29.12 Õpetaja Nelly Vahter: Jõulusõnum

Aga ingel ütles: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” (Lk 2:10-12)Aasta kõige külmemal ja pimedamal ajal tähistame Jeesuse sünnipäeva. Ta tuli ilmale Petlemmas üle kahe ...

28.12 Rakvere linn teeb kogudustega koostööd

Rakvere linnapea Andres Jaadla ja Rakveres tegutsevate koguduste esindajate kohtumisel hinnati tänavused üleriigilised misjonipäevad igati kordaläinuks ning leiti, et kindlasti tasub korraldada samas vaimus ka kohalikke ühisüritusi. Kohtumisel sündisid esialgsed ideed kahe võimaliku ürituse läbiviimiseks. Nende kohaselt tulevad pärast sumo MMi Rakveres kirikupäevad, kusjuures nende käigus tehakse sarnaselt ...

28.12 Püha kirik leidis kindla koha arhitektuuri ajaloos

23. detsembril tänati EELK Püha Jakobi kirikus sakraalhoone restaureerijaid. Koguduse juhatuse esimees Matti Mägi andis kunstiajaloolasele Juhan Kilumetsale üle sümboolse kella, märkimaks keskaegse kiriku seintes peitunud leide ning juba tehtud ja veel eesootavat tööd.Kilumetsa hinnangul on siiani Püha kirikut peetud igavaks ja inetukski, sest hoone interjöör on aastasadade jooksul palju kannatada saanud – nii ...

28.12 “Valge gospel” toetas Käru kiriku katuse renoveerimist

22. detsembril esines Käru kirikus kontserdiga "Valge gospel" kolmekümneliikmeline WAFi muusikakooli gospelkoor Anneli Pilpaki juhatusel. Solistidena astusid üles mitmed tuntud noored lauljad, keda saatis ansambel Jakko Maltise juhtimisel. Kärusse oli kohale tulnud üle kahesaja huvilise ning piletimüügist saadud tuluga toetati Käru kiriku katuse renoveerimist. Käru koguduse õpetaja Andres Tšumakovi ...

28.12 Oh, Petlemm, väike linnake

Petlemm oli tõesti väike linnake, aga sellel linnal oli kuulsusrikas ajalugu ja sellepärast on see juutidele eriti südamelähedane. Linnal on värske vee allikaid ja soodus mullapind. Tõlgituna tähendab sõna „petlem“ leivast maja.Petlemm oli ka paigaks, kus suri patriarh Jakobi naine Rahel, kellele patriarh püstitas ausamba, mis Jeesuse päevil oli veel alles. Petlemm oli ka Ruti linn, kes elas siin oma ...

28.12 Jõhvi kiriku torn võidakse korda teha

Riiklikust pühakodade programmist saadud rahaga loodetakse korda teha Jõhvi Mihkli kiriku torn, millel on suur tähtsus Eesti kultuuriloos.Jõhvi kirik, üks Ida-Virumaa vähetuntud turismiobjekte, on Eesti teiste kirikute seas ainulaadne kunagiste võimsate kaitserajatiste poolest, vahendas uudistesaade Aktuaalne kaamera. Tema torniaknad on ehitatud laskeavadena ja ümber pühakoja on olnud vallikraav, millest suur osa on ...

27.12 Jõulutunne Rannamõisa kirikust

Jõululaupäeval kell pool kolm Tallinna külje all asuva Rannamõisa kiriku juures. “Kui kirikus ära käid, siis tuleb täiesti teine tunne,” räägib memm enne teenistust.Ehkki Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel on varem öelnud, et kella kolmeseks jumalateenistuseks vahest kirik päris täis ei tule, kuueseks aga kindlasti, ootab juba pool tundi enne kella kolme kiriku ukse taga trobikond ...

27.12 Toomas Paul: Kümnest käsust

Moraali ja eetika põhjendamiseks ei ole vaja religiooni. Loomad saavad ilma selleta suurepäraselt hakkama. Ka inimene kui lihast ja luust normaalne bioloogiline olevus on osanud kogu evolutsiooni vältel ellu jääda.Evolutsiooniprotsess sisaldab kahte komponenti – juhust ja looduslikku valikut. Looduslik ehk loomulik valik (natural selection) seisneb kohasemate geneetiliste variantide edukamas üleelamises ja paljunemises ning ...

Kroonika 2007

Koostanud Rita Puidet Fotod: EELK Konsistoorium, Eesti Kirik, Tallinna linnavalitsus, Sirje Simson, Anne Ise, L. Träder, Kirsti Malmi, Algur Kaerma, erakogu.

Eesti Kirikust nr. 52 saate lugeda veel:

Lk. 4-52007 aasta kroonika pildis. Lk. 8Foto: Daisy Lappard 

30. detsember

Eestpalves on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Oulu piiskopkond ja piiskop Samuel Salmi.Täname Loojat loomisandide eest: armastuse eest, mis elu säilitab, looduse eest, mis meid kosutab ja annab meile armu elemendid – vee, leiva ja veini.Samuti on eestpalves Inglise kiriku Canterbury provint-si Coventry piiskopkond ja piiskopid Colin Bennetts ning John Stroyan (Warwicki piiskop).Palvetame vaimsuse eest, mis puudutab inimeste elusid ning muudab kogukondi ...

Eestpalves on

Tamsalu, Tudulinna ja Reigi kogudus ning vaimulikud Ahto Mäe, Avo Kiir ja Kristjan Simson. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Elle Olt, Raili Blum ja Naima Kukkur.Taevane Isa, ilma Sinu sõnata ei püsi meie usk, aga Sinu sõna on usule leivaks. Kui meie usk on tugev, oleme isegi tugevad, püsivad ja elujõulised.

Inglite tants

Vaata seal õrnal jääl kõnnivad tasa inglid,üksteisel hoiavad käesttugevasti nad kinniHommikul varavalges,siis kui päike veel magab, tantsivad, õhevil palged,härmas neil kleidisabadNende silmade särasrõõmusõnum on kirjas –Avatud Lootuste värav,tulge, tulge kõik sinnaDaisy Lappard

Jumal ei hülga meid kunagi

Image

Jõulupühadest on möödunud mõni päev. Võib-olla on meie hing ikka veel haaratud sellest imelisest jõulusündmusest, mil Juudamaal Petlemmas sündis üks laps, kellele pandi nimeks Jeesus. Selle lapsena tuli Jumal ise meie juurde.Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale! Aga Siion ütleb: ...

Württembergi printsessi hauatähisest Kullamaa kirikus

Riiklikust programmist «Pühakodade säilitamine ja areng» eraldatud toetuse abil lõppesid äsja Kullamaa kirikus paikneva nn Württembergi printsessi hauatähise restaureerimistööd. Tööde tegijaks oli kivi- ja metallirestauraator Paul Uibopuu, kelle käe all sai korda Eesti kontekstis haruldane hauatähis, kus kirikuruumis paiknevat hauaplaati ümbritseb sepisaed. Plaat sai altpoolt toestatud ning selle ...