Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Iiri Kiriku Armaghi provintsi Connori piiskopkond ja selle piiskop Alan Harper. Palume lepitustöö ja rahuloomise eest Iirimaal ja kogu maailmas. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Uppsala piiskopkond ja selle peapiiskop Karl Gustav Hammar, samuti piiskop Ragnar Persenius. Palume Jumalalt rõõmu, üksmeele vaimu ja avatud meeli sel nädalavahetusel toimuvaks piiskopkonna festivaliks Gavles. Palvetame ka Rootsi Kiriku ...

Õpetaja läheb läbi tulest ja veest

Olga Schihalejev (34), tollal veel Tompak, oli Pärnus minu esimene noortejuht, kui ma kirikusse pärast leerikursust kinni jäin. Siis hämmastas ta mind oma mitmekesiste ideedega noortetundides, lisaks jäi ta mulle meelde kui arukas ja tasakaalukas pühapäevakooli juhataja. Nüüd on sellest möödas umbes kümme aastat ning Olga Schihalejevist on saanud Viljandi Jakobsoni Gümnaasiumi religiooniõpetuse ...

Kuldmedal Ühinenud Piibliseltsidele

Samal ajal kui Ateenas kulmineerusid olümpiamängud, toimus Suurbritannias Wales'is, Keldi Mõisa nimelises konverentsikeskuses kristliku maailma üks tippsündmusi - Ühinenud Piibliseltside (ÜP) assamblee.ÜP asepresident Kreekamaa Dimitria metropoliit Ignatios ei hoidnud kokku sõnu avaldades tunnustust sellele tööle, mida Briti ja Välismaa Piibliselts oma 200 tegevusaasta jooksul on teinud ja mida teeb praegu kogu ...

Usuteaduskond – ühtviisi hirmutav ja põnev

Esmaspäeval jagas dekaan Riho Altnurme kätte matriklid Tartu ülikooli usuteaduskonna uutele üliõpilastele.Dekaani sõnul võetakse tänavu usuteaduskonda vastu rekordarv üliõpilasi ning seda tänu religiooniantropoloogia erialale tasulises magistriõppes. Käesoleval aastal laekus nimetatud erialale 20 avaldust. Bakalaureuseõppesse võeti vastu ligi 50 uut üliõpilast, neist üle poole ...

Tasub teada 3. osa, Ametitalitused – Jumala sõnum inimesele

Kui küsida eestlaselt, millal ta viimati kirikus käis, siis saab tavaliselt kahte liiki vastuseid. Ühed väidavad, et see oli jõulude ajal, ja teised, et see oli seoses ametitalitusega. Viimase all mõeldakse tavaliselt ristimist, leeri, laulatust või matust. Ega selles, et inimesed just ametitalituste ajal tavaliselt kirikusse tulevad, ei ole midagi halba, sest ametitalitused näitavad inimese religioossust ja positiivset suhtumist ...

Väike õpetaja, suur õpetus

Kooliaasta algus tekitab vastakaid emotsioone. Agnes Männiste kirjutab Postimehes, et tema tuttavad kooliõpetajad ei rõõmusta: jälle hakatakse neid saatma kõiksugu kehaosadesse ja algab aeg, kus sa ei või midagi teha ega öelda ja oled niikuinii kõiges süüdi. See olevat üks põhjusi, miks noored ülikoolilõpetajad ei taha kooli õpetajaks minna.Juta Hennoste vaidleb talle vastu: õpilased ...