Kihelkonnapäevad teevad kiriku omasemaks

Kihelkonnapäevade tavale Juurus, nõnda võib pärast viiendaid kihelkonnapäevi öelda, pandi alus 1999. aastal.Kihelkonnapäevade tavale Juurus, nõnda võib pärast viiendaid kihelkonnapäevi öelda, pandi alus 1999. aastal. Põhijõuna alustasid kohalike omavalitsuste toetusel Mahtra Talurahvamuuseum ja rahvamaja, kellega liitus tollane koguduse õpetaja Jüri Bärg. Muuseumi ja ...

Palverännak päikeses ja vihmas

5.–7. augustini kõndisid kümned noored erinevatest kirikutest ringiga üle 40 km Rõugest Vastseliina, et saada kogemus, mis on tuttav miljonitele palveränduritele.«Lülitame mobiilid välja,» annab ametilt marsruudimees Mihkel Madalvee Eesti Kristlikust Nelipühi Kirikust enne teeleasumist korralduse kätte. Äsja on Rõuge Maarja kirikus Taizé palvusel hinge kosutatud ning pärast maitsva ...

Kramer: vaimustus ei lasknud enam lahti

Põhja-Elbe kiriku ülemkirikunõunikku dr Henning Kramerit tunnevad kõik EELK liikmed, kellel on viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul tulnud tegeleda kiriku ülesehitamise või mõne muu majandusküsimusega. 15. augustil läheb meie kiriku kauaaegne toetaja, kelle kaudu on Eestisse jõudnud üle 5 miljoni euro, pensionile, kuid sõprussuhted seovad teda Eestiga edaspidigi. Põhja-Elbe ...

Vaikse ookeani äärest Emajõe kaldale

Maailm jääb päev-päevalt tillemaks, ei leidu naljalt punkti, mida keegi eestlastest rännusihiks või tutvusringist elupaigaks  pole võtnud. Maailm jääb päev-päevalt tillemaks, ei leidu naljalt punkti, mida keegi eestlastest rännusihiks või tutvusringist elupaigaks  pole võtnud.Nii rapsisin minagi Vana Maailma tolmu kolmeks aastaks jalgelt, et Ameerika läänekaldal kanda kinnitada ...

Üks mõte ootas kaua

Juulis oma 90. juubelit tähistanud Elviine Põder Pärnust avas sünnipäeva paiku Pärnu Eliisabeti kiriku leerisaalis oma esimese maalinäituse. «Eks ma maalin seda, mis mul koduõues paistab,» seletas auväärses eas, 88aastaselt kunstitegemist alustanud proua. Mõningaid episoode joonistab ja maalib ta ka peast. «Kuidas ma ikka sinna neid puid ja jõgesid maalima saan,» rääkis ...

Pühalepa pühakoda on püsinud

Hiiumaa vanim kirik sai nädalavahetusel 750.  Nii suure numbriga sünnipäev on aukartustäratav pühakojalegi. Jumala hoidmisel on Pühalepa kirik sõdadele ja keerulistele aegadele vaatamata püsinud.  Koguduse eelmine õpetaja Enn Auksmann jutlustamas Eesti kirikuarhitektuuris unikaalses kivikantslis.        Foto: Kadri Pulk Pühalepa koguduse juhatuse esimehe Antti Leigri ...

Avasüli Ameerikas, 2.

Paljud eestlased on võõrsilt tagasi tulnud ja leiavad siinelamisest palju rõõmu. Lisaks toob iga suvi sadu eestlasi külastama kodumaad; kes elab siin kevadest sügiseni, kes vaid ühe kuu. Tuleku põhjuseks ei ole alati sugulaste ja sõpradega kohtumine või oma kinnisvarale heaperemeheliku pilgu heitmine. Silvi Valge on pärast pensionile jäämist leidnud endale uue harrastuse: maalimise. Ja ...

Hirm ja riietumine idast lääneni 2.

(Algus EK nr 31, 3.8.) 2. Vägivald naiste vastu Na’ima Roberti vägagi idealiseeritud maailm vastandub teise, praktilise maailmaga, kus moslemitest naised seisavad silmitsi paljude raskustega. Kui Robert räägib moslemist mehe lahkusest, kelle siiras soov järgida Prohveti rada orbude kohtlemisel innustas teda alustama uut elu lesega, kellel oli eelmisest abielust pärit laps, siis täiesti vastandlik on Najiya Thamir’i lugu ...

