Elu edendades ja minevikku mäletades

Vello Väinsalu on Esku kabeliga seotud esivanemate kaudu. Sirje Semm

Esku kabel Lahemaa metsade rüpes saab jaanipäevaks peale Aseri kivist katuse. OÜ Rändmeister lõi pühakoda restaureeriva sihtasutusega käed 8. märtsil. Esialgu planeeriti katuse valmimiseks maikuu lõpp. Nagu ikka vanade asjadega: asud ühte tööd tegema, tuleb kõrvalt neid robinal juurde.Sihtasutus Esku Kabel on töötanud aasta jagu päevi. Seni valla bilansis peremehetu varana arvel olnud kabel ...

Pühal aastal mõtleme eriliselt apostel Jaakobusele

Apostel Jaakobus vanem on palverändurite kaitsepühak. Äratuntavaks teeb Jaakobuse kammkarp tema õlal.  Repro

2010. aasta on kuulutatud pühaks aastaks ning see on eriline aeg seoses apostel Jaakobusega. Eriti peaks see rõõmustama neid kogudusi ja kihelkondi, mis on pühendatud Jaakobusele, samuti neid inimesi, kes võtavad ette palverännaku apostel Jaakobuse hauale, mis asub Hispaania loodeosas Santiago de Compostela katedraalis.Mis on püha aasta?Kuigi palverännakud apostel Jaakobuse hauale algasid juba 9. sajandil, sai püha aasta ...

Rakveres on kirik mäe otsas

Rakvere Kolmainu kirikul on linnapildis kindel koht. 2 x Liina Raudvassar

Rakvere Kolmainu kirik ei paista üle linna silma mitte üksnes geograafilise asupaiga tõttu. Ka siinse koguduse tegemised ning noore hingekarjase Tauno Toompuu (31) rahvamehelikkus on pühakoja lävepakku paljudele madaldanud.Istume koguduse õpetajaga kiriku kõrval kogudusemajas, kunagises tõllakuuris, mida kohalikud teavad noortemajana. Äsja on lõppenud Viru praostkonna sinodikoosolek, kus Toompuu valiti jätkama ...

Ajalootahvel Martin Lutheri mälestussamba asukohale

Martin Lutheri ausammas, pildistatud õpetaja Köögardali poolt 1923. aastal. Repro

Keila lähedal Kumna külas avatakse mälestustahvel kohas, kus varem seisis ausammas.25. juunil tähistab luterlik kirik ühe oma alusteksti – Augsburgi usutunnistuse – 480. aastapäeva. Sel puhul toimub pühapäeval, 27. juunil kell 11 pidulik jumalateenistus Keila Miikaeli kirikus, jutlustab Valga praost Vallo Ehasalu.Jumalateenistuse lõppedes suundutakse Keila lähedal Kumna külas asunud Martin Lutheri mälestussamba ...

Neitsi Maarja külaskäigud Kairos El Waraqi kirikus

Jumalaema on ilmunud mitmel kontinendil ja erinevatel ajastutel.Euroopas on kõige kuulsamad kohad Lourdes Lõuna-Prantsusmaal (19. saj) ja Fatima Portugalis (1917. a). Neist on saanud kõige populaarsemad palverännakukeskused.Uue aastatuhande alguses paistavad märkimisväärsed sündmused Egiptuses. Maar­ja ilmub seal mitmes kohas ja teeb end nähtavaks kõigile kohalolijaile, ka muhameedlastele. On huvitav teada, et juba 1968. ...

Augsburgi usutunnistus

Käesoleval aastal tähistatakse peamise luterliku usutunnistuskirja, Augsburgi usutunnistuse (Confessio Augustana, edaspidi CA), koostamise 480. aastapäeva. Teksti endaga on iga huviline kindlasti tuttav, vähem teatakse ehk selle tekkimise ajaloolisest taustast.1521. aasta Wormsi riigipäeva järel oli Luther koos oma poolehoidjatega kirikust välja heidetud ning Saksa riigis lindpriiks kuulutatud, ent otsuse elluviimiseks puudus jõud. ...

Puhkus kodumaa rüpes

Toimetuse viimane töönädal on möödunud tõelises suvepuhkuse ootuses – lõunapausidel on pajatatud reisiplaane, jagatud kogemust ja infot. Kõik ikka selleks, et veeta lähedastega tore ja meeldejääv suvi, põhjalikult puhata ja ammutada energiat uueks tööaastaks.Tänases lehes oleme välja toonud nimekirja väärt suveüritustest ja soodsatest majutusvõimalustest Eestimaa ...

