Eesti Kirikust nr 7 saate lugeda veel:

1. lkTiiu Pikkur. Praost Gustav Piir saab Tallinna teenetemärgiTallinna linn autasustab Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetajat praost Gustav Piiri kui kristlike ja üldinimlike väärtuste hoidjat Tallinna teenetemärgiga. Liina Raudvassar. Peep Audova sai vapimärgiValgamaa vapi- ja teenetemärgi nõukogu otsustas anda tänavu vapimärgi kauaaegsele kirikuõpetajale Peep Audovale ning metsamees Heino Tederile.2. ...

Kirikute nõukogu kuulutab välja üliõpilastööde konkursi

2009. aastal möödub 20 aastat Eesti Kirikute Nõukogu asutamisest. Sel puhul annab Kirikute Nõukogu välja Eesti oikumeenilise liikumise kujunemist käsitleva koguteose «Eesti oikumeenia lugu». Seoses koguteose koostamisega kuulutab raamatu toimetuskolleegium välja üliõpilastööde konkursi.Konkurss on suunatud eelkõige Eesti kõrgkoolides teoloogiat õppivatele üliõpilastele. ...

Pannkoogihommik koos sõpradega!

16. veebruaril kella 7.30–10 pakub Raadio7 sõbranädala puhul sõpradele pannkooke. Võimalus näha hommikuprogrammi valmimist ja sündi otse-eetrisse. Aadress Tallinn, Välja 18. Kohale toovad buss 16 ja trollid 1 ja 5, peatus Välja.

Põltsamaa pastor Hupel 270

22. veebruaril kl 15 on Jõgeva maakonna keskraamatukogus Põltsamaal Veski tn 3 kõnekoosolek ning avatakse näitusmillega tähistatakse rahvavalgustaja ning meie koduloo uuringutele alusepanija August Wilhelm Hupeli (1737–1819) 270. sünniaastapäeva. Vaimulikest esinevad Tartu praost Joel Luhamets ja Kambja õp Kristjan Luhamets. Veel astuvad üles ajaloolane Indrek Jürjo, Kairit Kaur Tartu ülikoolist ja Liivi ...

Õppepäev kogudusekooli Kasvuaeg läbiviijaile

Kogudusekool Kasvuaeg sobib koguduseliikmetele, kes tahavad leida oma kristlase-identiteeti ja kasvada usus. 1,5–2tunnised koosviibimised sisaldavad piibliõpet ja teema arutelu omavahelises suhtlemises.Misjonikeskus korraldab ühekordseid juhendajate õppepäevi koguduse töötegijaile, kes on valmis kogudusekooli Kasvuaeg oma koguduses või piirkonnas läbi viima. 17. veebruaril kl 10–16 Tallinnas Misjonikeskuses Tehnika ...

XII kirikumuusik-muusikaõpetaja erialapäevad 22.–23. märtsini Viljandis ja Tartus

Erialapäevad toimuvad antud erialaga seotud inimeste rakendusvõimaluste teadvustamiseks, täiendkoolituse andmiseks ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusika eriala tutvustamiseks. Traditsiooniliste erialapäevade eesmärgiks on iga-aastaselt pöörata tähelepanu ühele aktuaalsele teemale eriala rakendusmaastikul.Sel aastal on teemaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kujunemine ja käekäik läbi ...

Ootame portreemaali esitlusele!

Valminud on peapiiskop Jaan Kiivit noorema portreemaal. Maali esitlus toimub esmaspäeval, 19. veebruaril algusega kell 15 konsistooriumi saalis. Olete oodatud!EELK Konsistoorium

Jaan Lahe pälvis tunnustuse

30. jaanuaril tunnustas ajakiri Akadeemia möödunud aastal ilmunud artiklite parimaid autoreid. Äramärkimist leidis ka Viimsi koguduse õpetaja Jaan Lahe.1989. aastast ilmuva laialdase diapasooniga kultuuriajakirja toimetus jagas Tartu kirjandusmajas aastaauhindu neljandat korda. Sedakorda märkis toimetuse kolleegium silmapaistnud kirjutisena ära ka Viimsi koguduse õpetaja mag Jaan Lahe artikli, ütles Eesti Kirikule ajakirja ...

