Välisuudised

Valge Lindi president käis Eestis Naiste ülemaailmne kristlik karskusliikumine Valge Lint sai sel aastal uue presidendi – maailmaorganisatsiooni juhib USAs elav ja muusikaõpetajana töötav Sarah Ward, kes maikuu alguses külastas nii Soomet kui ka Eestit. Koos temaga väisasid Tartut ka Balti regiooni töö koordinaator Anja Aalto ja seltsi kirjavahetussekretär Margaret Ostenstad. Sarah Ward jagas ...

Välisuudised

11. juunil pühitseti Rootsis esimest korda kirikuõpetaja ametisse kurt teoloog –Härnosandi piiskopkonnas alustab tööd Johan Selin. Soome kirikuvalitsuse diakoonia- ja ühiskonnatöö kurtide ja kuulmispuudega inimeste töö sekretäri Riitta Kuusi sõnul Soomes veel viipekeelset kirikuõpetajat ei ole, küll aga töötab Soome luteri kirikus kaks viipekeelset ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

    Tartu Jaanilaupäeval peetakse Avinurme alevis pütilaata, kus kesksel kohal kõikvõimalikud puitesemed. Pütilaata peeti juba enne II maailmasõda, traditsioon elustati 2000. a. Oma osa on laadal ka kirikul:  kell 17 toimub kirikus traditsiooniline kontsert, sel aastal oodatakse esinema ansamblit Karavan ja Karl Madist. Kirik pakub kontserdile tulijatele kiriku õuel lastehoiuteenust. Vanas ...

Nissi toodi tervitussoove

Nissi palvemaja 113. aastapäeva nelipüha laupäeval alustas palvela vanemvend Jüri Pootsmaa Jesaja raamatu 30. peatüki salmidega 1–3 ja 19. Jumal hoiatab oma rahvast, sest nad ei pea nõu Temaga, vaid küsivad nõu Egiptusest ja põgenevad vaarao kaitse alla. Seepärast Jumal karistab oma rahvast, ent jääb armuliseks. Tervitusi toodi Annast, Antslast, Hagerist, Nõmmelt, Viimsist, ...

Mälestusrist Martin Körberi hauale

Kudjape kalmistul on Martin Körberi haud tähistatud sepistatud ristiga.

Saaremaal Kudjape surnuaial avati mälestusrist Anseküla kirikuõpetaja Martin Georg Emil Körberi haual. Kudjape kalmistul on Martin Körberi haud tähistatud sepistatud ristiga.Kulus üle saja aasta, et vääriliselt tähistada baltisakslasena tuntava jälje Eesti kultuuri jätnud mehe viimne puhkepaik. Martin Körberi algatusel toimus esimene eestikeelne laulupidu Saaremaal Anseküla mändide all. Tema ...

Aktiivne kommunikatsioon on elu ja surma küsimus

Ingmar Lindqvist on juba 30 aastat tegelnud kirikliku suhtekorraldusega.

Mis on suhtekorraldus, kas seda on kirikus vaja, kas kiriku avalikud suhted on midagi erilist – selle kõige üle arutleti paari päeva jooksul juuni alguses Tallinnas peetud Euroopa luterlike vähemuskirikute kommunikatsiooninõukogu (KALME) seminaril.Ingmar Lindqvist on juba 30 aastat tegelnud kirikliku suhtekorraldusega.Huvitava ettekandega infoühiskonnast ja kommunikatsioonist esines Tartu ülikooli suhtekorralduse lektor Aune ...

Õige ametivalik

22. juunil möödus 100 aastat Friedrich Uuspõllu (Neufeldti) sünnist. Lühike ja raskesti loetavas käekirjas on konsistooriumi arhiivis hoiul Freidrich Uuspõllu elulookirjeldus, mis lõpeb ajaga, mil noormees astus ülikooli usuteaduskonda. Lühidalt siis sellestki nõukogude ajal jumalasõna jaganud mehest. Friedrich Uuspõld sündis Tartus kaupmees Fromhold Ferdinand Neufeldti ...

Lühike valus saatus – Hendrik Neemekuru

13. juunil uue kalendri järgi möödus 100 aastat kirikuõpetaja Hendrik Neemekuru  (Karl Heinrich Oksermanni) sünnist. Lühikeseks jäänud elusaatusega Hendrik Neemekuru sündis Pärnumaal Halliste kihelkonnas Vana-Ponnuse vallamajas vallasekretäri pojana. I maailmasõja päevil, mil ta vanemate eeskujul lapselikus harduses pöördus sõjakoledustele lohutuseks ...

