Meie kogemus: nii kauge kui ka lähedane Siber

Eestlasi on Siberis ikka olnud. Alates Mahtra sõjast osavõtnute väljasaatmisest 150 aastat tagasi kuni Teise maailmasõja järgsete massiliste deporteerimisteni seostub see kauge maa enamiku eestlaste jaoks eelkõige küüditamiste, sunnitöö ja vangilaagritega. Alles seejärel meenub, et Siber on ka suurte jõgede, lõputute taigade ja väga sõbralike inimeste maa. Ajalooliselt võime ...

Rakvere Pauluse kirikust saab muusikamaja

Rakvere linnavalitsus on otsustanud rekonstrueerida 1940. aastal valminud Pauluse kiriku, mida üle poolesaja aasta kasutati spordisaalina. Märtsi lõpus kuulutas linnavalitsus välja Vabaduse platsi planeeringu ja 1952. aastast spordisaalina kasutatud Pauluse kiriku rekonstrueerimise ideelahenduse arhitektuurivõistluse riigihanke, mille tulemusi on peatselt oodata. Pärast rekonstrueerimist, osalist restaureerimist ja sobivas suuruses ...

Lühidalt

Los Angelese eesti koguduse õpetaja Jüri Pallo saabus puhkuse ajal Eestisse Kümme aastat perega Ameerika Ühendriikides elav õpetaja on vähemalt korra aastas püüdnud kodumaad külastada. Seekord on ta Eestis koos oma poja James Martiniga, kes õpib Pärnumaal keelekümbluslaagris eesti keelt. Jüri Pallo täidab siin olles ka vaimulikke kohustusi. Eesti Raadios võib sel nädalal kuulda tema ...

Koos perega Kanadas kogudust teenimas

Enn ja Mirje Auksmann koos laste Maarja, Joosep Felixi ja Johannesega Cathedral Grove’i põlismetsas Kanada suurima puu juures Vancouveri saarel. ERAKOGU

Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja praost Enn Auksmann oli koos perega 19. juunist 10. augustini Kanadas Vancouveris. Kauge lähetuse põhjuseks oli kokkulepe Vancouveri eesti koguduse õpetaja Walter Johansoniga tema asendamiseks puhkuse ajal. Tegeliku eluga tutvudes «Kuna ettepanek langes ühte sellega, et mul oli saada kahe aasta puhkus, siis oli võimalik kaheks kuuks ära tulla. Ja koos perega saime minna ...

Kõndides lubatu ja lubamatu piiril

Kui laps kasvab, kompab ta igal kasvamise päeval piire ehk siis vanemate närve. Kasvades nopitakse vilju hea ja kurja tundmise puust, kogetakse ümbritsevat selle ääretus mitmekülgsuses. Kui aed (loe: piirded) noore inimese ümber tema kasvuperioodil on paigas ja teerajad sirgelt sisse tallatud, ei pea vanemad ega laps isegi muretsema, kuidas ta hakkama saab siis, kui tuleb aeg aiavärav lahti lüüa ja oma rajad sisse ...

Kiriku pühadus, inimese nõrkus

Sõitsin oma setukaga linna poole traavi ja tahtsin Liisalt musi võtta. Nii lauldi mõni aasta tagasi ühes pühakojas, kus  salvestati saade «Laulge kaasa».  Siis tuli teine laulja ja laulis mitme kiriku altari ees sellest, kuidas teda tantsupalavik piinab. Need kirikud jäid ka pärast seda pühadeks paikadeks. Kirikutes on juhtunud nii mõndagi. Kahjuks ka halba. Püha Vaimu kiriku ...

Tule, võta mu aega, sest aega mul on

Külli-Riin Tigasson analüüsib Vikerkaares avaldatud essees «Kiirendus ja tardumine» kiiruse esteetikat, millest on saanud nüüdse maailma üks juhtmõtteid: «Kapitalism armastab kiirust, sest aeg on raha. Kiirusest on saanud eesmärk, voorus iseeneses. Kiire maailma üks märksõnu on multi-tasking: täiesti võimalik on ühistranspordiga tööle sõites ühtaegu juua ...

Eesti Kirik küsib

Kirikus on ikka inimesi usaldatud. Kas Tallinna Püha Vaimu kiriku õppetund, kui kiriku usaldust ja vastutulelikkust kuritarvitati, on liiga kõrget hinda nõudnud? Urmas Viilma, EELK kantsler: See, mis Tallinna Püha Vaimu kirikus toimus, ja kuivõrd ületati sündsuse piire, lasub eelkõige sündmuse korraldajate ja osavõtjate südamel. Oluline roll toimunust pildi loomisel on ka meedial. Iga sündmuse ...

