Orelimeistrid kohtusid orelita kirikus

Orelifirmade esindajad seisavad kohas, kus nelja aasta pärast on võimas, vähemalt 50 registriga kirikuorel. Foto: Lea Jürgenstein

Neljapäeva hommikul mõõtis praost Joel Luhamets Pauluse kiriku kooripealsel hoolega meetreid, kuhu mõne aasta pärast hakatakse võimsat orelit ehitama.Praosti tegevust jälgisid kuue Euroopa oreliehitusfirma esindajad: Grönlunds Orgelbyggeri I Gammelstad AB (Rootsi), Jemlich Orgelbau Dresden GmbH, Josef Weimbs Orgelbau GmbH, Paschen Kiel Orgelbau GmbH (kõik Saksamaalt), Orgelbau Kögler GmbH (Austria) ning Urkurakentamo Martti Porthan OY (Soome). Asjaosalised kuulasid Pauluse ...

Ilus päev rõõmuks emadele

Musitseerivad noored muusikud Katrin Kaasik ja Olesja Voronjuk. Foto: Arvo Tarmula

Emadepäeval kogunes Haapsalu Wiedemanni kooli pere kirikusse, et tähistada ilusat päeva. Pidulikul aktusel avaldati tänu emadele ning anti parematele sõnaseadjatele autasud Heino Noore usuõpetuse edendamiseks mõeldud fondist. Heino Noore stipendiumifondi asutamislepingu usuõpetuse ja sellega seonduva toetamiseks allkirjastasid Tartus elav doktor Heino Noor ja Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi direktor Leini Vahtras 20. jaanuaril 2000. aastal. Stipendiumiga soovis dr Heino Noor ...

Viru vangla kabel on pühitsetud

Piiskop Einar Soone Viru vangla kabelit pühitsemas. Foto: Tiiu Pikkur

Teisipäeval, 13. mail pühitsesid vastvalminud Viru vangla kabeli Eesti Kirikute Nõukogu president piiskop Einar Soone ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Kornelius. Pidulikust talitusest võtsid osa EKNi liikmeskirikute ja kaitseväe ning politsei kaplaniteenistuste esindajad.Piiskop Soone ütles, et seda kabelit pühitseda on suur rõõm. Ta kutsus palvetama, et see ruum oleks õnnistuseks neile, kes leiavad tee siia, ning soovis, et eksinud saaksid ...

Meenutades AIDS-i ja HIV käes kannatanuid

Kõndides pühapäeval mööda Tartu Pirogovi mälestusmärgi eest, märkas vast nii mõnigi ekslev pilk väikest gruppi inimesi poolringis seismas, valged õhupallid peade kohal. Tegemist oli Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku ja Tervise Arengu Instituudi korral­datud mälestuspalvusega AIDSi läbi elu kaotanutele. Juba 1983. aastast meenutab terve maailm mai kolmandal pühapäeval AIDSi läbi lahkunuid ning AIDSi ja HIViga elavaid inimesi.Palvuse läbiviija õpetaja Joel Luhametsa käeviipe ...

20.05 Kuldleer Keila Miikaeli kirikus

Leerilapsed 1958. aastal

 Luterliku kiriku üks iseloomulikke tunnuseid on leeriõnnistamine. Sõna „leer“ laenati saksa keelest ja tähendab „õpetust“. Selle mõistega tähistatakse nii leeriõnnistamisele eelnevat koolitust kui ka õnnistamist ennast.Leeriskäinu tunnistab oma isiklikku usku ning saab kiriku täieõiguslikuks liikmeks (mis muuhulgas annab õiguse tulla armulauale). Veel enne viimast maailmasõda oli suurele osale eestlastest loomulik, et teatud vanuses – peamiselt 16.-18. eluaasta vahel – ...

20.05 Sakarias Leppik: Eesti valu: hoolimatuse sündroom

Sakarias Leppik, Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku preester. Foto: internet

 Küllap on terane eestlane täheldanud viimase aasta jooksul korduvalt ja eri olukordi puudutavates uudistes või sündmuskajastustes kurtmist ühiskonnas leviva hoolimatuse üle.Liikluses. Prüginduses. Teeninduses. Meditsiinis. Miks?Esimene tahtmine sulge haarata tekkis, kui liikluses toimuvat vaadeldes “karjatasid” mõni aeg tagasi Eesti arvamusliidrid: “Võtke mõistus pähe ja hoolimatus liikluses lõppegu!” Ootasin artikli kirjutamisega, sest alati on mõttekas ühiskonnas valu ...

19.05 Kogudus avab sõprade öömaja

Homme avatakse Laiuse pastoraadis EELK Laiuse koguduse sõprade öömaja. Lint lõigatakse pidulikult läbi pärast kell 14 kirikus toimuvat kolmainupüha jumalateenistust. Pastoraadihoone külalistetoad ehitati välja küll juba kümmekond aastat tagasi, ent vahepeal, kui suurem osa pastoraadist kütmata oli, seisid need tühjana. Nüüd, mil liiga kalliks osutunud elektriküte gaasikütte vastu ...

