KOMMENTAAR

Veiko Vihuri, EELK esindaja Porvoo osaduskonna kontaktgrupis: 2006. aasta märtsis valminud Balti piiskoppide kiri Uppsala peapiiskopile on ajendatud Rootsi kiriku otsusest samasooliste nn registreeritud partnerluse õnnistamise kohta. See otsus on tekitanud hämmingut ja vastuseisu nii luterlike kirikute seas Luterlikus Maailmaliidus kui Porvoo osaduskonnas. Tegemist ei ole tagasihoidliku muudatusega kiriku liturgilises praktikas, vaid kardinaalse ...

Ei paista päris ühist teed

Eelmise aasta sügisel palus kirikuvalitsus minul osaleda Porvoo osaduskirikute konsultatiivkohtumisel, kus teemaks olid samasooliste isikute kooselu kirikliku õnnistamisega seotud küsimused ja sellega laiemalt haakuv temaatika. Konsultatsioon toimus 18.–20. detsembrini Sigtunas (Porvoo consultation on same-sex relationships) ning osa võtsid anglikaani ja luterlike kirikute ühe- kuni seitsmeliikmelised delegatsioonid Britanniast, ...

Mures ühtsuse pärast

6. märtsil 2006 allkirjastasid Pärnus Andres Põder (vasakult), Janis Vanags ja Mindaugas Sabutis kirja, milles väljendavad muret osaduse üle nende Rootsi vaimulikega, kes õnnistavad samasoolisi paare.

Käesolevat kirja sunnivad meid kirjutama nii väärtuslikud ja ajaloolised sidemed Rootsi kiriku ja Balti kirikute vahel kui ka meie tõsine suhtumine kuulumisse Luterlikku Maailmaliitu kui kirikute ühendusse. 6. märtsil 2006 allkirjastasid Pärnus Andres Põder (vasakult), Janis Vanags ja Mindaugas Sabutis kirja, milles väljendavad muret osaduse üle nende Rootsi vaimulikega, kes õnnistavad samasoolisi paare. Uppsala peapiiskop K. G. Hammar Luterliku ...

Uppsala peapiiskop Anders Wejryd

24.–26. augustini viibib Eestis mitteametlikul visiidil Uppsala peapiiskop Anders Wejryd koos abikaasa Kajsaga. Neid saadab peapiiskopi kaplan Ann-Cathrin Jarl. Visiidi käigus kohtutakse peapiiskop Andres Põderiga ja teiste kiriku esindajatega, et tutvuda EELKga ning arutada Rootsi kiriku ja EELK vahelisi suhteid. Mitmeid Eesti ja Rootsi kogudusi, aga ka kirikuid tervikuna seob kauaaegne koostöö. Kohtumisel arutataksegi sõpruskoguduste temaatikat. Teine oluline päevateema on ...

22.08 Täna räägime Valgamaa kirikutest: Laatre püha Laurentsiuse kirik

Laatres on kirik asunud mõisa juures juba keskajal. Tol ajal kuulus mõis Kärna kloostrile ja arvatakse, et kiriku rajaski klooster. Puust pühakoda hävis 1558. aastal alanud Liivi sõja ajal. Endise katoliku kiriku asemele ehitas kohalik mõisnik Conrad Taube 6. juunil 1594. aastal uue tänutäheks oma mõisa tagasisaamise eest. Taube oli toonud ohvri Jumalale, elu ja kõige vara andjale, öeldes ...

22.08 Kirik arendab kinnisvara

Vähemalt kuude paika üle Eesti kerkivad lähiaastail korter– ja büroohooned, mille arendajaks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) 164 koguduse kinnisvara haldav osaühing. „Tegeleme detailplaneeringuga ja sellest selgub, millised võimalused on — lähteülesanne võimaldab ehitada mitu maja," ütles Haapsalusse mitme elumaja ehitamise projekti juhtiva osaühingu Kiriku Varahaldus juhataja ...

22.08 Toris tähistati taasiseseisvuspäeva

Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris tänasele taasiseseisvumispäeva pidulikule jumalateenistusele kogunes tuhatkond inimest, nii et kõik pidupäevalised ei mahtunud pühakoja uksest sissegi. Eesti kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik tuletas oma kõnes meelde taasiseseisvumise tähtsust ja sündmusi 16 aastat tagasi 19. ja 20. augustil 1991 ning siis valitsenud üksmeelt ning rõhutas ...

22.08 Mõisakülas olid korraga kuldleer ja kuldpulmad

Mõisaküla taastatava luteri kiriku käärkamber ei mahutanud 12. augustil kõiki inimesi, kes tahtsid osa saada kuldleeri- ja kuldpulmatalitusest. Kaheksa eakat kuldleerilast nii Mõisaküla luteriusuliste kogudusest kui kaugemalt, kelle leeritõotuse andmisest oli möödunud pool sajandit, olid tulnud ristimist ja tõotuse andmist uuendama. Neile lisandus briljantleerini jõudnud Leili Sults, kes oli andnud ...

