90 aastat Eesti Vabadussõja algusest

Vabadussõja alguse ümmarguse aastapäeva tähistamist 29. novembril Vabadusvõitluse Muuseumis Lagedil alustatakse kell 12 riigilippude heiskamisega. Kell 12.30 peab Eesti kaitseväe pea­­­k­ap­lan kolonelleitnant Taavi Laanepere mälestuspalvuse ja asetatakse pärjad mälestusristile.  Järgneb kl 13.10 algav Vabadussõja näidislahing (lavastaja Johannes Tõrs), millest ...

Koguja koolituspäev Tartus

Novembri alguses toimus Tartu praostkonna korraldatud õppepäev, kus tutvustati koguduseliikmete infosüsteemi Koguja. Lisaks Tartu praostkonna koguduste esindajatele oli huvilisi tulnud ka Võru praostkonnast. Priit Humal, kes on olnud Koguja tegemise juures projekti käivitamise algusest aastal 2000, andis sissejuhatuseks ülevaate Koguja sünniloost. Arvutite jõudmisega kirikutesse tekkis vajadus ja võimalus neid kasutada ...

Juhtigu Issanda valgus meid meie teedel

Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile: "Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle! Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: "Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi." Aga see on sündinud, et läheks ...

Iseloomu sarnasus ületab kogukondliku erinevuse

Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves pidas 21. novembril toimunud konverentsil «Erinevad mälud – ühine tulevik» ettekande, mille põhjal avaldati 22. novembri Päevalehes essee pealkirjaga «Igaühest ei pea saama eestlast». President Ilves kutsub eestlasi üles mitte kohtlema neid Eestis elavaid inimesi, kelle emakeeleks pole eesti keel, kui «eravajadustega inimesi», kes vajavad erikohtlemist ja ...

Jagatud leivakäär

Möödunud nädalal küsis üks töötajaid koondama asunud murelik ettevõtja, kas EELK on riiki ees ootavaks majanduslanguseks valmis. Kui palusin tal täpsustada, mida ta valmisoleku all silmas peab, jätkas ta küsimustega: kas olete valmis tegelema kohe töötuks jäävate inimestega? Kas ettevalmistused supiköökide avamiseks on tehtud ning nõustajate-hingehoidjate võrgustik ette ...

Advendipühapäeval,

30. novembril kell 10 peab Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus jumalateenistuse pea­piiskop Andres Põder. Ühtlasi tunnustab peapiiskop ristimisteemalise fotovõistluse «Uue elu allikale» võitjaid.

Tulemisootusele eelneb meiepoolne ettevalmistus

1. advendipühapäevaga 30. novembril algab uus kirikuaasta /…/ On olemas mitut laadi ajaarvamise ühikuid: on majandusaasta, mis erinevatel maadel, erinevates tegevusvaldkondades ei lange kokku kalendriaastaga, on kooliaasta, mis algab 1. septembril, ja on ka kirikuaasta, mis algab erilise ajaga, advendi- ehk Kristuse tulemisajaga. Siit alustab kiriku kuulutus nagu otsast peale, alustab lapsega – Jeesus­lapsega. Niisamuti nagu inimese elugi ...

Teelised kirjutasid gospelkantaadi

Advendi eelõhtul saab Oleviste kirikus kuulda muusikalist lugu inimestest kui teekäijatest, keda varjab Jumal. Tegemist on Misjonikoorile ja solistidele kirjutatud gospelkantaadi «Teelised» esmaettekandega 29. novembril algusega kell 18. Suurvormi muusika autor on Misjonikoori dirigent Maarja Vardja, sõnad kirjutas koori liige Helle Reinaru. Gospelkantaate ei valmi sageli. «Teeliste» sünnilugu algas mõne aasta ...

Taevane Isa, palun hoia ja kaitse mu lapselast

Taevane Isa,palun hoia ja kaitse mu lapselast. Juhata talle õige tee ja anna talle kindlat meelt ning julgust elus edasi minna.

Palvetage kõigi nälgivate inimeste eest maailmas

Maailma lõunaosas on eriti Aafrikas palju näljaseid inimesi. Jätkugu meil eurooplastel selget mõistust eestpalveks nälgijate eest. Robert

Helmut Mõtsnik: Tee tõsisemate väärtuste juurde

  Kalendrit läheb meil tarvis kas või oma elupäevade mõõtmiseks. Aasta lõpu lähedale oleme jõudnud ka kirikukalendri järgse arvestusega. 23. november on kirikuaasta viimane pühapäev, surnute mälestamise püha. Selle teine nimetus on igavikupühapäev, mis viitab inimelu igavikulisele mõõtmele. Kogemused ja traditsioonid kannavad kogudustega liitunud inimesi vaimselt ...

Maarja kogudus saab kirikuhoone tagasi

    Tartu linn annab Pepleri 1a kinnistu EELK Tartu Maarja Kogudusele ning seni maaülikooli võimlana kasutuses olnud hoone võib taas saada kirikuks. Volikogu otsustas võõrandada Pepleri 1a kinnistu otsustuskorras tasuta EELK Tartu Maarja Kogudusele, kes soovib kunagise kirikuhoone uuesti üles ehitada, vahendas linnavolikogu pressiesindaja. Tartu Maarja kiriku hoone ehitamist alustati G. F. W. Geisti projekti järgi ...

Kolmainu kiriku noortemajja oodatakse kolmapäevaõhtuti koolitundi

Kolmapäevast, 19. novembrist hakkab õhtuti kell 18.30 EELK Rakvere Kolmainu koguduse noortemajas tööle “Kolmapäevakool”. “Tahame täiskasvanutele pakkuda võimalust tulla kokku, kuulata loengut mõnest kristlikust tahust ja arutleda erinevate teemade üle,” rääkis Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Esimeses neljas tunnis on õpetaja rollis Viru-Nigula rahvamaja juhataja Tiit ...

Eetikakomisjon toetaks linnalehe arvelt õigeusu kiriku remontimist

    Esmaspäeval koos olnud Kuressaare linnavolikogu eetikakomisjon arutas muuhulgas ka linna tuleva aasta eelarvet ning leidis, et EELK Kuressaare Laurentiuse kirikule ja EAÕK Nikolai kirikule antav linnapoolne toetus peaks olema võrdne – praeguses eelarve projektis on luteri kirikule ette nähtud 250 000 krooni ning õigeusu kirikule 200 000 krooni. Tegemist on linna eelarvest kirikute rekonstrueerimistööde ...

Ta kõndis lihtsas kulunud kuues,

ta ennast alandas ülevat luues, ta ajas odavalt läbi, ei olnud tõusik; ja häbi ei olnud tal kõndida kulunud kuues ei teatris, ei turult kartuleid tuues, ei ilmutand uhkust ei häbi, käis lihtsa rahvaga läbi, käis läbi – nende jaoks mõeldes ja luues, ja kõndis lihtsas kulunud kuues, ja mõtles, ning mõistis, ning nägi… Hando Runnel «Punaste õhtute ...