Kunsti juurest tänavalaste ja koguduseni

E.E.L.K. vikaarõpetaja Nelli Vahter (fotol) tähistas 22. mail 50. sünnipäeva, alates juunist on ta  õpetajaameti kõrvalt Minnesota Postimehe toimetaja.Nelli Vahter on sündinud Eestis ja lõpetanud Tartu ülikooli ajalooteaduskonna kunstiajaloolasena ning töötanud kultuuriministeeriumis kultuurimälestiste kunstieksperdina. Siis aga pööras oma tähelepanu ennekõike inimestele ...

Eesti Kirik küsib:

EELK XXVI Kirikukogu viimane istungjärk võttis vastu EELK kirikuseadustiku, millesse on uue kirikliku talitusena sisse toodud haige võidmine. Mil viisil toimetatakse võidmist meie kirikus?Andres Mäevere, Võru praost: Selline luterlik traditsioon puudub, võidmine on veel võõras toiming. Võidmise mõte on selles, et haige saab osa konkreetsest ainest, antud juhul pühitsetud õlist, ja ...

Rännak läbi südamete

Varem või hiljem tabab enamikku meist seletamatu kihk pakkida hädavajalik seljakotti ning pühkida mõneks ajaks kodumaa tolm jalgadelt – näha kas või korraks neid võõraid paiku, mis oma tundmatuses meid ühtaegu hirmutavad ning erutavad. Retke usumaale juhtis perekond Schümersid. 14. oktoobri hommikul pakkisin minagi hädavajaliku seljakotti, et veidi osa saada sootuks omapärasest ...

Eesti misjonisekretäre «küüditati» Siberisse, 5.

Marimaal Joškar-Olas Baškiiria ja Tatarimaa mõõtmatud avarused võtavad tasapisi tuttavamad piirjooned. Kuused ja männid tasasel liivasel maal räägivad sellest, et jõuame Marimaale. Varsti ongi silt – MARI EL.Loodus meenutab Eestit. Teeäärsed majad on ühekordsed värvimata palgist, mõned valgest tellisest ja kaunistatud punase tellisega, nii nagu marid mustrit tikivad. Kui ...

Avasüli Ameerikas, 13.

Los Angelese eesti kogudus on E.E.L.K. üks elujõulisemaid. Kui mitmel pool on palgatud üks õpetaja mitme koguduse peale, siis sealne kogudus on endale kutsunud õpetaja Eestist. Jüri Pallo ja tema muusikust abikaasa Kaie koos perega teenivad kogudust viiendat aastat. Koguduse juhatuse esimees Heino Nurmberg on koguduseasjade kordamineku eest seisnud 15 aastat, enne seda kuulus ta 12 aastat nõukogusse. Ta teab, et 1950ndatel ...

Tiit Sepp: me suhtleme kui sõbrad

Vabariigi valitsus moodustas oma määrusega 4. oktoobrist 1990 usuküsimustega tegelemiseks Eesti Vabariigi Konfessioonide Nõukogu ja pani valitsuse ja kiriku suhete vahendamise kultuuriministeeriumile. Sama määrusega lõpetati NSVL Ministrite Nõukogu juures asuva usuasjade nõukogu voliniku (viimasena oli selles ametis Rein Ristlaan) tegevus Eestis. 14. novembrist moodustati kultuuriministri (Lepo Sumera) ...

Ligimese, rahva ja koguduse teenistuses

Usuasjade osakond tähistas moodustamise 15. aastapäeva piduliku koosviibimisega Pirita kloostris.Tähtpäevapeole olid kutsutud Eestis tegutsevate erinevate uskkondade esindajad ja pikaajalised partnerid. Õiguse koguneda Pirita kloostrisse andis Birgitta ordu ülemabtiss ema Tekla, kelle sooviks kloostri uut kompleksi rajades on olnud, et sellest saaks oikumeenilise tegevuse arendamise ja avardamise keskus. Riik ja kirik ...

