Erksates värvides kujundid vaatavad asjade taha

Katariina käigus galeriis Domini Canes saab 23. märtsini vaadata kunstnik Eva Jänese maalinäitust «Paastuaja pildid». Küsimusele, kust tuli sellise pealkirja mõte, vastas autor, et paast religioosses mõttes on vaimne seisund, endasse süüvimise aeg. Meie maailm võib olla mingitel hetkedel täis pingelisi olukordi, ehk nii-öelda «hullust». Vaim vajab korrastamist, et liigsest pingest vabaneda, ...

Valmis loobuma kõigest

Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli nardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel: «Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui kolmesaja teenari eest ja raha anda vaestele.» Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ...

Viimsi kirik kerkib visalt

Viimsi kirikule pandi nurgakivi 2003. aasta 22. juunil. Kirikuhoone loodeti valmis saada 2004. aasta sügiseks. Uues hoones taheti läinud aasta sügisel tähistada 10. aasta möödumist Estonia hukust ja 60. aasta möödumist eestlaste suurest merepõgenemisest. Rahapuudus on aga ehituse valmimist edasi lükanud. Puudub veel 4 miljonit krooni. Toetajaid otsides Viimsi kiriku ehituse sihtasutuse nõukogu juhataja Vello Vallaste ...

Ole tervitatud, Maarja!

Tänavu tähistatakse paastumaarjapäeva 25. märtsi asemel 19. märtsil. Kirikukalendris pole viga. Milles siis asi? Luuka evangeeliumi alguses kirjutatakse, kuidas ingel Gabriel ilmus Maarjale ning kuulutas, et ta saab Jeesuse, Jumala Poja emaks (Lk 1:26–38). Seepärast peab kirik 9 kuud enne jõule, 25. märtsil Issanda kuulutamispäeva ehk paastumaarjapäeva. Maarjapäeva nihutamine Kuna püha langeb enamasti aega enne ...

Rahvusülikooli rektor ja kirikupea vaagisid ühishuve

10. märtsil tegi peapiiskop Andres Põder esimese visiidi Tartu Ülikooli, kohtudes seal rektor Jaak Aaviksoo, õppeprorektor Tõnu Lehtsaare, usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme ning usuteaduskonna esindajatega.Peapiiskop ütles oma külaskäiku kommenteerides, et tegu on pigem viisakusvisiidiga ning tema soov on viia ennast ülikoolis toimuvaga kurssi, andes omapoolse vaate kiriku vajadustest ning otsida ühisosa. Ühiste ...

Koostöös on lootus edule

Vabariigi valitsus kiitis 11. märtsil 2003. aastal heaks riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng». Programmile annab toetuse ka Res Publica, Reformierakonna ja Rahvaliidu koalitsioonileping. Riiklikule programmile eelnes pingeline ettevalmistav periood, millest pea kõik kogudused osa võtsid. Töö pälvis üldise heakskiidu ja tunnustuse nii ettevalmistavalt komisjonilt kui ka Muinsuskaitseametilt. Usun, et ...

Autoriteedi otsus

Möödunud nädalal teatas budistliku maailma üks suuremaid autoriteete ja Tiibeti eksiilvalitsuse juht dalai-laama, et ta ei taotle Tiibeti iseseisvust ning on valmis leppima selle jäämisega Hiina Rahvavabariigi koosseisu. Ehkki dalai-laama on korduvalt rõhutanud tiibetlaste vajadust laiendada autonoomiat ja soovinud muuta Tiibeti territooriumi rahutsooniks, tekib tahes-tahtmata mõte, et kas poleks võimalik Tiibeti ...

20. märts

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Coventry ja Warwickshire piiskopkond ja selle piiskop Colin Bennetts. Palvetame Kiriku misjonimeelsuse kasvu eest. Samuti on Coventry piiskopkonna märtsikuu eestpalveteemade keskmes ausa kaubanduse areng maailmas. Samuti palvetame Iiri Kiriku Armahi provintsi Downi ja Dromore piiskopkonna ja selle piiskopi Harold Milleri eest. Palvetame piiskoplike visitatsioonide eest piiskopkonna kogudustesse, et iga ...

