Õnnitleme

Lev Lekarkin, diakon, 23. aprillil – 41 Ordinatsioonitähtpäev 27. aprillil – 16 Rene Reinsoo, õpetaja (õpetajaordinatsioon 29.08.2000) 27. aprillil – 12 Kristi Sääsk, õpetaja (05.06.2007)

26. aprill

Eestpalves on Inglise kiriku Gloucesteri piiskopkond ja piiskopid Michael Perham ja John Went. Samuti kanname eestpalvesse Rootsi kiriku Västeråsi piiskopkonna ja piiskop Thomas Söderbergi.

«Väike palveraamat»

Kõigeväeline igavene Jumal, sina kutsud meid tööle nõnda, nagu isa jagab ülesandeid oma lastele. Aita, armas Isa, et me usinasti teeksime, mis meie kohus on, ja alati kui sinu ustavad ja sõnakuulelikud lapsed käituksime. Aga sea ja paiguta meid nõnda, et me ei seoks oma südameid maiste asjade külge, ja õpeta meid kõiki asju nõnda kasutama ja nautima, et südamed on tänumeeles sinu ...

* * *

On kohtumisi me radadel inimestega, kellel olid kord unenäod, mis kandsid unistusi, nüüd aga unustusi. Me pelgame neid, sest nad on me jaoks liiga hallid ja rasked. Nad satuvad me teele, kuid meie ei taha sattuda nende teedele. Nende silmad ja mõtted justkui määrivad meid, sest nende sära on palju sügiseid tagasi kustunud ja tuhaasemes pole õige ammu enam tunda isegi vaevu hõõguva söe lootust. Palun Sind, ...

Misericordia Domini plena est terra – maa on täis Issanda heldust

Misericordia Domini plena est terra, alleluia: verbo Domini coeli firmati sunt, alleluia, alleluia. Ps. Exsultate, iusti, in Domino: rectos decet collaudatio. Maa on täis Issanda heldust, halleluuja: taevad on rajatud Issanda sõnaga, halleluuja, halleluuja. Ps. Õiglased, hõisake Issandas: õigetel sobib laulda kiituslaulu. Ps 33[32]:5–6 ja 1 Ülestõusmisaeg on jõudnud kolmanda pühapäevani. Traditsiooniliselt ...

Hea karjane

Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb – ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali –, ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ...

Üks mõte sai teoks

Piltlikult kõneldes on ka koolielus sarnaselt kirikuga oma pühad asjad. Kindlasti kuuluvad niisuguste eriliste asjade hulka ka aineolümpiaadid. Mäletan oma õpingute ajast, kuidas aineolümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste pildid kaunistasid koolimaja koridore, ainekonkurssidega seotud puudumised olid alati põhjendatud, olümpiaadiks õppimise käigus süvenesid usalduslikud kontaktid õpetajatega jne. ...

80 aastat tagasi. Aprill 1929

Winfried Martin Hansen (1860–1936) teenis 40 aastat Rõngu kogudust. 1929. a kinkis kogudus talle kuldristi.

1929. aastal möödus 400 aastat ajast, kui Martin Luther andis Wittenbergis välja esimese autoriseeritud evangeeliumi-luteriusu lauluraamatu, mis mõeldud laulmiseks kogudusele. Selle raamatu koostamisel sai väga tähtsaks allikaks katoliku muusika. Sealt sai üle võetud «Rahva Õnnistegija», «Sind, Issand Jumal, kiidame» jt koraalid. Dr August Paris oma Eesti Muusika Kuukirjas antud ülevaates ...

Evangelist Markus. 25. aprill on evangelist Markuse mälestuspäev

Evangelist Markuse kuju Hanila Pauluse kiriku kantslilt. Kantsli meistriks oli Riia puunikerdaja Dietrich Walter ning kirikule kinkijaks Virtsu mõisaproua Christina Eleonore von Dranckenhielm 1709. aastal. Foto: Sirje Simson

Sünoptiliste hulka arvatud Markuse evangeeliumi peeti algselt Matteuse evangeeliumist hiljem kirjutatud raamatuks. Tegelikult oli Markuse evangeelium Matteuse ja Luuka omade alustekstiks. Markuse evangeeliumi algversioon kirjutati arvatavasti juba ajavahemikul 65–70, mõnes allikas pakutakse veelgi varasemat aega. Püha Chrysostomos esitas kirjutuskohana Egiptust. On pakutud ka Palestiinat, kuid tõenäoliselt kirjutati raamat siiski ...