Küllasõit sõpruskogudusse Korpilahti

Tudulinna Rahu koguduse liikmed käisid sõpradel külas.Rohkem kui tosinkond aastat on sõprussidemed Soome Korpilahti kogudusega. Käiakse vastastikku külas, Korpilahti kogudus on osutanud meie kogudusele majanduslikku abi. Hiljuti külastas grupp Tudulinna koguduse liikmeid juhatuse esinaise Raili Blumi eestvedamisel Korpilahti. Viie päeva jooksul tutvuti kiriku ja koguduse tööga, külastati ümbruskonna kauneid ...

Sõna on kätel

25. juunil 1995 peeti Tallinna Püha Vaimu kirikus EELK ajaloos esimene viipekeelne jumalateenistus. Konfirmeeriti 11 noort, leerilapsi õnnistas peapiiskop Jaan Kiivit.Esimene viipekeelne leerirühm Püha Vaimu kirikus 25. juunil 1995. Keskel peapiiskop Jaan Kiivit ja õpetaja Gustav Piir. See päev on ametlikult viipekeelse töö alguspäev EELKs ning tänavu 23. oktoobril tähistati piduliku jumalateenistuse ja ...

Koguduste tööks kasu kogumas

Järvamaal Tagametsas toimus Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) ja Churches Alive Internationali (CAI) korraldatud juhtimisalane koolitus, mis oli suunatud koguduse vaimulikele ja juhtorganite liikmetele.  Osalejate seas oli nii peapiiskop,  praost kui ka vaimulikke, koguduste juhatuste esimehi ja liikmeid. Kahepäevane koolitus algas TTA rektori Eenok Haameri vaimuliku mõtiskluse ja palvega. Tervitussõnad ütles peapiiskop Andres ...

Euroopa kirikulugu eestlastele

Riho Saard. Euroopa üldine kiriku ajalugu selle algusest kuni tänapäevani. Kirjastus Argo 2005, 411 lk.Kes mäletab veel seda, kuidas aastal 1990 ilmus leeriõpik number kolm – «Kiriku ajalugu»? Loodan, et eksin – ent mulle näib, et väga vähesed. Ometi oli see esimene trükitud kirikulugu pärast pikki aastakümneid. Igatahes loeti tollal neid 150 lehekülge suure hoolega, aasta hiljem ilmus ...

Kiriku seadusandlus on nüüd süstematiseeritud

Teisipäeval, 18. oktoobril EELK Kirikukogu XXVI koosseisu viimasel istungjärgul võeti vastu kirikuseadustik ja räägiti vaimulike teenistussuhete reguleerimisest.Kiriku tegevust korraldavad EELK põhikiri ja kirikuseadused. EELK uus põhikiri võeti vastu 2004. aasta kevadisel kirikukogul. Lisaks põhikirjale sätestatakse kiriku siseelureeglid ja asjaajamiskord kirikuseadustikus. Kirikuseadustik lähtub EELK ...

1. novembril

peetakse pühakutepäeva ehk kõigi pühakute päeva, mille aluseks on Hb 13:7: «Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!» 7. sajandil kinnitas paavst Bonifacius IV ametlikult pühakutepäeva, et austada korraga kõiki pühakuid. Pühakutepäeva pühitseti alguses 13. mail, kuid 8. ...

31. oktoober

on väga oluline kuupäev luterlikule kirikule, kuna seda peetakse usupuhastuse sünnipäevaks ja luterliku kiriku sünniks. 1517. a oktoobrikuu viimasel päeval naelutas Martin Luther Wittenbergi kiriku uksele 95 kriitilist teesi kiriku suhtes, nende üle pidi tulema avalik väitlus kohalikus ülikoolis. Väitlus jäi pidamata, aga teesid levisid kogu riigis tuues endaga kaasa reformatsiooni, mis uuendas lääne ...

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil

kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt: Raino Kubjas – Laiuse kogudus, juhendaja õp Jaan Nuga; Kristjan Luhamets – Kambja kogudus, juhendaja õp Kaido Soom; Meelis Rosma – Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, juhendaja õp Ivar-Jaak Salumäe; Tauno Toompuu – Simuna kogudus, juhendaja õp Ahto Mäe; Anna-Liisa Vaher – Tartu Ülikooli-Jaani kogudus, ...