Odava armu hind on kallis

Mõnda aega tagasi olin osaline Haapsalu koguduse pühapäevakoolitöö 20. sünnipäeval. Oli kosutav kokkusaamine kõigile, kes seda tööd teinud. Piiblitunni rühmatööd keskendusid kutsumisele ja kuulutamisele. Ühe rühma kuulutus kujunes teatud mõttes äraspidi kutsumiseks, tõenäoliselt selliseks, mida maailm meilt, kirikurahvalt, ootab. Või mida meie arvame neid ootavat. ...

Ööbikuoru veerel kõlas kaunis kirikumuusika

Peakorraldajaid: praostkonna muusikasekretär Kristiina Nagel ja õpetaja Mait Mölder.  Toivo Hollo

Möödunud laupäeval lauldi Võru praostkonna vaimulikul laulupäeval Rõuges Issandale kiituseks ning ligimesele rõõmuks. Üheteistkümnest (koos Petseriga) praostkonna kogudusest oli lauljatega kohal viis, lisaks sama palju külalisrühmi. Kui lauljad rongkäigus alt Ööbikuorust lauluga mäkke tõusid, võttis neid vastu vägev puhkpillimuusika. Pasunakoor Kungla Väino ...

Nõos on kuulutuspäevad

Piret Stepanov. Erakogu

Kuni laupäevani oodatakse õhtuti kell kuus rahvast kirikusse kuulutuspäevadele. Õpetaja Mart Jaanson ütleb, et kiriku nimipühaku Lau­­rentsiuse auks peetavad päevad annavad võimaluse kuulata külalisõpetajat ja         -orga­nisti ning hiljem nendega kohvilauas tutvuda. Kahel möödunud päeval teenisid külalised Jõhvist ja Koselt, täna ...

Ustavad oma usule

Veikko Kirjavainen Soomest on 16 aastat olnud koguduse sõbraks. Raili Blum elab Tudulinnas 1960ndatest ja on suurema aja oma elust töötanud kutselise autojuhina. Koguduse juhatuse esimehe ametis on ta aastast 1994. Sirje Semm

Tudulinna alevikus kõrgel mäeveerel on 70 aastat seisnud kaunis maakividest kirik. Tänujumalateenistusele oli koguduserahva kõrval tulnud paikkonnaga seotud muusikuid, sõpru Soomest, endisi õpetajaid. Eriliseks muutis väikese hoolduskoguduse jaoks päeva peapiiskop Andres Põderi kohalolek. Kaasa teenisid koguduse hooldajaõpetaja praost Avo Kiir ja õpetaja Leevi Reinaru Lääne-Nigulast. Viimane ...

Püsiväärtuste hoidmine nõuab paratamatult piiranguid

Inimestel, isegi tervetel rahvus- ja usugruppidel on erinev arusaam pühadusest ja erinev on ka praktika pühaduse säilitamisel ja kaitsmisel. Viimastel aastatel on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) lisaks jumalateenistustel ja kiriklikel talitustel osalejatele avanud oma uksed teelistele ning paljude kontsertide ja festivalide külastajatele, kirjutab Urmas Viilma Postimehes. Kuidas olla avatud ja samas säilitada pühakoja pühadus ...

Mida arvata Püha Vaimu kirikus toimunud Madonna kontserdi järelpeost?

Nä­da­la­le­he Ees­ti Eksp­ress õnd­sal al­gu­sa­jal kir­ju­ta­sin ar­va­mus­loo sel­lest, kui­das peaks ini­me­ne käi­tu­ma, kui ta osa­leb ki­ri­kus toi­mu­val sünd­mu­sel, ol­gu sel­leks siis rist­sed või ma­tu­sed, lau­la­tus või mõni kont­sert, kirjutab õigeusu preester ...

Roman Toi uusima teose esitavad Viljandi Pauluse ja Suure-Jaani koguduse õpetaja

Torontos elav koorijuht ja helilooja, Viljandi aukodanik Roman Toi külastab oma lapsepõlve kodulinna, tuues külakostiks uusima teose, mille kannavad ette Pauluse ja Suure-Jaani kiriku õpetaja, kirjutab Sakala. Tänavu kevadel saabus Pauluse koguduse õpetaja Mart Salumäe postkasti rõõmus kiri, milles maestro Roman Toi teatas, et tänu taevaisale ja ihuarstile on tal luba tulla tervitama kodumaal elavaid sugulasi ja ...