Vabadussõja otsustav pöördepunkt

Isamaaliselt meelestatud valgamaalased tähistasid Paju lahingu 88. aastapäeva.Jaani kiriku seinal oleva Eesti Vabadussõjas langenud Põhja Poegade mälestustahvli juures rääkis koguduse õpetaja Heino Nurk: «Seisatame siin, et meenutada oma maa ja rahva vabaduse eest võitlejaid. Nad sööstsid ebavõrdsesse lahingusse selle nimel, et meie lapsed ja lapselapsed saaksid elada vaba rahvana vabal maal. Meid ...

Paide kiriku restaureerimine kestab

Paide Püha Risti kirikus sai restaureeritud pikihoone lagi ja paigaldatud ühele aknale välimine turvaklaas. Tööd jätkuvad.Koguduse õpetaja Algur Kaerma kinnitab, et möödunud aastal muinsuskaitseameti kaudu riiklikust pühakodade säilitamise programmist rahastatud tööd hakkavad lõpusirgele jõudma – peatselt paigaldatakse oma kohale ka ennistustöölt naasev vitraa˛aken. ...

Konverents laste armulauast

1. märtsil toimub EELK Konsistooriumi ja Laste- ja Noorsootöö Ühenduse eestvõttel ning Soome kolleegide toetusel Tallinnas Nõmme Rahu kirikus konverents, kus käsitletakse laste armulaua temaatikat.Ehkki kehtiv seadusandlus fikseerib õiguse jagada lastele meie kirikus armulauda, selgus möödunudsuvisel pühapäevakooli õpetajate seminaril Mõdrikul, et olukord vajab selgitamist, inimesed koolitamist. ...

Koos USA presidendiga palvushommikusöögil

Washingtonis toimus 1. veebruaril rahvuslik palvushommikusöök, millest võttis osa USA president George W. Bush. Eestist oli kohal kolm inimest: Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam koos abikaasaga ja Eesti Evangeelse Alliansi president Meego Remmel.Hommikusöögile oli kutsutud umbes 3000 külalist enam kui 160 maailma riigist. Tunne Kelam on osalenud rahvuslikul palvushommikusöögil USAs juba mitmendat korda, samuti võtab ta osa ...

Nõva kogudus sai esimese õpetaja

Laupäeval, 3. veebruaril kinnitati Nõva Püha Olavi koguduse õpetajaks Kaisa Kirikal (26), kes on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna ja Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari.Ametisseseadmise viisid läbi Lääne praost Tiit Salumäe, abipraost Leevi Reinaru ning aasta vaimuliku tiitliga pärjatud Ants Leedjärv Kullamaalt. Kaasa teenisid Ridala ja Martna koguduse õpetaja Kari Tynkkynen ja jutlustaja ...

Et kõik oksad oleksid haljad

Ristimine kui kiriku lastetöö lähtepunkt ja eesmärk 1970ndatel aastatel kirjutas õp Harri Haamer ühes Kõpu Peetri koguduse aruandes: «Minu juurde kirikusse tuli üks noormees ja küsis siis kirikus asuva altarimaali «Jeesus õnnistab lapsi» kohta. Kui selgitasin talle loo tausta ja kõnelesin Jumala riigist, muutus ta kurvaks ja ütles – eks ole ju meiegi seda väärt, et sellest ...

11.veebruar

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Peterboroughi piiskopkond ja piiskopid Ian Cundy ning Frank White (Brixworthi piiskop).Palvetame Peterboroughi piiskopkonna 2007. aasta misjonistrateegia elluviimise õnnestumise eest.Samuti on eestpalves Iiri kiriku Dublini provintsi Meathi ja Kildare piiskopkond ja piiskop Richard Clarke.Palvetame tulevikuks uute teenimisvõimaluste jätkuva avastamise ja ellurakendamise eest.Eestpalveteemad ja viited ...