi

Kirikurahva jaoks on tulemas kaks olulist sündmust: 4. novembril peetakse Tallinnas usuteaduse instituudi korraldusel teoloogide Robert Kannukese ja Ago Viljari mälestuspäeva ning Tartus ülikoolis EKN koostöös Tartu ülikooliga konverentsi «Usust, elust, usuelust 2010», kus tutvustatakse erinevaid religioonisotsioloogilisi uurimusi. Mida peate nende ettevõtmiste puhul oluliseks välja tuua?Einar Soone, piiskop, Eesti ...

Jutlustaja uksehoidja ametis

Merille Hommik

Toomas Paul on oma essees «Kahjutustatud kristlus» juhtinud tähelepanu tõsiasjale, et paljudes kirikutes ei kasutata tänapäeval enam kantslit, vaid selle all on väike pult. Tema meelest on see kõnekas detail: «Kantsel eeldas selget ja meelevallaga sõnumi edastamist, seda aga ei ole enam. Või ei ole veel?»  Helsingi ülikooli praktilise teoloogia professor Heikki Kotila, üks retriidiliikumise ja ...

Sumeda elu võimalikkusest

Kalev Kesküla mõtiskelude kogumikus «Elu sumedusest» unistab autor: «Hea, kui saaks elada oma elu otseselt tegelikkusega kokku puutumata, see oleks sume elu.» Sumedus põimib endas hämaruse ja maheduse, millesse ennast uinutama kutsub hinge teatud küpsus ja väsimus. Sügis on omal moel küps ja väsinud aeg, ent loodusest kaob praegu mahedus kiiremini, kui kasvav hämarus seda kompenseerida jõuab. ...

Miks sündis Geikristlaste Kogu?

Oma viimast, täpselt aasta tagasi siin avaldatud artiklit vaadates tundus, et peaksin vähemalt poole sellest jälle muutmata kujul kirja panema. Minu arvamustes ja olukorras, millest tollal kirjutasin, pole midagi muutunud, välja arvatud asjaolu, et siis esinesin kiriku vaimulikuna, nüüd aga iseenda ja oma sõprade nimel.Paar viimast nädalat mu elus aga on olnud täis tormi. Ilmselt pole ma kunagi kogenud üheaegselt nii palju ...

Taevase linna teeviit

Pühapäeval möödus Asta Kuurme sünnist 85 aastat. Vaimuliku abikaasa, suurepärane ema, kirikumuusik, õpetaja... Kes jõuaks kõiki tema olemisi kokku võtta. Nüüd peeti teda meeles Põltsamaal koguduse keskel ja mälestati kalmistul. Muud ajalist märki sellest vaprast naisest kohapeal justkui polegi.Minu tutvus Asta ja Herbertiga algas siis, kui neil oli minu jaoks aega – lapsed olid ammu kodust läinud ...

Eesti Kirik kuuks ajaks tasuta!

Kõigil neil, kes ei ole veel Eesti Kiriku tellijad, on võimalik vormistada kuuks ajaks tasuta tutvumistellimus. Tellimissoovi korral teata aadress: • saada e-kiri: ek.tellimus@eelk.ee • helista numbril 733 7795• kirjuta: Eesti Kiriku toimetus, Ülikooli 1, 51003 TARTU