Tarmo Kulmar, maailmakodanik Tartus

Vaimuliku ordinatsiooniga võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar (fotol) tähistas reedel, 13. augustil oma 60. sünnipäeva.Mitmekordse humanitaarharidusega mees, kes kopsakast kogemustepagasist hoolimata on valmis uuteks väljakutseteks, ei väsi laialdastele erialateadmistele vaatamata lisa­informatsiooni hankimiseks vaimset tööd tegemast ja tõelise teadlasena ei pelga püstitada hulljulgeid hüpoteese, unustamata ...

Kakskümmend imelist aastat kirikutööl

Anneli Lein tunneb kogudusesekretäri tööst rõõmu. Liina Raudvassar

Anneli Lein asus 1. septembril 1990 tööle Jõhvi koguduse kantseleiametnikuna. Ametinimetus on nüüdseks muutunud koguduse sekretäriks, aga töö sisu jäänud suuresti samaks. Praegu peab ta ka Pühajõe koguduse sekretäri ametit. EELKs pole just tavaline, et kogudus saab palgata tööle sekretäri, seepärast on huvitav lugeda seda tööd teinud inimese mõtteid ...

Retriit – mis see tähendab ja kuidas sünnib?

Mille nimel me elame ja töötame? Isegi kirikus, koguduses, vaimuliku või kaastöölisena? Uppuda on võimalik igal pool, sestap kulub õige hingamise õpetus ära igale ujujale. Eriti neile, kes pikka maad mõõdavad.Kogudustes on eriti pühade eel ja aegu tuhat tegemist. Enese või teiste seatud eesmärgid, kokkulepped ja ajakavad nõuavad täitmist. Aga – millal ei oleks meil kiire? Vaikuse ja palve keskelt ...

Püha Vaim pühib maalt minema parteilisuse

Emmanuel Kirss usub, et Püha Vaim pühib maalt minema palju vana ja aegunut.  Sirje Semm

Vaimsete õpetuste rohkus ja erisus on kindlasti demokraatlik, kuid võib ajada vägagi segadusse. Mitte kõik pole küpsed viljakakas dialoogiks raamatute ja internetiga, leidmaks oma tõde. Inimene vajab teise inimese, õpetaja sõnu. Vaimsetel otsingutel liikujaile kõneles ülempreester oikonomos Emmanuel Kirss Tallinnas Issanda Muutmise kirikus kevadel talle omaste lihtsate sõnadega järgmist.Jumal on üks osa sellest ...

Inglismaa kirikute üldsinodil oli arutusel ka naispiiskoppide küsimus

Canterbury katedraal. Internet

Peapiiskop Andres Põder osales koos abikaasa Marje Põderi ja Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piiriga Canterbury peapiiskopi Rowan Williamsi kutsel Inglismaa kiriku üldsinodil.Lisaks pidasid Kodu-Eesti vaimulikud E.E.L.K. assessori Virve Jamesi kutsel Leicesteri Eesti Majas kohalikule eesti kogukonnale jumalateenistuse, millest võttis osa 20 kaasmaalast.Eeskujuks riiklik juhtimismudelInglismaa üldsinodi töökorraldus ...

200 aastat Kanepi uue kivikiriku pühitsemisest

Kanepi Jaani kirik enne 1893. aastat. Koguduse arhiiv

Võrumaa Kanepi kogudus, mille pühakoja tornitipus ainsana Eestis on hommikutäht, võib nimetada oma möödanikust kolme olulist tähtpäeva.1671. aastal kutsus toonane Valgjärve ja Piigandi mõisa omanik Benedikt Johan Berg oma mõisasse pastoriks Otepää kiriku abiõpetaja Richard Weidemanni. 1674. a olevat valminud esimene väike puust kabel Kanepi külas. Kuninga käsul kihelkond suuremaks4. augustil ...

Esimehi kutsutakse nädalalõpuks Roostale

Foto 2009. aasta juhatuseesimeeste konverentsilt Audrus. Pildile on jäädvustunud hetk aasta juhatuseesimehe valimiselt. Sirje Semm

15.–17. oktoobrini peetakse Roostal EELK koguduste juhatuseesimeeste III konverents.EELK toetusfondi algatusel ja misjonikeskuse toel toimus 2008. aastal esimest korda juhatuseesimeeste konverents Voorel ja eelmisel aastal Audrus. Tagasiside osavõtjatelt on olnud positiivne ning taolisi konverentse peeti väga vajalikuks, seepärast otsustasime jätkata. Konverentsi põhiteema on «Meie kirik – keda see huvitab?». Püüame üheskoos ...

Lühidalt

Luterlikul Maailmaliidul on uus president Luterlik Maailmaliit valis oma uueks presidendiks senise Jordaania ja Püha Maa luterliku piiskopi Munib Younani (fotol). 1950. aastal sündinud Younan, kes sai 300 poolthäält 360st, on õppinud teoloogiat ka Helsingi ülikoolis. Edaspidises töös soovib vastne president keskenduda koostööle ja diakooniale, samuti kristliku sõnumi mõistetavakstegemisele juutide ja muslimite ...

