Elusate kellade näitus

Eestis on ligikaudu pool tuhat kirikukella, ilus ja erakordne osa meie kiriku- ja kunstiajaloolisest pärandist. Näitus «Kirikukellad Eestis 2007» sai üles Niguliste kirikus mais 2007 ja on avatud jõuludeni. Väljapaneku 13 kella pärinevad kogudustest, muuseumidest ja erakogudest ning esitavad läbilõike meie kirikukellade ajaloost alates keskajast kuni 20. sajandini. Näituse koostaja on kunstiajaloolane Juhan ...

Klooster kui kiriku loomulik osa

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) avab järgmise aasta juulis Saaremaal Orissaare vallas Öörikul kuni kümnekohalise nunnakloostri. EAÕK ülempreester Andreas Põld ütles, et sõltuvalt rahalistest võimalustest avatakse klooster kas kolme või kuni kümmekonna kohaga. Praeguse seisuga tulevad Saaremaale kaks eesti rahvusest noornunna ja välismaalasest kloostriülem.Ettevõtluse ...

Pärnus peeti kuldleeripüha

Neid, kes 50 aastat tagasi Pärnu Eliisabeti koguduses konfirmeeriti, oli toona kokku kaks ja pool sada. Leerijuubelile 19. augustil sai neist tulla 38, sest paljud on kutsutud juba igavikku ja nii mõnigi ei pääse enam tervisehädade või muude takistuste tõttu liikuma. Lisaks 1957. aastal leeritatuile õnnistati kuldleeripühal ka kümme aastat vanemaid ehk 1947. aastal konfirmeerituid. 60. leeriaastapäevale oli ...

Esseevõistlus religioonist ja teadusest

Küllap peab tunnistama, et religiooniõpetajal pole sugugi lihtne leida oma õpilastele ainega süvendatult tegelemiseks võimalusi ja motivatsiooni. Õpetaja võimalused on aine ebakindla positsiooni tõttu tihti piiratud, religiooniala-seid teadmisi ei väärtustata just sageli, riigieksamite ainetel on prioriteet jne. Samas pole põhjust ka liigseks pessimismiks. Üheks vahendiks õpilaste huvi ...

Vaikides keelavast eetikast

Luuletaja August Sang (1914–1969) põdes kaua ja kuidas see mõjus, nägid ta sõbradki. Vähk. Ta luuletustes avaldub see pika, kuid mitte meeleheitliku hüvastijätuna, millest on koomilisigi kõrvalepõikeid ning rohkem südamlikkusest kui petlikuks unustamiseks.Kõik Sanga luuletused aastaist 1956–1969 niisugusele loogikale siiski ei allu. Teiste hulka kuulub ka «On jälle öö», ...

20.09 Kuuskemaa: “Surmatants” väärtuslikum kui van Gogh’i “Päevalilled”

Ajaloolane ja kunstiteadlane Jüri Kuuskemaa on vastu nii Niguliste kiriku, kui ka "Surmatantsu" andmisele Eesti evangeelsele luterlikule kirikule (EELK). "Kui vaadata asja laiemalt siis EELK on nõudnud terve Niguliste endale saamist, mitte ainult "Surmatantsu"," sõnas Kuuskemaa. "Mina olen selle vastu," rääkis Kuuskemaa. "EELKl on piiratumad rahalised vahendid, kui riigil," täiendas ...

20.09 Rahu olgu teie südames…

Peagi lõppev suvi on olnud rikas ka kuldleeripühade poolest. Taas tulid kokku need, kes pool sajandit tagasi andsid leeritõotuse.Nüüd said nad jälle kokku, kandes juustes hõbehalli, silmades elutarkust – südames aga endiselt nooruslikku tuld. Juuresoleval fotol on kokku saanud endised leerilapsed Kaarma kirikust. 29. juulil 2007 toimus Kaarma Peeter-Pauli kirikus kuldleeripüha. Koos koguduse õpetaja Hannes ...

20.09 Lähenemas on mihklipäev

Mihklipäev ehk peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha on laupäeval, 29. septembril. Saaremaal peab sel päeval nimepäeva Kihelkonna Mihkli kirik. Ja et inglid juba kord sõnumitoojate nime kannavad, siis siinkohal koguduse õpetaja Rene Reinsoo palvel ka väikesed eelteated.  Pühade eel tehakse ikka ettevalmistusi ja nii oodatakse ka kolmapäeval, 26. septembril kell 10 kirikusse neid, kes soovivad tulla appi ...

