Ikka Masingust mõeldes

Uku Masingust kõneldi tema 100. sünniaastapäeval Rapla kihelkonnas. Lipal vanas Raikküla koolis peeti kirjanduskonverentsi. Pungil täis saalitäis rahvast kuulas ettekandeid, vaheaegadel suheldi ja kõneldi omavahel, sest kokku olid tulnud need, keda ühendasid nähtamatud sidemed. Vaieldamatult säravaim oli Lauri Sommeri ettekanne, mida alates tänasest saab ka Eesti Kirikus lugeda. Kohaletulnute tänu kuulus ...

Tartu Maarja kogudus sai kiriku võtmed kätte

Maarja kiriku aken. Foto: Mari Paenurm

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil kirjutasid Eesti maaülikooli, Tartu linna ja Tartu Maarja koguduse esindajad alla ajaloolise kirikuhoone üleandmislepingule ja kogudus sai taas kiriku ainuomanikuks. Tervituskõnes meenutas maaülikooli rektor Mait Klaassen, et sõjapurustuste järel oli hoone edasise käekäigu osas kaks teed – teha sellest rajooni täitevkomitee garaaž või ehitada ta üliõpilastele ...

Julgen tulla ja olla

Kirikunoorte päevi tervitama tulnud peapiiskop Andres Põder sai korraldajatelt magusa ülesande jagada sünnipäevatordi asemel kommi.  Foto: Pilleriin P. Kalmus

Pilistveres toimunud kristliku noortefestivali «Julgen olla» oodatud külaliseks oli peapiiskop Andres Põder. Tänavune üritus kandis juubeli pitserit – tegemist oli EELK 20. kirikunoorte päevadega. Päevade, mida viiendat aastat omade keskel japeks (2004. aasta päevade moto «Järgmine peatus – Taevas» järgi) kutsutakse, keskmeks kujunes räpirütmis laul «Julgen olla» ...

Liitu listiga

EELK Konsistoorium on sisse seadmas listi, mis aitaks parandada suhtlemist koguduste juhatustega. Sellega on oodatud ühinema koguduste juhatuste esimehed, aseesimehed, soovitavalt ka teised juhatuse liikmed. Listiga liituda soovijail palutakse saata 1. septembriks nimi ja meiliaadress  konsistooriumi e-aadressile konsistoorium@eelk.ee

Haridus inimeselt inimesele

EELK Usuteaduse Instituut on vanim Eestis pidevalt tegutsenud erakõrgkool, mida iseloomustab vaba akadeemiline õhkkond ja individuaalne lähenemine üliõpilasele. Instituudi põhiülesandeks on anda erialane ettevalmistus EELK vaimulikele ja kaastöötajatele. Samas on instituut ülikoolina avatud kõigile, kes soovivad omandada laiapõhjalist humanitaarharidust ja uurida kristluse ning õhtumaise ...

Õnnitleme

Eve Kruus 20. augustil – 45 Kristiina Jõgi 20. augustil – 37 Saima Sellak-Martinson, diakon 22. augustil – 35

Võru XIII misjonipäevad

19.8. kl 12 misjonipäevade avamine kesklinna pargis. Kl 19 oikumeeniline jumalateenistus luteri Katariina kirikus Jüri 9, jutlustab Kaupo Pant (EMK). 20.8. kl 11 hommikupalvus luteri koguduse pastoraadis Tartu 42. Kl 12 samas seminar «Imed meis endis», Ülo Niinemäe (EEKBKL). Kl 18 evangeelne kuulutusõhtu luteri Katariina kirikus, külalised Soomest, jutlustab Ülo Niinemäe. 

Päikesepaistes koorilauluga Jumalat kuulutades

Eesti Kiriku toimetus sai lugejalt foto Elvas Verevi järve ääres esinenud Oleviste koguduse Effataa noortekoorist. «See oli väga meeldiv üllatus rannakülastajatele, sest kuskil polnud ühtegi teadet esinemisest ja tegemist oli kesknädalaga. Igati vahva idee tuua jumalasõna läbi laulu inimesteni, kes võib-olla kirikus ei käigi, kuid seal, rannas, jäid sajad päevitajad huviga kristlikku ...

