30.09 Thomas Vaga: sügisesel pööripäeval

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu KirikFirst SynodEstonian Evangelical Lutheran Church in AmericaUSA Esimene PraostkondPraost – Thomas Vaga – Dean 607 East 7th Street, LAKEWOOD, NJ 08701 Tel:               732-370-8317       22. septembril 2008Sügisesel pööripäevalArmsad praostkonna koguduste esimehed, õpetajad ja juhatused!Soovin Teile rahu ja rõõmu Issandas Jeesuses Kristuses!Kirjutan Teile vastuseks meie E.E.L.K. Konsistooriumi ja Peapiiskopi saadetud kirjadele, milledel pole ...

30.09 Lätis kahaneb luterlaste ja kasvab õigeusklike arv

Läti Vabariigi usuasjade talitus avalikustas ülevaate Lätis tegutsevatest kirikutest ja usulistest ühendustest. Kõige rohkem kasvas 2007. aasta jooksul õigeusu kirik – kokku 20 000 inimese võrra. Läti territooriumil elab praegu kokku 370 000 õigeusklikku. Samal ajal kahanes 15 000 inimese võrra Läti Evangeelse Luterliku kiriku liikmeskond. Kui 2006. aastal kuulus sellesse 450 506 inimest, siis möödunud aastal 435 459 inimest. Võrreldes 2006. aastaga vähenes ka mitmete ...

30.09 Kardinal Kasper usub, et Maarja ühendab kristlasi

Kardinal Walter Kasper leiab, et neitsi Maarjal on tähtis roll oikumeenilises liikumises ja kristlaste vahelise ühtsuse saavutamisel. Vatikani kristliku ühtsuse edendamise paavstliku nõukogu esimees kardinal Kasper kõneles Maarja rollist möödunud kolmapäeval Lourdes’is. Oikumeenilisel sündmusel osalesid nii katoliiklased kui anglikaanid, teiste seas Canterbury peapiiskop Rowan Williams. „Lourdes on imede poolest tuntud,“ ütles kardinal. „Kes oleks võinud veel ...

30.09 Soome kiriku peretöö juht soovib piirata pihisaladust

Soome kiriku peretöö juht Martti Esko peab ajalehele Ilkka antud intervjuus vajalikuks pihisaladuse piiramist, kui pihil on teatavaks saanud lapse seksuaalse või füüsilise väärkohtlemise juhtumid. Esko hinnangul tuleb politseil lapse seksuaalse ärakasutamise puhul vältimatult sekkuda. Käesoleva aasta alguses Soomes jõustunud lastekaitseseaduse kohaselt on kõik lastega tegelevad ametiisikud kohustatud teatama juhtumitest, mil lapse järelevalve, ülalpidamine või areng ...

Konverents ajalooliste orelite säilitamisest

3. oktoobril Tallinnas Pikk tn 2 II korruse saalis rahvusvaheline konverents Baltikumi ajalooliste orelite säilitamisest, seekordse teemaga «Eesti orelite homsed võimalused: pühendatud Kuressaare Sauer-oreli taastamisele». Päev lõpeb kl 18 kontserdiga Tallinna Toomkirikus, orelil Ene Salumäe.Eelregistreerimine 26. septemb­rini, konverentsi materjalid ja registreerimisleht on saadaval Muinsuskaitseameti kodulehe­küljel www.muinas.ee Täiendav info: yllejukk@muinas.ee või ...

29.09 Kirik tahab restaureerimise kiiremini lõpetada

 Kuressaare Laurentiuse kirik tahab algselt 2010. aastal lõppema pidanudrestaureerimistööd lõpetada juba järgmisel aastal, taotledes selleks Kuressaarelinnalt kaheksa miljoni krooni. «Praegu oleme olukorras, kus meil on kirikus tööd pooleli ja kõik on ajutine. Peame pidevalt kolima edasi-tagasi ja elama kohvrite otsas, kogudusele on see väga raske,» ütles Laurentiuse kiriku õpetaja, Kuressaare linnavolikogu liige Anti Toplaan, kirjutas Ehkki sel kevadel alanud kiriku ...

