Tänuavaldus

Misjonikeskus tänab südamest Nelja Tuule ristirännaku vabatahtlikke ja eestpalvetajaid ning sponsoreid: AS Salvest, AS Pere Leib, AS Terem ja OÜ Delibat. Suur tänu ka Tartu praostkonnale, ajalehele Eesti Kirik ning kõigile kirikupäeva ürituste korraldajatele toreda koostöö eest!

In memoriam Oiva Eljas Voutilainen

In memoriamOiva Eljas Voutilainen (17.08.1945–11.06.2010)11. juuni hommikutundidel jõudis jumalalaste lauda taevas Soome kiriku praost, Eesti kiriku pikaajaline toetaja ja sõber praost Oiva Eljas Voutilainen. Suur osa Oiva elutööst jäi Soomemaale – teenimine vaimulikuna koguduses ja toomkapiitlis, hiljem Kuopio koguduste ühenduste keskregistris juhatajana. Aastaid teenis ta välissoomlasi Austraalias. Kirikutöö viis teda Saksa ...

Ideekonkurss ettevõtjate leidmiseks

Konsistoorium otsib ettevõtjaid, kellega koostöös saaksid kogudused ja kohalikud omavalitsused arendada ja osutada erinevaid sotsiaalseid teenuseid. Selleks on loomisel ühtne võrgustik keskusega konsistooriumis. Ettevõtjate töö sisuks on osutada sihtgruppide vajadustele vastavaid teenuseid ja arendada koostööd kohaliku kogukonnaga, suurendada tööhõivet, käivitada uus organisatsioon ühiskonna olulise ...

Suveseminar koguduste rajamisest

Misjonikeskuse suveseminar toimub 9.–12. augustini Põlvas teemal «Koguduste rajamine: apostlik nägemus ja tänapäev».Loenguid peab professor Robert Kolb USA St. Louisi Concordia seminarist, ettekandeid ja vestlusi juhivad praktikud Eestist.Osalema on oodatud vaimulikud, ilmiktöötegijad ja koguduste liikmed, kes tegelevad või on huvitatud koguduste või kuulutuspunktide rajamisega seotust. Seminarile saab registreerida tel 646 ...

Koraaliseadete nootide tellimine

Kirikumuusika Liit kirjastab koraaliseadete kogumikud naiskoorile, noortekoorile ja segakoorile. Seadete autorid on Piret Rips, Mart Siimer, Mart Jaanson, Rein Kalmus ja Tuuliki Jürjo. Igale kooriliigile on 34–36 a capella või saatega seadet, seega kokku üle 100 seade!Kuni 31. augustini (kaasa arvatud) on võimalik noote tellida soodushinnaga 35.-, tellimuse miinimumkogus on 10 nooti ühe kooriliigi kohta. Tellimused palume saata Kirikumuusika Liitu ...

Koguduse teated

Tartu  kogudusedMaarja27.6. kl 12 jumalateenistus kirikus.Pauluse24.6. kl 11 surnuaiapüha Pauluse kalmistul.27.6. kl 10 jumalateenistus armulauaga. Kl 13 jumalateenistus vene keeles.29.6. kl 18 peeterpaulipäeva jumalateenistus, kl 19.15 ringkäik kirikus. Peetri23.6. kl 10 tänupalvus.26.6. kl 12 surnuaiapüha Puiestee tn kalmistul.27.6. kl 10 jumalateenistus armulauaga.29.6. kl 10 palvus, järgneb naisring. .Tallinna kogudusedJaani23.6. ...

Õnnitleme

Tarmo Linnas, 29. juunil – 48Georg Glaase, diakon, 3. juulil – 24Ülo Vaher, kaplan, 4. juulil – 50Vello Salum, emeeritus,5. juulil – 77Jaanus Jalakas, 6. juulil – 48Matis Rego, diakon, kaplan,8. juulil – 47Lembit Tammsalu, 9. juulil – 37Helmut Mõtsnik, diakonõpetaja emeeritus, 10. juulil – 83Joel Siim, 14. juulil – 35Kaido Metsoja, diakon,14. juulil – 43Jüri Vallsalu, praost, 15. juulil – 53Triin Simson, diakon, 19. juulil – 36Harri Rein, praost ...