Silmapaistva muusiku mälestuseks

Hella Tedderi kui muusiku tähendus eesti kultuuriloos on erakordselt märkimisväärne.

Tallinna Kaarli kirikus esitleti Hella Tedderi segakoorilaulude heliplaati «Sull’ olgu au». Hella Tedderi kui muusiku tähendus eesti kultuuriloos on erakordselt märkimisväärne.Laulud salvestas Kaarli kontsertkoor, keda juhatas prof Ene Üleoja, kes oli Kaarli kontsertkoori peadirigent aastatel 1991–1998 ning kelle poeg Mikk Üleoja on praegu samas peadirigent. Suure töö plaadi väljaandmisel tegi Hella Tedderi ...

Oikumeenilisel õppekursusel räägiti misjonist

Võru koguduse õpetaja praost Andres Mäevere (fotol) võttis EELK esindajana osa 8.–17. maini Saksamaal Baieris toimunud oikumeenilisest õppekursusest «Euroopa kui misjonipiirkond», mille viis läbi Baieri Evangeelse Luterliku Kiriku oikumeenia osakond. 48 osavõtjat Euroopa 20 riigist esindas eri konfessioone. Esindatud olid evangeelne luterlik kirik, roomakatoliku kirik, vene, serbia ja ...

Vanglakaplanid kohtusid Soomes

5.–9. juunini viibisid Eesti vanglakaplanite esindajad Soomes Turu linnas, kus Rahvusvaheline Vanglakaplanite Assotsiatsioon (IPCA) korraldas Läänemere maade vanglakaplanite konverentsi. Konverentsil osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra ja Taani vanglate kaplanid.  Eestit esindasid justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik peakaplan Igor Miller, Tallinna Vangla vanemkaplan isa Jaanus Kangur ja kaplan isa ...

EELK UI usuteaduskonnas vastuvõtt nelja õppekava alusel

Kuuekümneaastase ajalooga instituudis on kujunenud alused ja rajatud võimalused nii edukaks tasemeõppeks kui ka igakülgseks teoloogiliseks teadustööks. Paljusid aineid kattev õpperaamatukogu võimaldab sessioonõppe vormis edukat eksamiteks ettevalmistumist ning rikkalik teadusraamatukogu sisaldab allikaid ja kirjandust, mida ei jõua inimese elueaga läbi lugeda. Eesti vanima eraülikooli ...

RASKED KOHAD PIIBLIS, VIII

Keera ette teine põsk! Kõige levinum Piibli kasutamise viis on käsitada teda oraakliraamatuna – lüüa lahti suvalisest kohast ning võtta pöidla alla sattunud salm Jumala osutusena. Nii oli see munkluse rajaja püha Antoniusega, kes võttis endale määratud manitsusena juhtumisi ettejäänud sõnu Mk 10:21, ja püha Augustinuse pöördumisel, kui üks hääl ...

Maakonnaleht toetab oreli restaureerimist

Juuru Mihkli Kiriku Taastamise Fond ja Rapla maakonna ajaleht Nädaline sõlmisid 6. juunil aastase lepingu, mille järgi ajaleht kohustub kajastama kiriku oreli taastamiseks korraldatud avalikke ettevõtmisi. Seeläbi saab maakonnaleht fondi  silmis ettevõtmise suurtoetajaks. Nädalise poolt kirjutas lepingule alla peatoimetaja Tõnis Tõnisson ja sihtasutuse poolt Juuru Mihkli Kiriku Taastamise Fond ...

Ajakirjanikud olid väljasõidul Kullamaal

Juba 10. korda korraldas Eesti Ajakirjanike Liit eesotsas Lääne maavalitsuse pressisekretäri Ene Pajulaga tutvumispäeva Läänemaale, sedapuhku käidi Kullamaa vallas. Umbes poolsada ajakirjanikku, teiste hulgas kaks ajakirjanike liidu liiget Eesti Kirikust, Rita Puidet ja Salme Uustare, võttis väljasõidust osa. Vaadati Kullamaa keskkooli, lasteaeda, valla- ja kultuurimaja, Liivi seltsimaja, Üdruma ja ...