Värske teoloogiadoktor Jaan Lahe näeb laiemat maailmapilti

Ajaloolasest abikaasa Ursula on olnud Jaan Lahele suureks toeks kogu õpingute jooksul. Foto: Merje Talvik

Äsja doktoritöö kaante vahele saanud gnoosiseuurija Jaan Lahe (37) kirjutised on kui «vaatlused maailmale teoloogi seisukohalt» ja asjad, mida ta vaatleb, ei kuulu sugugi kitsalt religiooni valdkonda. Jaan Lahe jälgib tähelepanelikult, mis meie ümber toimub, ja usub, et ettevalmistus teoloogina annab selle nägemiseks laiema vaatenurga, mis samas erineb pisut tavapärasest. «Minu jaoks on oluline universalism, ...

Sulev Saareväli: abi oli vaja

Haapsalu koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli on tegus inimene. Foto: Arvo Tarmula, Lääne Elu

Haapsalu Püha Johannese koguduse juhatuse liige ja edukas ettevõtja Sulev Saareväli sai Haapsalu kirikute renoveerimise ja piiskopilinnuse kellaprojekti eestvedamise eest Haapsalu kaunistamisele suurt tähelepanu pööranud kunagise linnapea Hans Alveri auhinna. Mitme transpordifirma omanik Sulev Saareväli on algatanud Haapsalus kolm suurt tööd. Tema eestvedamisel käinud ja käivate tööde kogumaksumus on ...

Mustamäel kuulutati sõnumit armastusest

Mustamäe koguduse rajamise initsiatiivgrupp, mis loodi alles möödunud aastal, on liikunud sammhaaval oma eesmärgi, koguduse rajamise suunas. Käesoleva aasta veebruaris pidas grupp oma esimese armulauaga jumalateenistuse Usuteaduse Instituudi kabelis. Märtsis toimus initsiatiivgrupi korraldatuna esimene avalikkusele mõeldud üritus, misjoniõhtu, mis leidis aset Tallinna tehnikaülikooli ruumides Mustamäel. Esimesel ...

Lootuse festival on tulekul

Ei leidu vist Eestimaal kristlast, kes poleks kuulnud 29.–31. mail Tallinnas Saku suurhallis toimuvast viimaste aegade mastaapseimast evangeelsest suurüritusest – Lootuse festivalist. Lootuse festivali ettevalmistused on kestnud enam kui aasta, festivali korralduskomiteesse kuulub pea 20 eri toimkonda Eesti 340 evangeelsest kogudusest. Üritusele oodatakse külastajaid Eestist ning teistest Balti riikidest kokku ligi 30 000. Festivali ajal ...

Läänemaal on kirik märgatav

Tiina Võsu andis sinodilistele ülevaate koolitustest praostkonnas. Koosolekut juhatavad Andres Põder (paremalt), Tiit Salumäe ja Leevi Reinaru (jääb varju). Foto: Sirje Semm

Lääne praostkonna sinodisaadikud kogunesid koosolekule Martnasse, kus vana ja väärika kirikumõisa üks suurem ruum oli külaliste vastuvõtu eel värskelt remonditud. Mäletan aega 1990ndatel, kui Martna kogudust teenis õpetaja Peeter Paenurm, kes pidas võitlust selle nimel, et kirikumõis juriidiliselt lahutada selle külge ehitatud koolihoonest. Nüüd on maja koguduse käes ja ...

Valitsus kinnitas kogumispensionide seaduse muudatused

16. aprillil kiitis valitsus heaks II pensionisamba sissemaksetega seonduvad ajutised muudatused aastateks 2009–2017. Seadusega peatatakse alates 1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 riiklikud sissemaksed kohustuslikesse pensionifondidesse. Inimesed ise saavad makseid jätkata 2010. aastast ning riik on valmis hiljem tõstma omapoolset maksemäära. Avaldust saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobrist kuni novembri lõpuni pankadele ...