28.09 Kolmainu kirik tahab kellamängu

EELK Rakvere Kolmainu kogudus otsib võimalusi talvel rikki läinud ajanäitaja parandamiseks. “Soovime ka, et oleks võimalik lasta kellamängul kõlada. Selleks on vaja veel üks kell valada. Samuti soovime avada turistidele pääsu kiriku torni, praegu saab torni vaid erandjuhtudel,” rääkis EELK Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.Selle kõige teostamiseks teeb kogudus projektitaotluse Euroopa Liidu fondidesse. Rakvere linnapea Andres Jaadla sõnul on ka linn projekti ...

28.09 Vajadus ühinemiseks

Andres PõderEELK peapiiskop Joel Luhametskahe ühineva kiriku, E.E.L.K. ja EELK assessorE.E.L.K. Konsistoorium Andres Taul E.E.L.K. peapiiskop22. septembril 20081. Kirikukongress nägi eesti luterlikku kirikut ühe kirikuna: „Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik on Vaba Rahvakirik kodumaal ja asundustes.“Rahvakiriku põhimõte on see, et õigusloome ja õigusliku järjepidevuse subjektiks on kiriku liikmeskond – rahvas. Laskumata siinkohal poleemikasse, kas ja kuivõrd oli ...

26.09 Aegruumi manitsus

Alguses lõi Jumal taeva ja maa.Kes on kunagi piibli lahti löönud, teab neid sõnu. Sõna “alguses” toob kohe sisse aja mõiste. “Taevas ja maa” ruumi mõiste. Meile jutustatakse lihtsat lugu maailma loomisest kuue päeva jooksul, seitsmes oli puhkepäev. See, mis on uuritav Tänapäeva kosmoloogia usub eriti pärast punanihke avastamist, et universum on saanud alguse mingist alghetkest, Suurest Paugust. See kosmoloogia tegeleb üha põhjalikumalt nimetatud alghetke kirjeldamisega, ...

Edgar Hargi mälestuseks

Torma Maarja koguduses on pühapäeval, 5. oktoobril kl 12 peapiiskop Edgar Hargi 100. sünniaastapäeva jumalateenistus. Jutlustab Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer. Ühiselt süüdatakse küünal Hargi haual Torma kalmistul.

In memoriam. Ulle Kiviloo

Ulle Kiviloo 1965–2008Ulle Kiviloo (snd Allik) sündis 14. veebruaril 1965 Loksal, kus lõpetas 1983 keskkooli. 1983–1985  õppis Tallinna majandustehnikumis, töötas 1985–1990 Haapsalu rajooni rahandusosakonnas ja hiljem Läänemaa maksuametis. Liitumine Haapsalu Jaani kogudusega tõi Ulle aktiivselt osalema kirikutöös ja koguduse juurde jäi ta tubliks kaastöölisteks kogu järgnevaks eluks. Missiod ‘91 ette valmistades ja läbi viies sai ta esimesed väärtuslikud kogemused. 1992–1997 ...

Kogenud maali- ja polükroomse puidu restauraator

korrastab ja restaureerib maale, puitskulptuure (altaritel, kantslitel), vapp-epitaafe jm.Info tel 5349 5498, Ene Tromp.

Ma pallõ andis

Ütskõrd andis pallõma mi piatmüüdäkaemistõ ja müüdäütlemiste peräst,solvangutõ, valu, meelehärmi peräst.Kõik mi olõmi siin ilmah pattu tennü.Ütskõrd tulõ aig ka üles tunnistada.Kui ei tunnista, siis pattu tulõ mano,kuurma rassõs lätt, süä esi ütles üles,hing ei jovva kuigi taiva poolõ tõusta.Ma pallõ andis. Noidõ käest, kes lännü.Ja pallõ nondõlt, kes om praegu kavvõh.Viil umatsilt, kes mul siinsamah kõrval.A umatsit kes reetnu, maaha salanu vai kõrdki –noilt viha ja põlgust ...

28. september

Eestpalves on Rootsi kiriku Skara piiskopkond ja Šoti Episkopaalkiriku Edinburghi piiskopkond.

Eestpalves

Tallinna praostkonna Kaarli kogudus palub Jumala õnnistust koguduse vaimulikele ja kõigile töötegijatele, et edeneks töövaldkondade töö. Samuti annab kogudus Issanda hoolde eelseisvad valimised, et Tema ise aitaks langetada õigeid otsuseid.Peeteli kogudus võtab aga eestpalvesse oma hoolealused – nii lapsed kui ka vanad.