Lugegem Piiblit

Et Eestis on 2010. aasta kuulutatud lugemisaastaks, siis anname teilegi kaasa ühe hea puhkuse veetmise soovituse: lugege Piiblit. Lugemine on üks vähestest tasuta ajaveetmisviisidest. Piibli lugemine on midagi palju enamat kui lihtsalt aja veetmine, see on osadus Jumalaga. Kutsuge ka sõpru külla ja lugege Piiblit koos.Kirikupäevade aegu Tartus loeti lugemistoas Piiblit 14 keeles. Pildil on eri rahvusest piiblilugejad ja ürituse korraldaja ...

Võrad kasvavad jõudsalt taeva poole

Festival on laienenud ka väljapoole valla piire. Andres Uibo öökontserdi eel Kõpu kirikus. Leili Kuusk

Suure-Jaani muusikafestival ei ole 13 tegevusaastale vaatamata paisunud masside ürituseks, vaid säilitanud siiani oma näo. Pühapäeva varahommikune linn on ärkamas. Kirikuesine paisjärv purskab taeva poole veesammast, rahvas koguneb kirikusse, kas enne kalmistult läbi käies või otse mäele rühkides. Kohvikus Arturi Juures tervitavad varaseid tulijaid soojad saiad ja elusuurune puust Artur (Kapp). Kõlaga ...

Vaimsus ja koostöö ühendavad

Möödunud aastal restaureeriti Kolga-Jaani kirikus koguduseliikmete ja Leipzig-Brühli Rotary klubi eestvõttel kaks torniakent. Arhiivifoto

Kolga-Jaani kogudus ja Rotary klubi Saksamaalt mõtlevad ühiselt inimeste heaolule. Leipzig-Brühli Rotary klubi on koostöös Viljandi Rotary klubiga varsti kümme aastat abistanud Kolga-Jaani kogudust ja kogukonda. Seda tänu Mark Aretzile, kes on Eesti suur sõber ja Kolga-Jaani austaja. Koguduse hooldajaõpetaja Ants Toominga sõnul leidis sakslane siit kiriku, mida oli kaua aega otsinud. Mark hindab siinses koguduses ...

Kas võltslootus sureb viimasena?

Merille Hommik

Karl Marx rääkis lihtsa inimese usust kui võltsteadvusest, teised teadlased ja mõtlejad on seejärel arvanud, et mõistuspärane teadmine taandab usu. Et usk on kui ahelad, mis ootavad kõrvale heitmist. Tõeliselt elav inimene usku enam ei vaja. Tema elu on mõttekas ja tõeline, õnnelik ja ka lootusrikas mõistuspäraselt. Sedalaadi mõtted pole tänaseks ühiskonnast kuhugi kadunud, mistõttu on ...

Kui kivid kõnelevad…

Homme on võidupüha. Vabadussõjas 1919. aasta südasuvel Võnnu all Landeswehri vägede üle saavutatud võidu aastapäeva hakati meil võidupühana tähistama alles 1934. aastast. Selleks ajaks oli juba enamikusse Eestimaa kihelkondadesse jõutud püstitada mälestussambad Esimeses ilmasõjas ja sellele järgnenud Vabadussõjas langenutele. On tähelepanuväärne, millise innu ja ...

E-majandusaasta ehk Kas sajaga mälestada saab?

30. juuniks peavad kogudused nagu teised mittetulundus- ja äriühingud ning sihtasutused esitama äriregistrisse 2009. aasta elektroonilise majandusaasta aruande. Veel mõnda aega tagasi jõudsid toimetusse veidi ärevad telefonikõned küsimusega, kuidas selle keerulise ülesandega hakkama saada. Ehkki majandusaasta aruande esitamine on väga konkreetne asi, sisaldab see taustana ka palju niisugust, mis ehk veidi laiemat arutelu ...

Oma rahu ma annan teile

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: «Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!» Nemad ütlesid talle: «Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.» Ja nad viipasid ...

Jaanilaupäeva hetked

Sel õhtul on väikseimgi loodume jaoks nagu üüratu ime. On valgus ja soojus ja ühtsusning suviseis südameis hurm. Sel ööl tahaks olulist hoida –kuud, mardikat, järve, mis sile…Ja veel tahaks hoida Su südant,mõnd hetke, kui elavat tuld. Tekst ja foto: Anna-Liisa Vaher