22.08 Paide kiriku alt tulid välja keskaegse kiriku müürid

Paide kiriku põranda vahetamise käigus selgus, et 18. sajandil püstitatud kirik ehitati keskaegse pühakoja müüridele."Tõeks on osutunud see arvamus, et Paide praegune kirik, selle müürid on tehtud keskaegse lammutatud kiriku müüride peale. Säilinud on ka keskaegse kiriku põrand paeplaatidest, seni eksisteerinud põrandast üle poole meetri sügavamal," ütles OÜ Agu EMS ...

Torma kiriku ajaloost tasub õppida

Piduliku päeva puhul oli Torma kirikusse tulnud üle 130 inimese. Pildil osa kogudusest ja külalistest koos vaimulike (vasakult) Valdo Reimani, Kaido Soomi, Mehis Puparti, Joel Luhametsa, Jaan Nuga ja Illar Hallastega.

Piduliku päeva puhul oli Torma kirikusse tulnud üle 130 inimese. Pildil osa kogudusest ja külalistest koos vaimulike (vasakult) Valdo Reimani, Kaido Soomi, Mehis Puparti, Joel Luhametsa, Jaan Nuga ja Illar Hallastega. Pühapäeval, 19. augustil helisesid Tormas Maarja kirikus kellad kiriku 240. aastapäeva auks. Sel puhul toimus kirikus pidulik jumalateenistus, peeti ajalookonverents ning päeva lõpetas kirikukontsert. Torma koguduse ...

Kuldrist taas koguduse käes

Theodor Hasselblatt on Jaan Tammsalule üle andnud Bruno Hasselblatile kuulunud kuldristi.

Theodor Hasselblatt on Jaan Tammsalule üle andnud Bruno Hasselblatile kuulunud kuldristi.Mitmendat põlve vaimulik Theodor Hasselblatt andis rukkimaarjapäeval Tallinna Jaani kogudusele oma isale Bruno Hasselblatile kuulunud kuldristi. «80 aastat on möödunud sellest ajast, kui minu isa sai selle risti kingiks koguduselt. Õige aeg on rist kogudusele tagasi anda,» ütles Theodor Hasselblatt hardushetkel kõneldes. Bruno ...

Globaalne eestlus

Image

Globaalne eestlus on suur rikkus,» ütles peaminister Andrus Ansip Kanadas ajalehele Eesti Elu. «Eestlased väljaspool Eestit on teinud meie riigi heaks rohkem, kui keegi võinuks arvata ja loota. Tänu väljaspool Eestit viibinud eestlastele oli võimalik Eesti Vabariigi taastamine õigusliku järjepidevuse alusel. Me peaksime kindlasti rohkem tegema koostööd – nii kodumaal kui väljaspool elavad ...

Eesti Kirikust nr 31 saate lugeda veel:

1. lk Rita Puidet. Ernie Addicott tutvus Eestiga Esmaspäeval, 20. augustil lendas koju tagasi möödunud nädalal Misjonikeskuse kutsel Eestis visiidil olnud Rahvusvahelise Euroopa Kristliku Misjoni direktor Ernie Addicott abikaasaga.   2. lk Rita Puidet. Pindi kogudusel on taas täieõiguslik õpetaja 18. augustil oli Pindi kirikus introduktsioonijumalateenistus, koguduse täieõiguslikuks õpetajaks sai Mait ...

Ordinatsioon

Foto erakogust

Foto erakogust Kevadel konsistooriumi juures diakonieksami sooritanud Tõnis Kark ordineeriti 11. juulil piiskop Einar Soone poolt Tapa Väljaõppe-keskuse kabelis diakoniks. 28aastane Tõnis Kark töötab Tapa Väljaõppe-keskuses kaplanina, enda sõnul on ta valitud kutsega rahul ning soovib jätkata samal ametipostil ka tulevikus. Tema mentoriks on õpetaja Silvester Jürjo.

Nõo kiriku meesansambel külas Petseri eesti kogudusel

Nõo kiriku meesansambel Petseri Peetri kiriku trepil. Vasakult: Ingmar Laasimer, Mati Koonukõrb, Madis Kanarbik, Laurits Leedjärv ja õp Mart Jaanson. Ees istub organist Agnes Laasimer.

Nõo koguduse meesansambel koos õpetaja Mart Jaansoniga viibis 4.–5. augustini külas Petseri eesti kogudusel. Nõo kiriku meesansambel Petseri Peetri kiriku trepil. Vasakult: Ingmar Laasimer, Mati Koonukõrb, Madis Kanarbik, Laurits Leedjärv ja õp Mart Jaanson. Ees istub organist Agnes Laasimer. Laupäevaõhtusel kontserdil üllatavalt kenas ja hästi korrashoitud Peetri kirikus esitati peamiselt eesti autorite vaimulikke laule. ...