Tänulikkust ja alandlikku meelt väärtustades

Titta Hämäläinen ütles Kambja kiriku trepile ronides, et kirikusse peabki alati minema alandliku meelega. Foto: Rita Puidet

Sel aastal esmakordselt oikumeeniline noortefestival «Järgmine peatus 2008. Jumal tänatud» on pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Traditsiooniliselt juulis toimuvad noortepäevad on sel aastal nihkunud ajaliselt sügisele lähemale – need toimuvad 17.–19. augustini Kambjas. Tartu lähedale oodatakse külla nii noori kui ka lastega peresid. Suurejoonelise ürituse korraldajad on valmis vastu võtma tuhatkond osalejat.Kui 12. aprillil sealse koguduse õpetaja Kristjan ...

Puhjas lauldi Issandale uut laulu

Valga praostkonna sinodisaadikud on asunud hääletama. Nende otsus kinnitab Vallo Ehasalu tehtud tublit tööd. Foto: Rita Puidet

Pärast Cantate-pühapäeva peeti neljapäeval, 24. aprillil Puhja seltsimajas Valga praostkonna sinod.Kuigi Valga praosti kt Vallo Ehasalu sinodi koosolekul vabandas, et tema räägib pikalt ja igavalt, ei saa toimunud koosolekut kuidagi igavaks pidada. Puhja vallavanema Vahur Jaakma tervituse järel kulges päev asjalikus õhkkonnas mõne erksust loova vahelepõikega rahulikult õhtusse.Praosti kohuseid täitev Vallo Ehasalu edastas praostkonna suurkogule ja peapiiskop Andres Põderile ...

Tõlkekonsultandi vastutusrikas töö

Ühinenud Piibliseltsid võtab tööle ja õpetab välja üle maailma tõlkekonsultante, kelle ülesanne on valminud tõlke kvaliteedi ja terviklikkuse tagamine. Töö on konsultantidel mitmekesine: tõlkeprojektide juhtimisega kaasneb pikki reise paikadesse, kus elamistingimused pole tihti kuigi sõbralikud. Vaja on tõlke välja õpetada, valminud tekstiosad koos nendega üle vaadata, kogemusi jagada, korraldada teedrajavaid uuringuid piibliõpetuses, keeleteaduses, tõlkimise teoorias ja ...

Repliik

Meenutus lähiminevikustUsuteaduse Instituudis esitleti ühe värvika ja väärika vilistlase pastor Laine Villenthali raamatut «Sina juhid minu elu». Loodetavasti saavad paljud EELK liikmed lugeda raamatut, mille lehekülgedelt leiame sõnas ja pildis elava ülevaate mitmest aspektist ja olustikust meie inimeste, maa ja kiriku lähiajaloost. Oli hea kuulda, kuidas üle neljakümne aasta ordineeritud vaimulikuna eeskujulikku tööd teinud kolleeg nimetas seda nõukogude perioodi jäävat ...

Regionaalminister kohtus peapiiskopiga

Kolmapäeval, 7. mail arutasid valitsuse ja luterliku kiriku asjatundjate komisjoni liikmed koostööd kultuuri, kaplaniteenistuse ja sotsiaaltöö valdkonnas.Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au sõnul arutati riigi ja kiriku ühisteemasid: pühakodade riikliku programmi täitmist, muinsuskaitsealast täienduskoolitust koguduste liikmetele ja vastava käsiraamatu kasutamist.Komisjoni juhivad esimehena regionaalminister Siim Kiisler ja kaasesimehena peapiiskop Andres ...

Konverents Elmar Salumaa vaimus

Usuteaduse instituudi raamatukogu oli üles seadnud ka Elmar Salumaa teoste ning käsikirjade näituse, mida parajasti uudistavad Villu Jürjo, Arne Hiob ja Randar Tasmuth. Foto: Tiiu Pikkur

Möödunud nädala reedel ja laupäeval peeti Tartus ja Tallinnas konverents «Elmar Salumaa 100», meenutamaks üht etappi Eesti teoloogia ajaloos.Professor Elmar Silvester Salumaa sajandale sünnipäevale pühendatud konverentsiga olid seotud nii Tartu ülikooli usuteaduskond kui ka Usuteaduse Instituut – mõlemad on mänginud tähtsat osa Elmar Salumaa elus. Esimeses üliõpilase ja algaja õppejõuna, teises elukogenud inimese ja erudiidina. 9. mail Tartus ettekannete vaheajal kiriku ...

Eesti kiriku staažikaim vaimulik on Paul Saar

Paul Saar

Emeriitpraost Paul Saar on meie kiriku staažikaim vaimulik, eelmisel reedel, 9. mail möödus tal 60 aastat vaimuliku ordinatsioonist.Tallinna linnamisjonäri peres 1919. aastal sündinud Paul Saar alustas Tartu ülikoolis teoloogiaõpinguid 1938. aastal, õpingukaaslasteks olid näiteks Toomas Põld, Edgar Vaikmäe, Priit Rannut. Pärast kaht õpinguaastat usuteaduskonnas tuli 1940. aastal, kui nõukogude võim oli teaduskonna sulgenud, aastaks üle minna arstiteaduskonda. Seejärel ...