Mõtteid suvepuhkuselt

Image

Minu jaoks on puhkuse aeg selleks korraks peetud ja esimene töönädal seljataga. Juba kuu aega tundsin, et ootan puhkust. Nüüd on hea meel jälle tööle asuda. Puhkusel külastasin erinevaid kogudusi, tegin ka midagi, mis puhkuse juurde ei kuulu, pidasin mõne ametitalituse ja esinesin kooriga.  Sain mõtteainet, mida soovin jagada.Minu jaoks on puhkuse aeg selleks korraks peetud ja esimene töönädal ...

Avasüli Ameerikas, 1.

Kui ma koos gümnasistist tütre Helenaga võidupüha eel Tallinnast üle Frankfurdi Washingtoni lendasin, olid mul tööplaanid paigas ja soov ka veidi puhata. Tahtsin tütrele, kes oma teadliku elu on elanud vabas Eestis, näidata, kuidas on eestlaseks jäädud ka aastakümneid isamaast sunniviisil eemal elades. Säilitatud on kultuur, keel ja kombed, ellusuhtumine ning peetud elu põhisisuks eestlaseks ...

Maailma kirikulaulu uurijad Tartus

Kristel Neitsov

7.-14. augustini võõrustab Tartu linn hümnolooge, kes kogunevad Rahvusvahelise Hümnoloogiaühingu (IAH) 23. kongressile. Esimest korda ühingu ligi poolesaja aastases ajaloos toimub kohtumine Baltikumis. Pealkirjaks on seekord «Manchmal kennen wir Gottes Willen. Das Kirchenlied in der pluralistischen Gesellschafts Europas» (Mõnikord tunneme Jumala tahet. Kirikulaul Euroopa pluralistlikes ühiskondades - ...

Palverännakule Vastseliina

5._7. augustini on Eesti Kirikute Noortenõukogu eestvedamisel poolsada tegusat noort teel sajanditetagusesse palverännakute sihtpunkti Vastseliinas. Palverännak algab 5. augustil kell 14 Rõuge Maarja kirikust, õhtuks jõutakse EAÕK Plaani kirikusse. Teise päeva õhtul peatuvad palverändurid Vastseliina Katariina kirikus, kus saadakse osa vana iiri ja gaeli vaimulikku rahvamuusikat viljeleva ansambli ...

Üle 50 aasta taas koos

Anseküla koguduses õnnistati üle mitmekümne aasta kuldleerilapsi. Tiirimetsa palvelasse kogunesid 26. juunil need Anseküla koguduse leerilapsed, kellel leerist möödas 50 aastat ja enam. Ajaperiood jäi vahemikku 1942_1955. Tegemist oli omamoodi võla maksmisega, sest Anseküla kirik hävis sõjatules septembris 1944. Sellest ajast on Anseküla kogudus olnud orvu seisuses. Puudub oma pühakoda ja ...

Milline on maa hind?

August on käes ning suvi näitab oma küpset palet. Ar mastatud kirikulehega taaskohtumine augusti esime sel kesknädalal tähistab paljudele, kes samaaegselt Eesti Kiriku ajalehega juulis puhkasid, uue töise perioodi algust. Taas tuleb päevadesse kindel töörütm. Augustikuu on ka lõikuskuu. Põlluvili hakkab valmima. Pöörasin sel suvel Eestimaal ringi sõites erilist tähelepanu just ...

Lepitaja ja rahutooja Aleksander Johannes Abel

27. juulil möödus 100 aastat Aleksander Abeli sünnist. Aleksander Johannes sündis Jaan ja Minna Abeli pere ainukese lapsena Laanemetsa vallas Koikkülas Männike talus tollasel Võrumaal (praegu Valgamaa). Ta õppis Laanemetsa valla- ja Hargla kihelkonnakoolis. Plaanides kooliõpetajaks saada, asus õppima 1921 Võru Õpetajate Seminari, ent lahkus järgmisel aastal kehva tervise tõttu. ...