Leeritund 5.osa – 10 käsku

Inimene ja Jumal Usk ja elu Peale usutunnistust on kohane tutvustada kristlikku eetikat ja kümmet käsku. Kristlik usk ei ole intellektuaalsete tõekspidamiste kogum, samuti mitte maailmapõlgav endassetõmbumine, vaid Jeesuse järgimine Jumala loodud maailmas Püha Vaimu väes. Kust on pärit 10 käsku? 10 käsku pärinevad Vanast Testamendist, 2. Moosese raamatu 20. peatükist (salmid 1-17). Iisraeli rahvas oli Moosese ...

Jumal on kannatajate poolel

Viimastel nädalatel on sündmused Iraagis saanud juurde uue tahu. Ameerika ja briti sõjaväelased on vangistatud iraaklasi alandanud ja piinanud. Ehkki sõjaväe kinnitusel on tegemist üksikjuhtumitega, viitavad paljud allikad vangide süstemaatilisele väärkohtlemisele. Eriti keerukasse olukorda on need juhtumid pannud president George Bushi, kes on kogu aeg rääkinud ameeriklaste õilsast missioonist Iraagi ...

Kirikukogu ajalooline istungjärk

EELK XXVI Kirikukogu 7. istungjärgul võeti vastu kiriku uus põhikiri ja lõpetati mitme allorganisatsiooni tegevus. Peapiiskop Jaan Kiivit peatus kiriku olukorda käsitlevas ettekandes ja küsimustele vastates mitmel probleemil ja senistel arengusuundadel. Peapiiskopi hinnangul osutusid iseseisvumisajal kirikus seatud rajajooned vähe viljakaks. Ehitati suurkiriklikke keskusi ja katusstruktuure nagu diakoonia-, misjoni- jms keskused, mis paraku ...

Ainult üks küsimus

Millele peaksid tähelepanu pöörama Eesti kirikud kuuludes Euroopa Liitu? Piiskop Einar Soone, Eesti Kirikute Nõukogu president: Eestis tegutsevad kirikud toimivad vastavalt oma põhikirjale ja ajalooliselt väljakujunenud traditsioonile. Kirikute sisemine elukorraldus ja tegevuse rõhuasetused määratakse kirikuvalitsuste poolt, mis asuvad enamuses Eestis. Need kirikud, kelle rahvusvahelised keskused paiknevad väljaspool Eestit, ...

Palve

Pidurda oma kätt, kui teed hoolimatu märgi Eriti kui see on ristimärk Sa ei saa õnnistada, hoolimata sellest, keda õnnistad Sa ei saa teenida, hoolimata sellest, keda teenid Sa ei saa elada hoolimata elust Issand, ma palun Vabasta meid hoolimatusest meie töös Ükskõiksetest palvetest Ja elust Anna meile oma kindel rahu Avo Üprus

Rõivastugem uue eluga

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side! Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Exeter'i piiskopkond ning piiskopid Michael Langrish (Exeter'i piiskop), John Garton (Plymouth'i piiskop), Richard Hawkins (Crediton'i piiskop) ning Andrew Burnham. Palume Jumalalt uusi teenimisviise misjonivajadustele vastamiseks. Samuti on eestpalves Hispaania Reformeeritud Episkopaalkirik ja Hispaania piiskop Carlos López-Lozano. Palvetame piiskopkonna erinevates kogudustes toimuvate immigrantidele suunatud ...

Sünnipäevaõnnitlused peapiiskop Udo Petersoole

Peapiiskop Udo Petersoo tähistab 8. mail 70. sünnipäeva.Sündinud 1934. a Tallinnas Jõelähtme kirikuõpetaja Elmar Petersoo ja Jenny Petersoo peres, lahkus ta Eestist 1944. Hariduse omandas läbi Eesti, Rootsi ja Kanada koolide. Udo Petersool on bakalaureusekraad teoloogias ja pedagoogikas. 17 aastat töötas ta Ontario gümnaasiumis õpetajana.Udo Petersoo ordineeriti õpetajaks 9. veebruaril 1975 Toronto Peetri ...

Meie osaks on kingitust hoida

Pool sajandit tagasi kirjutas ülimalt tundlik eesti luuletaja Henrik Visnapuu oma Maarjamaa lauludes: Ma kuulutan mägede vastu, veenirede vastu maas: Sina, murelik Maarjamaa, astud rahvaperesse võitjana taas. Rõõm tuleb su vastu kui ema, kui naine su nooruseeas. Künkad hakkavad kõnelema ning väljad tõstavad pead... Nii lootis kord kaugete aegade taga kodust kaugel Saksamaal üks meie rahva hulgast. Tema osaks jäi lootus. ...

Pühapäeval mõtleme emadele

Maikuu 2. pühapäeval tähistame emadepäeva.Vaid kolmetäheline sõna «ema», aga kui palju sügavat sisu. Inimene, kellega kohtutakse esimesena siia ilma tulles. Sõna, mida lapsed enamasti esimesena ütlema ja kirjutama õpivad. Ja igavesest ajast igavesti edasi antav käsk: «Sina pead austama oma isa ja ema», mis järgneb kohe jumalikele käskudele-keeldudele. Meenub näiteks kas või ...

Leeritund 4. osa

Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Mida tähendab pühitsemine? Saksa teoloogi Rudolf Otto sõnul on peaaegu kõigis usundites oluline mõiste «püha». Püha on miski, mis erineb tavalisest, argisest ja mida inimene tajub seetõttu erilisena. Pühadus on kogetav ja Otto järgi põhineb igasugune ...

Kevaditi on «Jumala jalajäljed» looduses näha

Eelmises Eesti Kirikus mainisin aprilli viimasel nädalavahetusel Põltsamaal peetud religiooni ja teaduse kevadkooli, kus käsitleti religiooni, kultuuri ja looduse suhteid. Mitu sealsetes ettekannetes kõlanud mõtted on aktuaalsed just praegu, kui tormiliselt tärkav loodus sageli lausa kutsub ennast religioosselt mõtestama.Nii mõnigi kord võib Uue Testamendi lugemine tekitada looduse suhtes teatavaid kõhklusi. Loodust ...