Ühtehoidev Eestimaa

Läinud reedel, taasiseseisvumispäeval, kogunes Eesti rahvas enam kui sajasse laulupaika või televiisori ette, et laulda üheskoos üldtuntud ja armastatud isamaalisi koorilaule.Viimasel ajal on üsna palju vaieldud 20. augusti tähistamise üle, kas ja kuidas seda päeva esile tõsta. Olen arvamusel, et taasiseseisvumispäeva ei peaks tähistama sarnaselt vabariigi sünnipäevaga, kuid oma riigi tagasivõitmist, ...

Vanglate osakonnal uus peakaplan

5. juulist on justiitsministeeriumi vanglate osakonna uueks nõunikuks-peakap­laniks Johann-Christian Põder (fotol), kes seni töötas samas arestimajade vanemkaplanina. Eelmine nõunik-peakaplan õp Igor Miller lahkus peakaplani ametikohalt omal soovil, tema ametivolitused lõppesid 2. juulil.Justiitsministeeriumi avalike talituste osakonnast selgitatakse Eesti Kirikule, et Johann-Christian Põder edutati tänu põhjalikele ...

Kas euro tulekul toetab kirik pankasid?

Euroopa Komisjoni kodulehekülg

Mai keskpaigas kirjutas meie lehes kantsler Urmas Viilma sentidest korjanduskotis, suunates kirikurahva mõtted olukorrale, mis ootab meid ees 1. jaanuarist 2011 ehk siis päevast, mil Eestis tuleb ametlikult käibele euro.Nii nagu kantslergi kirjutas, on ka koguduste tasandil vaja läbi mõelda, mil moel annetusi vastu võtta ja kuidas lahendada pühapäevase korjanduse korraldus. Kui näiteks Soome aastatetagune praktika on see, et uue ...

Keset tellinguid, varbad liivas

Ilumäe koguduse praegune juhatuse esimees Õie Alt (paremal) ja endine esimees Villu Jahilo loodavad, et kabel saab korda 2013. aastaks, mil tähistatakse pühakoja 170. aastapäeva. Liina Raudvassar

Pühapäeval tähistati Virumaal Ilumäe kabeli 167. ja leerimaja 100. aastapäeva.Viitna kõrtsist ja Palmse mõisast mööda sõites ei kulu pikalt aega, kui kena puiestee kurakätt Ilumäe kabelini viib. Üle pühapäeva koguneb kohaliku, umbes 40-liikmelise koguduse tuumik siia, et jumalasõna kuulata ning püha sakrameti vastu võtta.Sel korral viis armulauaga jumalateenistuse keset tellinguid ...

Türi koguduse pidupäev

Teet Hanschmidt kutsub kõiki toetajaid ja koguduse liikmeid pidulikku tänulauda. Praost Teet Hanschmidtist vasakul suurtoetaja AS Prelvex juht TarmoThomson, paremal kellaprojekti elluviija Toomas Mäeväli.  Merje Talvik

Koguduse 690. aastapäeva puhul sai kaante vahele Türi kiriku lugu ja pühitsuse uus tornikell.Uus, ligi 600 kilo kaaluv pronksist kell heliseb Türi kiriku tornis hommikul seitsmest õhtul kümneni igal täistunnil. Koos uue kellaga paigaldati torni ka kellatool ning elektroonikasüsteem. Korrus allpool asub ka vana kell ning kiriklike talituste puhul helistatakse mõlemat.«Kella helistamiseks tuleb vajutada vaid puldile ning ...

27. augustil pühitsetakse Pärnu Eliisabeti kiriku uus orel

27. augustil kell 18.00 pühitsetakse Pärnu Eliisabeti kiriku uus orel. Pidulikul kontsert- avatseremoonial tuleb esiettekandele Mart Siimeri "Te Deum". Oreli ehitab Kriisa Oreliehitus OÜ eesotsas orelimeister Hardo Kriisaga. Kriisade firma on tegutsenud järjepidevalt alates aastast 1886. Kokku on valmistatud ligikaudu 50 orelit, millest enamus on säilinud ja asuvad Eestis. Nõukogude okupatsioon ei võimaldanud ehitada ...

Lõputute raskustega maadelnud kirikuõpetaja otsustas lahkuda

Halliste Püha Anna ja Karksi Peetri kiriku pastor Kalle Gaston paneb ameti maha, sest Halliste pühakoja katuse parandamine aina venib ja muud mured, millega maakoguduse õpetajal tuleb maadelda, on kurnavaks muutunud. 9. juulil kirjutas «Sakala» Halliste kiriku katuse remondist, mis pidanuks valmis olema juba 20. aprilliks, aga polnud tol hetkel veel alanudki. Olukord ei ole ka praeguseks muutunud. «Tellingud on ...