Kogudus kinkis õpetajale kuldristi

Pühapäeval, 16. mail anti pidulikul jumalateenistusel Tallinna Jaani kirikus õpetaja Toomas Paulile kuldrist.Koguduse õpetajale Toomas Paulile andis kuldse ametiristi koguduse poolt tänu ja tunnustuse tähena peapiiskop Jaan Kiivit. Alljärgnevalt kokkuvõte sellest lillede- ja õnnitlusterohkest päevast.Jutlustas õpetaja Toomas Paul. Tema pühapäevased jutlused on alati targad, huvitavad, võiks isegi ...

Palve

Taevaisa! Sina tead, mida meile elus kõige rohkem vaja läheb. Tänu Sulle Sinu kõikide kinkide eest ja tänu Sulle meie aja ja elu eest! Meelis-Lauri Erikson

Imeline ja mõõtmatu ühtsus

Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Leicester'i piiskopkond ja selle piiskop Tim Stevens. Palvetame piiskopkonna teenimise eest multikultuurses piirkonnas, kus ta püüab tunnistada Jumala armastusest kõikidele. Samuti on eestpalves Norra kiriku North-Hålogalandi (Tromso) piiskopkond ja selle piiskop Per Oskar Kjølaas. Palvetame, et piiskopkonna erinevad inimgrupid võiksid elada üheskoos rahus ja armastuses hoolimata ...

Ohverdamisest. Mõtteid Iisaku kirikus

«Kristus, Jumala Tall, kes maailma patud kannad, halasta meie peale,» nii laulame igal pühapäeval. Kuid mida mõtleme nende sõnadega Jumala poole pöördudes, miks nimetame Jeesust Jumala Talleks? Ilmselt mõistavad tänapäeva inimesed seda lõiku Johannese evangeeliumist üsna skemaatiliselt; arvatavasti viitena religioossele ohverdusrituaalile, mida antiikajal ja hiljem harrastati Jumala viha lepituseks. Valmis elu ...

Räpina koguduse hooldekodu on 10aastane

EELK ühe edukama diakooniaasutuse taga on paljude inimeste professionaalne töö ja südamehool.Idee luua Räpina Miikaeli koguduse juurde hooldekodu tekkis juba 1992. aastal, eestvedajaks tollane õpetaja Heino Nurk. 1994. aasta veebruaris seatigi selleks otstarbeks sisse tagastatud leerimaja, kuhu peagi asusid esimesed elanikud. Pühitsemistalituse viis läbi piiskop Einar Soone 30. juulil 1994, kui majas elu ja töö tollase ...

Kirik saab juurde 8 vaimulikku

5. mail võeti konsistooriumis vastu diakoniameti eksamit. Kaheteistkümnest soovijast kutsuti sellel korral eksamikomisjoni ette kaheksa, kõik nad läbisid essee ja vestlusvooru edukalt ja tunnistati vaimuliku ameti jaoks kõlbulikuks. Eksamineeritute tase oli assessor Arne Hiobi sõnul ühtviisi hea, kellel oli tugevam akadeemiline baas, kellel aga aastatepikkune praktilise teenimise kogemus. Kaheksast tulevasest diakonist kolm suunati ...

Oikumeeniline palvepäev

EELK Konsistoorium ja Eesti Kirikute Nõukogu kutsuvad üles pidama käesoleva aasta nelipühade laupäeval, 29. mail oikumeenilist tänu- ja palvepäeva. Sellel päeval palvetame oma maa ja rahva hea käekäigu ning tuleviku pärast. Eesti rahvuslipu pühisemisest Otepääl möödub tänavu 120 aastat. Vabariigi president, Riigikogu esimees ja peaminister kuulutasid 2. veebruaril Tartus välja ...

Positiivselt muutunud maa

Helsingi Senati väljakul on läbi aastate tutvustanud ennast Soome erinevad maakonnad. Sel kevadel toimunud ürituse puhul otsustati tänu Eesti ühinemisele Euroopa Liiduga teha erand: 7.-9. maini lehvisid väljaku ääres Eesti maakondade lipud.Soomlased ise nentisidki heatahtlikult muiates, et eks nad kipuvad teinekord ennast Eestis tõesti nagu oma «maakonnas» tundma. Kolme päeva jooksul oli võimalus saada ...

Palve

Taevaisa! Ära lase mul olla nii kinni endas, et ma ei saa Sulle oma elu usaldada. Anna mulle julgust toetuda Sinu najale ja vii lõpule minus Sinu töö! Tänu Sulle, et Sa ikka minuga oled. Meelis-Lauri Erikson

Kutse ühendusele palve läbi

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves Inglise kiriku Canterbury provintsi Hereford'i piiskopkond (piiskopikoht vakantne) ning Ludlow piiskop Michael Hooper. Palvatame Herefordi uue piiskopi, samuti sidemete jätkumise eest kirikuga Tansaanias ja Baieris. Põllumehed kogevad jätkuvalt tõsiseid probleeme, kuid palju julgustust on toonud Kohaliku Teenistuse areng. Samuti on eestpalves Lusitaania kiriku Portugali piiskopkond ja selle piiskop Fernando da Luz Soares. Palvetame, et ...

Joel Luhamets: missiol teeb sisulist tööd Jumal

Joel Luhamets on Tartu praost ning juhib Tartu Pauluse koguduse õpetajana üht viimastel aastatel võimsalt kasvanud kogudust. Sellest ajast saadik, kui mõte Tartus missio korraldada oli alles hägune ettepanek, on Luhamets kahe käega selle poolt.Mis siis on missio?Seda ei ole kerge ütelda, muidu oleksime talle muu nime pannud. Missio on kindla vormiga suurüritus, kus kuulutatakse evangeeliumi.Mille poolest erineb missio koguduse ...

Rege rauta suvel

See rahvatarkus kutsub ette valmistama möödapääsmatuid olukordi ja ülesandeid. 31. oktoobrist 28. veebruarini toimuvad kirikukogu otsusel meie kogudustes nõukogu ja juhatuse valimised. Kas on põhjust juba praegu sellele mõelda?Luterlik kirik on tahtnud end pidada rahvakirikuks. See tähendab, et võimalikult paljud koguduse liikmed aitavad korraldada koguduse elu ja palvetavad selle eest. Laske endid ehitada elavate ...

Eesti lipu aastapäeva eel

120 aastat tagasi, 4. juunil 1884. a õnnistati Otepää kirikus meie sinimustvalge, toonane EÜSi lipp. Vabariigi president Arnold Rüütel, Riigikogu esimees Ene Ergma ja peaminister Juhan Parts kuulutasid 2. veebruaril Tartus välja Eesti lipu aasta.Eesti lipu aasta toimkond on moodustatud Eesti Vabariigi Riigikantselei juurde selleks, et koordineerida Eesti lipu 120. aastapäeva üritusi, kiriku esindajana osaleb ettevalmistustes ...