Euroopa õigus austab kirikute kaadrivaliku põhimõtteid

Viimaste nädalate aruteludes homoseksualistide õiguste teemadel on kahetsusväärselt jäänud tagaplaanile õiguslikud aspektid. Tundub, nagu oleks suur osa ühiskonnast taoliste kampaaniatega nagu «Erinevus rikastab» juba ära hirmutatud ja eksiteele viidud, jättes Euroopa Liidu praegusest õigusruumist mulje, et isegi kirikutel ei ole enam võimalik keelduda tööle võtmast või ametis ...

Korvpalli ei mängita jalgpalliväljakul

Urmas Petti kirjutab kirikulehes (Veeuputusest internetipornoni, 20.10.10, EK nr 42): «EELK tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel, millest põhiseaduse § 48 tagab igaühele õiguse koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Välja arvatud need, mille eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. ...

Juhtimiskonverents, mis võidab südameid

GLS (Global Leadership Summit) juhtimiskonverents on saanud tuttavaks juba paljudele Eesti inimestele. Sellest on kujunemas kristlike juhtide kohtumine, mil kaheks päevaks ennast argiülesannetest välja lülitatakse, et keskenduda iga organisatsiooni arengus olulistele juhtimisküsimusetele. Kolme aastaga on GLS kasvanud Eesti suurimaks juhtimiskonverentsiks, kuhu ootame sellel aastal 800 inimest.GLS juhtimiskonverents on tuntuks saanud väga ...

Aluseks reeglistik?

Intervjueerides möödunud teisipäeval pärast diakonieksamit assessor Ove Sanderit, sain muu hulgas kuulda, et viimaste aastatega on üksipulgi lahti kirjutatud diakoni institutsiooniga seonduv. Erinevalt varasemast on kirikuvalitsusel üsna kindlalt teada, kes on diakon, mida ta oma ametis peab tegema ja millisele mõõdupuule sellesse vaimulikuastmesse pürgija peab vastama. Teada on seegi, milliste katsete (loe: eksami) alusel ...

Muinsuskaitseamet tunnustas partnereid

Vello Väinsalu pälvis tunnustuse Esku kabeli uuele elule aitamise eest. Sirje Semm

Traditsiooniliselt tunnustab muinsuskaitseamet sügisel aasta parimaid omanikke, ettevõtteid ja kodanikke kultuuripärandi märkimisväärse kaitse eest.14. oktoobril tänati 41 partnerit, kes on aidanud restaureerida ja sihikindlalt hooldada kirikuid, mõisaid, kalmistuid ja muud kultuuriväärtuslikku vara. 5000kroonise preemia said Loniida Bergmann ja Võisiku-Kundrussaare külaselts EWA Võisiku mõisa kabeli ning ...

Lühidalt

Kõlaaken prooviksTartu Peetri kiriku torni paigaldati 8. oktoobril pühakoja linnapoolsesse külge prooviks uus kõlaaken (fotol). Kaldribadega ja eemal­datava paneeliga luugi kujundas, valmistas ja paigaldas Toomas Mäeväli.Kui aastakümneid nägid linna suurima kiriku kellatorni avad üsna koledad välja, siis nüüd, kui kogudus ja linnarahvas uue lahendusega rahule jääb, vahetatakse kõik kellakoja ...

Ajale vastu pidanud

Kingitusi vahetavad Tuusula praost Ulla Rosenqvist (vasakult), Viljandi praostkonna sekretär Toivo Vilumaa, Nurmijärvi praost Ilkka Järvinen, Viljandi praost Marko Tiitus. Arvo Lasting

Viljandi praostkond tähistas sõprussidemete sõlmimise 20. aastapäeva osalemisega Soome kiriku vaimulike konverentsil.Soome kiriku Tuusula praostkonna ja Viljandi praostkonna koostöö on kestnud juba kakskümmend aastat. 13. oktoobril 1990 kirjutati alla sõprusleping. Sellele eelnes mõne aasta pikkune ettevalmistustöö, mis tipnes 1990. aasta veebruaris Balti seminari korraldamisega, millel Eestit esindas tollane Viljandi ...

«40 kirjast» möödub 30 aastat

28. oktoobril 1980. a kirjutas ühiskonnas lahvatanud reaktsiooni ajel 40 Eesti haritlast ja avaliku elu tegelast alla pöördumisele «Avalik kirik Eesti NSV-st», milles protesteeriti venestamispoliitika vastu ja väljendati muret eesti rahva tuleviku pärast. Kirjas puudutatud teemade ring oli lai, konkreetseks ajendiks said Tallinnas toimunud noorterahutused. Tegemist oli katsega astuda dialoogi totalitaarvõimuga, muutmaks moraalset ...