14.05 Fotokonkurss “Uue elu allikale”

Peapiiskop Andres Põder kuulutas 1. nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus välja ristimisteemalise fotokonkursi.Fotode esitamise tähtaeg on 30. september 2008.Fotod võib saata postiga või elektrooniliselt A4 formaadis märksõnaga varustatult, lisades sama märksõnaga kinnise ümbriku autori nime, vanuse ja kontaktandmetega EELK Konsistooriumi kantseleisse aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või fotokonkurss@eelk.eePilte võib konkursile esitada ainult autor ise. ...

Ristimisteemaline fotokonkurss «Uue elu allikale»

Peapiiskop Andres Põder kuulutas 1. nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus välja ristimisteemalise fotokonkursi.Fotode esitamise tähtaeg on 30. september 2008. Fotod võib saata postiga või elektrooniliselt A4 formaadis märksõnaga varustatult, lisades sama märksõnaga kinnise ümbriku autori nime, vanuse ja kontaktandmetega EELK Konsistooriumi kantseleisse aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või fotokonkurss@eelk.ee. Pilte võib konkursile esitada ainult autor ise. Iga ...

Eestirootsi rahvakoraalid ERM-is

16. mail kell 18 toimub ERMi näitusemajas heategevusliku kontserdisarja Tulevikumuuseumi hääl XVI kontsert, eestirootsi rahvakoraal esitavad Sofia Joons ja Toivo Sõmer. Kontserdil esitletakse ka Sofia Joonsi raamatut „Eestirootsi rahvakoraalid“. Sissepääs prii!Idee eestirootsi lugudega tegelema hakata sündis rannarootslaste järeltulijal Sofia Joonsil 2001. aastal. Kuigi koraalid on vanad, kõnelevad need läbi igaviku ja esitajate nooruse ikka ka igapäevasest olemisest siin ja ...

14.05 Anna oma panus Eesti Rahva tänumedali sisseseadmiseks

Maailm on arvamusel, et Saksa mundris võidelnud eestlased olid natsid. Nii see aga pole. Saksa sõdurimundri kandmine ei teinud inimesest veel natsi. Sama jabur oleks nimetada igat Punaarmees teeninud eesti poissi kommunistiks. Miks peetakse aga meie sõdureid natsideks? Eks ikka seepärast, et erinevalt Soomest ei ole meil õnnestunud maailmale selgitada oma osa Teises maailmasõjas – meie sõdurid kaitsesid Eestit NSV Liidu pealetungi vastu. Eesti sõdurite võitlus 1944. aasta ...

Õnnitleme

Ants Kivilo, õpetaja, 15. mail – 55Algur Kaerma, diakon­õpetaja, 16. mail – 46Eenok Haamer, titulaar­praost, mag, 17. mail – 73Margit Nirgi, õpetaja, 19. mail – 49Peeter Kaldur, õpetaja, 20. mail – 54Ordinatsioonitähtpäev14. mail – 22Harry Madisson, diakon­õpetaja reservisPeeter Parts, õpetaja, kaplanJüri Stepanov, õpetaja 16. mail – 9Clemens Krause, diakon emeeritus 19. mail – 9Vallo Ehasalu, praost (õpetajaordinatsioon 29.08.2000)20. mail – 4Kerstin Kask, õpetaja Tarmo ...

Seksuaalselt aktiivseid ohustab HIV

Ajad ja kombed muutuvad kiiresti. Umbes pool sajandit tagasi oli kõikjal Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides valdavaks arusaam, et abort on nii seaduslikult karistatav kuritegu kui ka moraalses mõttes patt – selline teadmine oli üldine ja enesestmõistetav ehk nii mõtestasid aborti ka need, kes kirikus ei käinud ja end usklikuks ei pidanud (on iseküsimus, kas nad sellest teadmisest hoolisid ja seda järgisid). Abielu oli kooselu norm, abieluvälised (ja -eelsed) suhted ...

Teistsugune vaim

Nelipüha on möödas ja kolmainupüha kohe käes. Pühast Vaimust ei saa ilmselt üle ega mööda kummalgi pühal. Just Püha Vaimu puudutus on usuga küllastav seisund, mille poole inimene on ristiusu algusaegadest peale igatsusega õhanud. Sõnal «vaim» on eesti keeles avar tähendusväli, alates üleloomulikust olendist, kummitusest, õhkkonnast, meeleolust ning lõpetades sisemaailma ja hingega. A. H. Tammsaare peab silmas ilmselt inimeste tunnetuslikku sisemaailma, kui ta kahetsevalt ...

Kolmnurk, ämber ja vee kolm olekut

Tuleval pühapäeval pühitseme kolmainupüha. Liidetuna kirikukalendrisse alles AD 1334, on see üks noorematest kirikupühadest.Mõtiskledes kolmainsuse üle kipub mulle ikka meelde tulema üks situatsioon omaaegse usuteaduskonna maja raamatukogust. Professor Saksamaalt Tartu ülikooli teoloogiaüliõpilastele loengut pidamas, esimese kohtumise vastastikune pinge õhus. Professor võtab pliiatsi ja joonistab tahvlile kolmnurga. «Mis see on?» küsib ta, täis entusiasmi. Auditoorium vaikib ...