Eesti Kirik küsib

Kantsler Urmas Viilma, väidate 5. augusti Eesti Kiriku juhtkirjas, et koguduste ühendamine ja nn kobarkoguduste tekkimine EELKs on hädavajalik. Millele tuginete taolist otsust ette valmistama hakates? Urmas Viilma: Eelmise aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses viidi kõigis EELK kogudustes läbi juhtorganite valimised. Mitmes koguduses oli väga tõsiseid probleeme valitavasse nõukogusse või juhatusse ...

Koopa talus mõeldi pühapäevakoolile

Haapsalu Püha Johannese koguduse pühapäevakool pidas taasiseseisvumisjärgse töö 20. aastapäeva.  Koguduse laagripaika Koopa talus kogunes hulk inimesi, kes läbi meenutuste, ettekannete ja rühmatööde püüdsid mõtestada tehtut ja seada sammu edaspidise tarvis. Pille Talvar-Heckmanni peetud piiblitunni raames viidi läbi ka grupitöö, kus humoorikas võtmes läheneti ...

Viljandi Jaani kirikus tuleb kuldleeripüha

Viljandi Jaani kirikus algab 6. septembril kell 10 kuldleeripüha jumalateenistus. Pühaga tähistatakse 50 aasta möödumist leeriõnnistuse saamisest, kirjutab Sakala. Kuldleer on mõeldud Jaani koguduse liikmetele, olenemata sellest, millises koguduses nad on leeriõnnistuse saanud. 1948. aasta 3. juunil said Jaani kirikus leeriõnnistuse Koidula Aasa, Meeri Kallas, Raja Kalmet, Hilja-Ellinora Mankin, Ellen Mägi, Virve ...

EELK USUTEADUSE INSTITUUT, asut. 1946

2009./2010.õ.a. toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:   BAKALAUREUSEÕPE (120 AP/180 ECTS): akadeemiline usuteadus MAGISTRIÕPE (80 AP/120 ECTS): akadeemiline usuteadus religioonipedagoogika kristlik kultuurilugu diakoonia diakoonia ja sotsiaalteenused DOKTORIÕPE (160 AP/240 ECTS) akadeemiline usuteadus kristlik kultuurilugu Dokumentide vastuvõtt toimub ...

Maarja kogudus saab lõpuks võtmed kätte

EELK Tartu Maarja koguduse rahvas võib rõõmustada - üks ajaheitlik saaga jõuab lõpule ja annab võimaluse edasi minna. Rukkimaarjapäeval, koguduse nimepäeval allkirjastavad Eesti Maaülikooli, Tartu Linnavalitsuse ja koguduse esindajad vastavasisulise lepingu ning kogudus saab enda kätte ajaloolise hoone kasutusõiguse koos võtmetega. Kirikuhoone, millest tegelikkuses on säilinud vaid ...

Kas luteri kirik kiusab naisi ja Vana-Roosa rahvast?

Võrumaal asuva Vana-Roosa kiriku seinte vahelt on rahu kadunud. Vennaarmastuse asemel on lubanud hooldajaõpetaja Mait Mölder allutada Roosa koguduse liikmed oma tahtele. Viimased neli aastat pidas Vana-Roosa kirikus jumalateenistusi praktikant Malle Kruusma. Pärast jaanipäeva keelas Mölder tal nii jumalateenistuste pidamise, matmise kui üldse kõik vaimulikud talitused. Paar nädalat tagasi kõrvaldas Mölder ...

15. august

Eestpalves on Soome kiriku Turu piiskopkond ja peapiiskop Jukka Paarma ning piiskop Kari Makinen, samuti Šoti episkopaalkiriku Edinburghi piiskopkond ja piiskop Brian Smith.