Soome kirik kaotab liikmeid

Soome luterlik kirik kaotab homoseksuaalsuse teema käsitlemise tõttu liikmeid.12. oktoobril toimus Soome televisioonis vestlussaade «Homoilta» (homoõhtu), milles vesteldi ka kirikliku laulatuse teemadel. Saates esitas konservatiivse seisukoha kristlikdemokraatliku partei esimees Päivi Räsänen, kes lähtus Piibli seisukohtadest, mis on homoseksuaalsuse praktiseerimise suhtes taunivad. Pärast saadet algas tugev kiriku ...

Praostkonna väljasõit Vormsile

Vormsi kiriku altar.

Pärnu praostkonna töötegijad tegid 20. oktoobril väljasõidu Vormsile. Paraku said osaleda vaid pooled praostkonna vaimulikest, lisaks paar ilmiktöötegijat, ent sellegipoolest jäädi rahule nii reisiga kui selle vältel toimunud mõttevahetusega.Lisaks praostkonna koguduste teenimise vägagi keerulisele küsimusele arutleti peaasjalikult selle üle, kuivõrd meie usk ning arusaam kesksetest usutõdedest ...

Valga kirik elab edasi

Inimesed on minult sageli küsinud, kas Valga kogudus leiab oma õpetaja ja kaua kestab see õpetajata elu. Rahumeelne sõna on ikka vaigistanud viha, seetõttu tahan kirjutada ka Valga kirikust midagi tasakaalustatut. Vastaksin, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) elab oma pikkade traditsioonide järgi ning kirikus kehtib kord, et kui kogudus jääb õpetajata, määratakse mõni muu õpetaja või praost koguduse hooldajaõpetajaks. Õpetajata kogudust pole EELKs seega päriselt ...

Erinevus rikastab muutumises

Nüüd on see siis kohal. Homoseksuaalsus ja kirik on teema, millega mitmes Euroopa riigis juba mõnda aega on madistatud. Eesti, seni siiski veel suhteliselt konservatiivse ühiskonnana, on sellest võitlusest siiani üsna vaba olnud. Kuid hiljuti aktiivse homoseksuaalse propagandistina ka konverentsil “Erinevus rikastab” üles astunud luterlik vaimulik avas selle peatüki meiegi maal. Kiriku otsus nimetatud isik oma vaimulike nimekirjast kustutada (mitte kirikust välja ...

Usuvõitlus vajab võitlejaid!

Lugedes viimastel nädalatel avaldatud artikleid ja mõtteavaldusi konfliktist homokristlaste ning heterokristlaste vahel - ei saanud mitte vaikki jääda...! Soovin öelda, et pange aga pihta - usuvõitlust ei saa pidada lahinguteta. Minu usun, et Jumal juhib mõlemat poolt, eesmärgiks juhtida inimesi lähemale tõele, avardada selle läbi ühtlasi meie teadvust. Niikaua, kui võideldakse armastuse eest, ei ole lahingus kaotajaid - armastus jaguneb lõppude lõpuks kõigi vahel. Ehk, kui ...

Usuvõitlus vajab võitlejaid!

Lugedes viimastel nädalatel avaldatud artikleid ja mõtteavaldusi konfliktist homokristlaste ning heterokristlaste vahel - ei saanud mitte vaikki jääda...! Soovin öelda, et pange aga pihta - usuvõitlust ei saa pidada lahinguteta. Minu usun, et Jumal juhib mõlemat poolt, eesmärgiks juhtida inimesi lähemale tõele, avardada selle läbi ühtlasi meie teadvust. Niikaua, kui võideldakse armastuse eest, ei ole ...

Ilmub järgmise aasta seinakalender

Ilmumas on Eesti Kiriku väljaantav värvipiltidega seinakalender, mis kahel järgmisel aastal jäädvustab Tallinna ja Harjumaa pühakojad. Toimetus võtab asutustelt, kogudustelt ja üksikisikutelt vastu kalendri tellimusi tel 733 7795, 733 7790 või e-postiga sirje.kasemaa@eelk.ee.Üksikmüügi hind (kuni 10 eks) – 37 krooni, hulgimüük (11–99 eks) – 35 krooni, alates 100 eksemplarist hind 31 krooni, kalender ...