Sünnipäevatervitused

Kõrgesti austaud Eesti Kiriku toimetus! Armsad kaasvõitlejad! Õnnitlen ja tervitan teid aastapäeva puhul tänase loosungisõnaga Kl 2:3: Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Kirikulehena on Eesti Kirik meie kiriku kõige kõrgem, nähtavam ja kuuldavam kantsel. See on äärmiselt tähtis, vastutusrikas ja väärtuslik töö, mida lehte välja andes teete. Vahendades kiriku ...

Ajalehe Eesti Kirik lugu

1923. aasta jõuludeks ilmunud Eesti Kiriku proovinumbris öeldakse: «Selles ükskord nädalas ilmuvas piltidega kaunistatud ajakirjas leiab lugeja hingekosutavaid artikleid, alule, mõtteteri, juhtkirju, ülevaateid sündmustest maailmas, kodumaa kogudustes, kirikuelust, seda ja teist. Eesti Kirik tahab usuelu äratajaks olla ja ebakosutavatest usuvaielustest hoiduda. Mitte kirikut purustada, vaid üles ehitada.» ...

Kristlike väärtuste sisu tänases poliitikas

Jaanuaris peetud Õpetajate Konverentsil tekitasid ettekanded EELK ühiskondlikust missioonist esialgu tõsist vastureaktsiooni, hiljem, kui osalenud olid tõstatatud küsimustele ise vastuseid otsinud, kaasa mõelnud ja arutanud, jõuti üksmeelsetele seisukohtadele palju lähemale. Vaja oli vaid ise mõelda olukorra ja eesmärkide, võimalike vahendite ja lahenduste, lahenduste teostatavuse ja ...

Isamaalised tunded Tartu Jaani kirikus

Tartu linn tähistas Eesti Vabariigi 87. aastapäeva oikumeenilise jumalateenistusega Tartu Jaani kirikus. Samal ajal, kui vabariigi juhtkond kogunes Tallinna Kaarli kirikusse tähistama tähtsaimat sündmust meie riigi ajaloos, olid tartlased samal eesmärgil siirdunud Tartu Jaani kirikusse, et üheskoos meenutada oma ühist minevikku. Pidulikul jumalateenistusel teenisid Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Urmas Petti, ...

4. märtsil peetakse ülemaailmset naiste palvepäeva

1927. aastast alguse saanud traditsioonilist rahvusvahelist naiste palvepäeva peetakse sel aastal ligi 170 riigis ja 1000 keeles. oikumeeniliste palvustega alustatakse Tongal ja lõpetatakse Alaskal. Seekordne teema on MEIE VALGUS PAISTKU! ning seekordse programmi on ette valmistanud Poola naised. Eestis peetakse naiste palvepäeva kahes kohas: Tallinnas ja Pärnus. Mõlemas linnas algavad oikumeenilised teenistused kell 18, Tallinnas peetakse ...

Viljandlased ei ole rahul

Lugesime Kristel Neitsovi artiklit «Puder ja kapsad mulgi moodi». Artiklis on väidetud, et õpetaja on autu, kogudus leige ning kahanev ja ei taha vastu võtta muudatusi. Milliseid muudatusi peaks vastu võtma üks Eestimaa luterlik kogudus, mis on olnud siiani elujõuline ja elava usueluga? Viljandi Jaani kirikus toimuvad kõik aastate jooksul traditsiooniliseks saanud kirikuteenistused ja üritused, tegevusse ...

Porvoo uuringutealane võrgustik loodud

24.-26. veebruarini viibisid Tallinnas Porvoo ühendusega seotud kirikute, samuti eri ülikoolide ja uurimisasutuste esindajad. Loodi rahvusvaheline võrgustik Porvoo Resesarch Network - PoReNe, mis koondab enda alla neid teadlasi, kelle uuringute huviorbiiti jäävad Porvoo deklaratsioon ja ühenduse tegevusega seotud alusdokumendid. Loodud võrgustik peaks ettevõtmise ühe initsiaatori Tiit Pädami sõnul tooma ühte ...