20.09 Laurentiuse koguduse arhiiv pääses hävingust viimasel hetkel

EELK konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts päästis viimasel hetkel Kuressaare koguduse arhiivi, mille väärtuslikud säilikud olid suure niiskuse tõttu sattunud hävimisohtu.Janis Tobreluts sattus hävimisohus arhiivile Kuressaares peale pooljuhuslikult, pärast seda, kui oli sel nädalal lõpetanud EELK Valjala ja Püha koguduse säilikute korrastamise. „Ma arvan, et suuremat katastroofi pole selle arhiivi ...

19.09 III Hugo Lepnurme muusikapäevad 28. ja 29. septembril Räpinas

III Hugo Lepnurme muusikapäevade sisuks on praktiline muusikatöö kirikus. Sageli on kirikumuusikud olukorras, kus tuleb arvestada inimeste soovidega, mis ei ole hästi läbi mõeldud, tulenevad teadmatusest või kui ettevalmistusaega jääb väheks. Kuidas olukordadega toime tulla, millist muusikat oleks õlekõrrena ”varrukast võtta”, milles olla paindlik või omaalgatuslik, pedagoogiline. ...

19.09 Usuteaduse instituut avab diakoonia magistriõppe

Õppekavad on uudse interdistsiplinaarse lähenemisega diakooniale, kus üliõpilased õpivad 2aastase kursuse jooksul lähemalt tundma diakoonia teoloogilisi ja metodoloogilisi lähtekohti, Euroopas ja Eestis toimuvaid sotsiaalpoliitilisi protsesse, väärtustepõhise juhtimise ja kutse-eetika aluseid. Diakooniatöö korralduse õppekava pöörab lisaks eelpool nimetatule süvendatud tähelepanu ...

19.09 Saarte praostkonnas tuleb laulupäev

Laupäeval, 6. oktoobril algusega kell 15.00 toimub Saaremaal Valjala Martini kirikus vaimulik laulupüha, mis on pühendatud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 90. sünnipäevale. Laulupäevast võtab osa üksteist kollektiivi kokku 160 lauljaga. Lisaks saartel tegutsevatele kooridele ja ansamblitele astuvad üles ka EELK Laiuse Püha Jüri koguduse segakoor ja EELK Pärnu Eliisabeti koguduse segakoor. Laulupäeva kavas ...

Killukesi vilistlaspäevast

Mart Jaanson ja Lea Jants-Ylönen ý usuteaduskonna vilistlased.

Mart Jaanson ja Lea Jants-Ylönen ý usuteaduskonna vilistlased.Tähistamaks Tartu ülikooli 375. aastapäeva ning märkimaks tema usuteaduskonna 16. taastegutsemise aastat, toimus 15. septembril usuteaduskonna vilistlaspäev. Algas see jumalateenistusega Jaani kirikus, rullus lahti seminariettekannetega ülikooli aulas ning päädis piduõhtuga korp! Sakala konvendimajas.Üle Toome avajumalateenistusele rutates sillutab meeleolu ...

Veerand sajandit kooslaulmist

KOSK esinemas Jaani kirikus peadirigent Riho Ridbecki juhtimisel.

KOSK esinemas Jaani kirikus peadirigent Riho Ridbecki juhtimisel. EELK koorijuhtide ja organistide segakoor KOSK pühitses laupäeval, 15. septembril Tallinna Jaani kirikus kauni kontserdiga 25. sünnipäeva.Kontserdil esitati osi Jakob Obrechti missast Salve diva parens ning eesti heliloojate vaimulikke laule. Koori juhatasid Heli Jürgenson, Riho Ridbeck ja Jan-Jürgen Wasmuth (Saksamaa). Kaategevad olid Anne Jalakas, Virge Ventsel, Jüri Vaino, ...

Monument ja vabadus

Image

Vabaduse monument on kütnud avalikkuse kirgi juba mõnda aega. Õnneks näib, et riigil jätkub seekord meelekindlust see viimaks püstitada. Konkursi võitnud tööd «Libertas» ei saaks mingil juhul võrrelda altariga «tundmatule jumalale», millest räägib apostel Paulus Ateenas kõneledes. Vabadusrist osutab üheselt meie vaba riigi aluseks olevale sündmusele – ...