19.05 Lääne-Virumaa keskraamatukogus tuleb näitus piiblitest

 Lääne-Virumaa keskraamatukogus avatakse 20. mail kell 17 näitus “Raamatute Raamat - Piibel eesti kodus ja kirikus”.Vanu piibleid ning laulu- ja palveraamatuid tutvustava näitusega tähistatakse Rakvere Kolmainu kiriku 310. aastapäeva.Näitusel eksponeeritud trükised ei pärine muuseumidest ega raamatukogudest, vaid tavaliste inimeste kodudest ning Rakvere Kolmainu kiriku kogust. Näitusel olevad piiblid ning laulu- ja palveraamatud on ilmunud ajavahemikul XVIII sajandist ...

17.05 E.E.L.K. Kanada praostkonna sinod Hamiltonis

Sinod, mis pidi toimuma 8. märtsil s. a., kuid jäi ära ilmastikuolude tõttu, peeti 26. aprillil Hamiltoni koguduse kiriklas. Kohal olid õpetajatest peapiiskop dr. Andres Taul, õpetaja Ahro Tuhkru, praost Hannes Aasa ja praost emeeritus Tiit Tralla. Osaliselt võttis sinodist osa interneti kaudu ka abipraost Walter Johanson Vancouverist. Kogudusi esindasid: Hamiltoni Härnald Toomsalu ja Helju Riimand, St. Catharine’i Viia Hanright ja Endel Hert, Toronto Peetri kogudust Olev ...

17.05 Paide kiriku jätkutööd ootavad soojatorustikku

 Teisipäeval olid muinsuskaitseameti spetsialistid tegemas ringkäiku kuues Järvamaa kirikus, nende seas ka Paide Püha Risti kirikus, mille uuendustöid on riik tänavu toetamas 2,66 miljoni krooniga.Paide kirikus eelmise aasta augustis alanud põranda uuendustöödega on ehitaja, KEKi Ehituse töömehed jõudnud tornikotta. KEKi Ehituse projektijuht Toivo Saar selgitas, et see on üks osa 25. veebruaril Paide linnavalitsusega sõlmitud esimese riigihanke lisatöövõtulepingust, ...

VEEL ON VABU KOHTI! Tule koos meiega!

Eesti Kiriku lugejate suvereis Lätti 17. - 20. juuli 2008 Hind 2900 krooni, sisaldab mugavustega bussi reisi ajal, giidi teenuse, ööbimise hotellides koos hommikusöögiga. Palun raha üle kanda 26. maiks: SA Ajaleht Eesti Kirik  221024169298 Lisatasu eest: Turaida lossi külastus (3 Ls), Jaunmoku loss 1.50 (Ls) Kontakt: Sirje Semm sirje.semm@eelk.ee , tel 50 40 646 või 733 7791 Väljasõit 17. juulil 6.30 Tartust Vanemuise alumisest parklast. Tagasi Eesti 20. juulil kell ...

16.05 Ruudi Leinus valiti taas Eesti Kirikute Nõukogu assistendiks

Ruudi Leinus valiti taas EKNi assistendiks

Neljapäeval, 15. mail toimus Tallinnas Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Keskuses Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek, kus pastor Ruudi Leinus valiti tagasi sekretariaadi ridadesse. Ruudi Leinus alustab tööd käesoleva aasta 1. juunist sekretariaadi esimese assistendina. Tema kõrval jätkab teise assistendina Külli Väikene.2007. aasta septembrist lahkus kirikute nõukogust senine esimene assistent Eva-Liisa Jaanus. Kirikute nõukogu esindajad kiitsid ühehäälselt heaks ...

16.05 Segakoor Sauer mõtleb Rudolf Tobiasest

EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku segakoor Sauer pühendab oma kevadkontserdi Rudolf Tobiasele (1873–1918 ), kuna käesoleval aastal möödub helilooja sünnist 135 ja surmast 90 aastat. Kui suur tähtsus on Tobiasel eesti muusikas?Rudolf Tobiase osa eesti muusikas on hindamatult tähendusrikas. Ta oli eesti professionaalse muusika rajaja ning koorilaulud kuuluvad kahtlemata eesti koorimuusika parimate saavutuste hulka. Omades esimese eestlasena professionaalset haridust Peterburi ...

16.05 Ristimisteemalisest fotokonkursist “Uue elu allikal” osavõtu tingimused

Apostlite tegude raamatus räägitakse, et esimesel nelipühal ristiti ja lisati jüngrite hulka ligi kolm tuhat inimest. See oli kiriku sünnipäev. Ristimine on uue sünni päevaks aga igale ristitavale – sündimiseks ülevalt, Jumala riiki. See on suur rõõmupäev, mida on põhjust meenutada ja väärtustada.  Ristimine on Jumala armu jäljeks hinges, mälus ja elus -  aidaku  ka kaunid fotod seda teadvustada ja seeläbi tugevdada meie usaldust Jumala vastu. Sel põhjusel kuulutan välja ...

Tänupalve kolmainupühal

Püha, püha, püha – laulgu kiitust inglid, kes näevad ja tunnevad sind palgest palgesse.Kiidetud oled sina, kõige Valmistaja eimillestki.Kiidetud oled sina, kõigi Päästja patust.Kiidetud oled sina, kõikjal – ja kõigesolev Vaim.Kiidetud oled sina, ainus Jumal, –                        siiski Jumal osaduses.Õnnista, oh Jumal, oma kogudust maa peal taevase kooskõla ja mitmekesisusega, et me oleksime üks, nõnda nagu sina oled üks.«Palveraamat. Palved pühadeks ja argipäevaks». ...