Raimund Peiker

91 aasta eest, 19. novembril 1914 sündis Tartus väikeametniku pojana Raimund Peiker. Ta õppis Tartu Õpetajate Seminari Harjutuskoolis 1922–1928, Hugo Treffneri Gümnaasiumi klassikaharus 1928–1933, mis andis talle hea eelduse edukalt õppida vanu keeli usuteaduskonnas. Ta õppiski ülikooli usuteaduskonnas ja didaktilis-metoodilises seminaris 1933–1937, teenides vahepeal umbes aasta kaitseväes. Ta lõpetaski ülikooli oma ...

Palve

Armas Isa, ära lase midagi sündida sellepärast, et meie seda tahame, vaid sündigu kõik nõnda, nagu Sina tahad! Sinu tahtmine on kõige parem. Sea piir meie tahtmisele ja õpeta meile kannatlikkust oma jumalikul viisil! Õpeta meid rõõmsasti kannatama haigust, vaesust ja põlgamist, niipea kui saab selgeks, et see on Sinu tahtmine! Hoia meid teisi süüdistamast ning inimeste kurjuse üle kaebamast, kui ...

Lauri Leesiga usundiõpetusest

Võtsin kord nõuks rääkida lapsele Piiblis olevatest tähendamissõnadest. Suur oli aga mu üllatus, kui juba esimese lause juures kuulsin, et lugu on kuuldud ja teada. Sama kordus teise-kolmanda-neljanda mõistujutu puhul. Selgus, et sedalaadi teadmised on pärit kooli aktustelt, kus direktor Leesi oma õpilastele kõnet pidades ikka ka mõne piibliteemalise loo räägib. Kas Tallinna Prantsuse Lütseum on ...

Armulaud hoiab sidet elavana

«Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.» Seda ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Rootsi Kiriku Lundi piiskopkond ja selle piiskop Christina Odenberg. Palvetame piiskopkonna koolitusprogrammide eest, mille abil haritakse ja innustatakse koguduste nõukogude liikmeid. Samuti on eestpalves Inglise Kiriku Canterbury provintsi Truro piiskopkond ja selle piiskop William Ind ning Saint Germansi piiskop Royden Screech. Tänagem kasvavate sidemete eest Metodisti Kirikuga. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab ...

Süüa ja juua on õigus. Raha on vähe

Tuhkapäeva Eesti Kirikus esitas Urmas Viilma küsimuse, kas meil on õigust süüa ja juua. Meie all on mõeldud vaimulikke ja nende perekonnaliikmeid. Viilma märkis, et vaimulikele ei laiene töölepinguseadus, sest seal on öeldud, et töölepingut ei sõlmita töötamisel usuorganisatsioonis kultusetoiminguid sooritava isikuna, kui mainitud organisatsiooni põhidokument ei nõua niisuguse isikuga ...

Kes loeb Eesti Kirikut?

Möödunud aasta lõpul käivitasime toimetusest küsitluse, millele meie lugejad said paari kuu jooksul anda omapoolseid vastuseid nii paberkandjal kui internetis ning mille tulemused kajastavad meie lehe lugejat ühelt poolt ning tema ootusi kirikulehele teisalt. Täna toome teieni tulemuste kokkuvõtte. Varasemaid tulemusi arvesse võttes oldi toimetuses arvamusel, et meie lugejate enamuse moodustavad keskharidusega vanemad naised ...

Kodanikuühiskond loob aluse turvalisusele

Võrrelda 280 miljonilise kodanikuühiskonna tegevust USAs Eestiga, kus on vaid üle ühe miljoni kodaniku, on riskantne: üks on suur riik teisel pool maakera ning teine väike õhtumaa riik. Siiski saab leidub kohti, kus väärtused kattuvad, ja seetõttu saab nende kahe riigi kodanikutegevust võrrelda. Pean silmas seda, et mõlemas riigis kehtib demokraatlik süsteem ja mõlema riigi põhiline usustruktuur on ...