EELK peapiiskop Andres Põderi kõne Tallinna Toompea Kaarli kirikus Eesti Vabariigi 87. aastapäeva jumalateenistusel 24. veebruaril 2005

Kõne aluseks Johannese evangeelium 15:9-17 Armas kirikuline, armas Eestimaa rahvas! Tervitan ja õnnitlen Sind Eesti Vabariigi  87. aastapäeva puhul! Lapsed  sündivat armastusest. Kas ka Eest Vabariik? Jeesus tuletas meelde, et ei ole suuremat armastust, kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest.  Need, kes läksid vabadussõtta, olid valmis end ohverdama oma pere, oma maa, oma rahva eest - sõpruskonna eest, kuhu ka ...

Palve

Ma tänan Sind, mu Jumal, armas taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa mind öösel kahju ja hädaohu eest oled hoidnud ja palun Sind, anna mulle andeks kõik minu patud ning kaitse mind täna armulikult patu, õnnetuse ja kurja eest, nõnda, et terve minu elu ja kõik minu teod oleksid Sinu meelepärast! Mina annan enda ihu ja hingega Sinu kätte, Sinu isalik arm varjaku mind! ...

Eesti Kiriku 2005. a 12. numbrist saate veel lugeda:

1. lk Avo Üprus, Eesti Kongressi saadik. Iseseisva Eesti eest 2. lk Kristiina Hennok. Teoloogilised kõrgkoolid peavad nõu Meeli Pärtelpoeg. Kõlasid laulud eesti keeles ja meeles Kristiina Hennok. Uspenski katedraalis kõlas eesti keel 3. lk Peeter Paenurm, Tartu Maarja koguduse õpetaja. Ole tervitatud, Maarja! Eenok Haameri mõtisklus. Kas kannatus- või paastuaeg? 4. lk Tiiu Pikkur. Viimsi kirik kerkib ...

Esilinastus film viimasest rannarootslasest Maria Murmanist

Neljapäeval, 11. märtsil esilinastus Rootsi-Mihkli kirikus dokumentaalfilm «Naine saarelt», film Vormsi saare viimasest rannarootslasest Maria Murmanist. Täna õhtul kell 19 saab filmi näha Tallinna Kinomajas Eesti filmi päevade raames.   Pooletunnine film on portreelugu Maria Murmanist, kes kogu oma pika elu elas Vormsi saarel. Teise maailmasõja keerises põgenes enamus paarist tuhandest ...

Mälestustahvel tagasihoidlikule suurusele

14. märtsil möödus 100 aastat Enn Võrgu (1905-1962) sünnist. Päev enne avati heliloojale mälestustahvel Rapla Maarja-Magdaleena kirikus. Mälestustahvlilt eemaldasid katte õpetaja Mihkel Kukk, vallavanem Aare Heinvee ja Võrgu kasupoja tütar Eha Võrk. Enn Võrk tegutses Rapla kirikus aastail 1955-1962 koorijuhi ja organistina. Viimast ...

Vabanenud vangid saavad tavaeluga kohanemiseks oma küla

Tartu Vangla kaplanite initsiatiivil loodud MTÜ Valge Eesti korraldas ümarlaua vabanenud kinnipeetavate rehabilitatsiooni teemal. Asjaomased kogunesid metodisti kiriku Tartu Püha Luuka koguduse ruumidesse neljapäeval, 17. veebruaril. MTÜ Valge Eesti nõukogu liige Jaanus Kangur ütles, et päevakajalisi teemasid olid arutama tulnud Tartu linnavalitsuse ja politsei, Tartu Vangla (direktor Andrus Kõre ja vanemkaplan Olavi Ilumets) ja ...

Valmimas on uus seadustik

1.-2. märtsil oli Aegviidul koos kirikuvalitsus, arutluse all oli kevadiseks kirikukogu istungjärguks valmiv kirikuseadustik. Kirikuseadustiku ettevalmistamine on jõudnud lõppfaasi, Aegviidul tehti väiksemaid parandusi ja viimistleti teksti. Paljudest varasematest seadustest on kodifitseeritud ja kokku pandud üks seadustik, mis hõlmab kõiki seniseid. Töögrupis osalenud Märjamaa Maarja koguduse õpetaja ...