Kahekõne eeldab teist osapoolt

Milline on kiriku seisukoht abortide, keskkonna saastamise, geenimanipulatsioonide, turumajanduse või samasooliste kooselu kohta? Millal peaks kiriku hääl olema selgelt kuuldav? Millal oleks parem püsida vait? Sedalaadi küsimusi esitatakse erinevatest suundadest. Neid kostab peaasjalikult kiriku seest, kuid ka väljastpoolt. Tahetakse kuulda selgeid seisukohavõtte eetiliste probleemide suhtes, millega tänase ühiskonna liikmetel ...

Jumala läheduse paik

Laupäeval, 6. novembril peeti Peetri kirikus tänujumalateenistust, millega tähistati koguduse 135. ja kiriku 120. aastapäeva. Jutlustas peapiiskop Jaan Kiivit.120 aastat on Tartu Ülejõe linnaosale tooni andnud suursugune ja mahukas apostel Peetrusele pühendatud Peetri kirik, mis 1884. a valmis Eestimaa kuulsaima ehitusmeistri Gustav Beermanni järelevalve all. Eesti rahva vaimse ärkamise aastakümnetel kerkinud ...

Usklikkus ja Eesti ühiskond, 2. osa

(Algus Eesti Kirik nr 42, 3.11.)Sugu On väidetud, et üldreeglina on usul olnud naistele juba aegade algusest omane suurem külgetõmme. Ka meie andmetel tuleb mehi ja naisi kõrvutades esile sama printsiip, kusjuures ilmneb see nii 1993. kui ka 2003. aasta küsitluses (tabel 2). Naiste edestumus on veelgi märgatavam siis, kui vaadelda koos nii usklikke kui ka usust mõjutatud inimesi - taoliselt vastanuid on viimases küsitluses ...

Religioon ja poliitika Ameerika valimistel

Ameerika Ühendriikide tänavused presidendivalimised tekitasid laia huvi ja debatti üle maailma. Meiegi ajakirjanduses arutleti palju seeüle, milliseid muudatusi (kui üldse) tooks USA välispoliitikas kaasa vastavalt George Bushi jätkamine või John Kerry võimulepääs.Teine joon, mis iseloomustas paljuski valimiskampaaniat, oli aga selle religioosne tonaalsus. Arvatakse, et George Bushile tõid põhilised ...

Lääne-Harju praostkond näeks peapiiskopina Joel Luhametsa

28. oktoobril toimus Hageris Lääne-Harju praostkonna erakorraline sinod, et välja selgitada praostkonna õpetajate ja sinodisaadikute eelistus EELK peapiiskopi valimisteks. Sinodi liikmed seadsid üles Joel Luhametsa, Tiit Salumäe ja Randar Tasmuthi kandidatuuri. Peale arutelu toimunud salajasel hääletusel, milles osales 17 sinodi liiget, sai 10 häälega enim toetust Joel Luhamets. Oma kevadisel sinodil oli Lääne-Harju ...

Eestis peagi 140 kirikuõpetajal abielu sõlmimise õigus

Vastavalt 1. detsembril 2001 jõustunud perekonnaseaduse muudatustele anti vastava ettevalmistuse saanud vaimulikele õigus riigiametnikuna sõlmida riiklikult abielu. Registreerimisõigust taotlevad kirikuõpetajad peavad kõigepealt läbima koolituse, kus neile selgitatakse kogu protseduuri. Sellele järgneb vaimulike atesteerimine, mille käigus vaimulikud kirjeldavad kogu protsessi ja täidavad abieluakti ja abielutunnistuse ...

Palve

Elav Jumal, armas taevane Isa. Tänu Sulle, et võime kindlad olla nendele tõotustele, mis Sinu sõnas seisavad. Sa oled tõotanud oma kiriku rajada alusele, millelt see ei kõigu. Aita, et me ei tunneks hirmu muutliku elu tõmbetuulte käes. On pilkajaid ja kahtlejaid, ära lase meil neist väärata. Hoia meid sellel Kaljul, mille Sa oled rajanud kindlaks päästeks ja lõplikuks sadamaks. Me palume meie kiriku ja ...

Elamise valu ja võlu

Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi meist ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme Issanda päralt. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate Issand. Rm 14:7-9 Elame ajastul, mis rõhutab individualismi. Inimene - see kõlab uhkelt. Kõik peab olema inimese teenistuses. Mistahes ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Norwich'i piiskopkond ja selle piiskop Graham James, samuti Thetfordi piiskop David Atkinson ning Lynni piiskop James Langstaff. Palume Jumalalt õnnistust piiskopkonna misjonialgatusele «Teed käies». Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Luleå piiskopkond ja selle piiskop Hans Stiglund. Palvetame piiskopkonna ja selle koguduste ühtsuse eest, et nad võiksid olla selgeks tunnistuseks ...

Vastutustundega elatud elu

Nils Bernhard Sachris on lõpetanud Westholmi gümnaasiumi. Tartu Ülikooli arstiteaduskonda astus 1942 ja lõpetas 1956. Töötanud pärast ülikooli lühikest aega Kuressaares ja Võrus, asus ta röntgenoloogina tööle Tartu Linna Kliinilisse haiglasse, kust läks 1991. aastal pensionile. Auväärt arst on tuntud hea radioloogi, kuldaväärt õppejõu ja värvika isiksusena. Autasustatud ...

Ehitada sidet eesti rahvaga

Lugupeetud peapiiskop! Austatud linnajuhid! Armas toompraost! Head Toomkoguduse nõukogu esindajad! Tänan teid südamest mulle osaks saanud tähelepanu eest!Maarja medal ja kultuuripreemia liidavad mind selle auväärse seltsiga, kes Maarja medali varem on saanud. See tähelepanu osutamine on mulle liigutav, sest selle kaudu olen ma liidetud eesti rahvaga ja Eesti kiriku ajalooga. On ju Eesti juba kaua aega tagasi saanud eriliselt neitsi ...

Toompäevadel kõnelesid mälestused

Eileõhtuse hingedepäeva kontserdiga lõppesid üheksandad toompäevad, mille motoks oli seekord «Mälestused kõnelevad».Neli päeva kestnud toompäevad olid tõesti rohkete mälestustega täidetud: tähistati Hugo Lepnurme 90. sünniaastapäeva, peapiiskop Jaan Kiiviti 10. ametisseseadmise aastat, tutvuti Toomkiriku rikkaliku ajalooga, pühapäeval oli usupuhastuspüha, teisipäeval ...

Usklikkus ja Eesti ühiskond, 1. osa

Usklikkus ja Eesti ühiskond - allpool püüame avada selle teema erinevaid aspekte, toetudes omapoolses analüüsis neid probleeme sotsioloogiliselt käsitlenud autorite H. Hanseni, M. Remmeli, R. Leinuse jt töödele. Kirjutises ei tule juttu usulistest elamustest jmt, mis nõuaksid süvendatud lähenemist inimeste sisemaailmale. Alljärgnevalt esitan andmeid usku suhtumise - nii tõsiusklike, ükskõiksete kui ka ...

Kiriku juht ja kiriku juhid

Novembri lõpus asub EELK Kirikukogu valima uut peapiiskoppi. Tänase seisuga on Eesti Kiriku veergudel ja kaudsemalt muus Eesti meedias laiemalt arutletud seeüle, millised omadused peaksid kirikujuhil olema ning milline peaks tema funktsioon ülepea välja nägema.On nimetatud omadusi nagu pastoraalsus, delegeerimisoskus, teoloogilised teadmised, rahvusvahelise suhtlemise võime, administraatori anne jne.Omal moel on kõik need ...