Oma leht on kõige õigem

Vaimuliku laulupeo rongkäik teel laululavale. Mari Paenurm

Kahjuks polnud endal tänavu tervist Tartusse vaimulikule laulupeole sõita. Otsisin esmaspäeval suurtest lehtedest peouudiseid ja -pilte. Postimees, Päevaleht ja Õhtuleht valmistasid mulle suure pettumuse. Igasugu tühjast-tähjast palju kära, aga ilusast suurest peost ei midagi. Aga eks ma uueks aastaks lehti tellides pea meeles. Pärast kuulsin, et Tartu Postimehes oli olnud, aga see pole mul tellitud. Ja egas ometi Tartu ...

Kõrgkoolides on teadustööd kaitstud

Ülikoolide õppekavade eri taseme õppurid on oma teadustööd kaitsnud ja lõpudiplomi kätte saanud. Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitsti 23 lõputööd. Rõõmustav on see, et magistritöö kaitses 14 õppurit, teiste seas religiooniantropoloogia alal Laiuse koguduse õpetaja Raino Kubjas, kelle töö kandis pealkirja «Kristlaseks olemise tähendus Eesti ühiskonnas». ...

Lühidalt

Kõrgkoolides valiti õppejõudeTartu ülikooli nõukogu valis mais professoreid ja nimetas audoktoreid. Kirikuloo professoriks valiti dr Riho Altnurme, kes on ka usuteaduskonna dekaan, ja süstemaatilise usuteaduse professoriks dr Anne Kull usuteaduskonnast.Usuteaduse instituudi usuteaduskonna nõukogus hääletati dotsentide ametikohtade täitmist. Valituks osutus dr Jaan Lahe võrdleva usundiloo ja dr Urmas Nõmmik Vana ...

Laste- ja muusikatöö ühendab praostkonda

Rõngu kiriku altaris on praost Vallo Ehasalu (paremal) ja praostkonna sekretär diakon Enno Tanilas. Tiit Kuusema

14. juunil pidas Valga praostkond tänavukevadistest EELK sinoditest viimase. Kuna aeg oli suvine, peeti terve koosolek Rõngu kirikus.Sinod algas jumalateenistusega, kus teenisid peapiiskop Andres Põder, õpetajad Vallo Ehasalu, Mart Jaanson ja Lea Kärson, diakonid Enno Tanilas ja Tiit Kuusemaa ning praktikant Marko Tiirmaa. Mälestati küüditatuid.Sinodi võõrustajakoguduseks oli Rõngu, vald ilma vallavanemata ja ilma ...

Jänes jätkab võitlust Niguliste eest

Riigikohus jättis jõusse Tallinna linnakomisjoni otsuse tunnistada Niguliste kirik tagastamis­kõlblikuks Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK), kuid kultuuriminister Laine Jänese kinnitu­sel jääb hoone sellest hoolimata riigi kätte. Jänese sõnul kohandati Niguliste kirik juba taastamistööde käigus spetsiaalselt kunstimuuseumi vana kunsti kollektsiooni eksponeerimiseks, mistõttu tuleks ...

Peapiiskop Põder soovib palgalisi piiskoppe

EELK peapiiskop Andres Põder toetab kolme piiskopkonna asutamist luteri kirikus ning palga­liste piiskoppide seadmist nende etteotsa.Kirikuringkondades juba pikemat aega diskuteeritud plaanile avaldas Põder toetust läinud laupäeval Tartus kirikukonverentsil kõnet pidades.Maalehele selgitas peapiiskop, et EELK jagamine piiskopkondadeks oli kavas juba enne Teist maailmasõda, kuid Eesti okupeerimine tõmbas sellele kriipsu ...

Tartu teoloogia akadeemia peab lõpuaktuse Jaani kirikus

Reedel kell 15 annab erakõrgkool Tartu teolooga akadeemia (TTA) diplomid kahele tänavusele lõpetajale, kellest üks õppis kristliku noorsootöö ja teine kristliku meedia erialal.Lõputöid kaitsesid TTA üliõpilased 14. juunil. Kristliku noorsootöö eriala üliõpilase Marju Altmäe lõputöö teema oli «Lohusuu valla noorsootöö vaadatuna läbi Lohusuu huvikeskuse», ...

Poolaasta Torontos: üks ristimine ja 14 matust

Väike-Maarja endine kirikuõpetaja, kunagi ka Virumaa Teataja arvamustoimetajana töötanud Eesti Kirikute Nõukogu tegevsekretär Tauno Teder saabus äsja Kanadast, kus ta oli pool aastat järjest sealse väliseestlaste koguduse pastor. Välis-Eesti luteri kirik on aastate vältel kutsunud Kodu-Eesti õpetajaid teenima erinevatesse kohtadesse maailmas.Torontos asuvat Peetri kogudust, mis on oma enam kui tuhande liikmega ...