Kristus pani kääbikutele ära

Oscari-võitja Mel Gibsoni maailmas kõmu tekitanud film «Kristuse kannatused» on nüüdseks jõudnud Eesti kinolinale. Kodumaised kriitikud räägivad küll meelsamini «Sigade revolutsioonist» ja Esto TV «Vali korrast», kuid ühtteist on vilksatanud meiegi meediakanalites.«Kristuse kannatusi» on peetud üheks edukamaks usuteemaliseks linateoseks filmikunsti ajaloos, vähemasti ...

Eesti Raadio viib pühadel kiriku igasse kolmandasse eesti kodusse

Viimsi Püha Jaakobi koguduse ning Nõmme baptistikoguduse jumalateenistused jõuavad ülestõusmispühadel Vikerraadio ja Klassikaraadio otseülekannete vahendusel sadade tuhandete kuulajateni. Suurel Reedel vahendab Eesti Raadio kell 11 jumalateenistust Nõmme baptistikogudusest, kus teenib abipastor Urmas Roosimaa, jutlustab pastor Taavo Lige ja osaleb meesansambel. Teine jumalateenistuse ülekanne algab esimesel ...

Piirivalve õppekeskusel uus kaplan

Alates 29. märtsist teenib Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuses kaplanina diakonõpetaja lipnik Sulev Sova. Sulev Sova lõpetas 1999. a kaitseväe kaplanite kursused. Asudes kaitsejõudude teenistusse, jääb ta endiselt teenima Kursi Maarja-Eliisabeti kogudust. Kaplanitöö spetsiifika võimaldab teatud juhtudel teenida ka kogudust. Nimelt on kaplani hingehoidlikuks suhtlemistööks parim aeg just õhtuti ning ...

Peapiiskopi kandidaatideks esitatud Salumäe ja Põder

Lääne praostkonna sinod seadis peapiiskopi kandidaadiks praost Tiit Salumäe ja Pärnu praostkonna sinod praost Andres Põderi. Salumäe sai läinud neljapäeval, 1. aprillil Märjamaal praostkonna sinodil salajasel hääletusel 24 poolthäält, kaks olid erapooletud ja vastu polnud keegi. «See amet pole kandideerimise koht, sellesse ametisse kutsutakse,» ütles Salumäe. Ta tänas usalduse eest ja ...

Kirikujuhid käisid presidendil külas

Teisipäeval, 30. märtsil viibisid Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid ja sekretariaadi töötajad külaskäigul Kadriorus vabariigi presidendi Arnold Rüütli juures.Kohtumise algatanud president Rüütel tunnustas algussõnavõtus Eesti Kirikute Nõukogu ja selle liikmeskirikute rolli Eesti ühiskonna arengus taasiseseisvumisest alates.Kirikujuhtide kahetunnine kohtumine presidendiga keskenduski riigi ...

Palve

Fl 2:2 Mitte keegi meist ei tule homsesse sama inimesena Kas homset üldse ongi Kui ma ei saa selles osaleda Anna mulle võimalus Võta minu nägu kuni ma lähen edasi Suure Nädala valguses Juba löödigi Sind risti kuni kõndisin Psalme ümisedes Pelgulinna poe taga Otsekui poleks ma seda teadnud Otsekui poleks Sina seda teadnud Kui sa mu näo võtsid Ja lasid mul minna Murduva valguse ulguva kiirena sisenen ...

Nägija silmad

Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud ...

Porvoo eestpalvekalender

Algaval nädalal on eestpalves Inglise kiriku York'i provintsi Ely piiskopkond ja selle piiskop Anthony Russell. Palvetame piiskopkondliku teenimise strateegia rakendamise eest, samuti palume tarkust uute juhtivtöötajate ametissenimetamisel. Samuti palvetame Iirimaa kiriku Dublini provintsi Cork'i, Cloyne'i ning Ross'i piiskopkondade ning piiskop Paul Colton'i eest. Palvetame piiskopkonna eest, mis valmistub olema Cork'i linna partneriks tolle ...

Pühakoja uus elu

Mõnisada meetrit Võru-Tartu maanteest eemal on väheldane Heimtali kivikirik, mille ehitus seiskus, kui selle püstitajad, Volõõniast Eestisse tulnud sakslased 1939. aastal esiisade maale Saksamaale välja rändasid. Kolhooside ajal kasutati hoonet hoidlana, nende aegade lõpus kasvasid müürid väljast tasapisi võssa. Sakslaste ja kohalike abiga Enam kui kümmekond aastat tagasi vahetas perekond Animägi oma ...

Ainulaadsed sammud

Elas kord mees, kes ei olnud ristiusuga rahul. Ta tahtis rajada uue religiooni ja läks prantsuse diplomaadi Talleyrand-Perigord'i juurde nõu küsima. Talleyrand vastas: «Kõige targem on, et lased end risti lüüa. Kui sa oled surnud, sind maetakse. Kolmandal päeval tõused surnuist üles. Küll siis inimesed usuvad su sõnu.»Ristiusk põhineb Jeesuse Kristuse ristisurmal ja ülestõusmisel. Kui Jeesus ...

Jeesus ja Suure Nädala sündmused

Suurel Nädalal toimunut peetakse Jeesuse maapealse elu ja tegevuse kõrgajaks - selle täitumiseks, milleks ta ülepea inimeste keskele tuli. Markuse evangeeliumist loeme, kuidas Jeesus kirjeldab eelseisvaid sündmusi: «Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte ning need mõnitavad teda ja sülitavad ...

Taevased näojooned

I Äkitselt märkasin: noorkuu sirp sirab taevas aidanukast kõrgemal. Hele, terav ja jõuline. Jah, noorkuu - suure kirjatähe N saab sellest tõmmata, kui ma näppu õhus liigutan. Õilme Vunk õpetas koolis noorel ja vanal kuul vahet tegema. Ma ei eksi enam. C avaneb vasakule poole, justkui lamaks ta seljakile õhus. Ihutult teravad harud näivad väheke pilvehabemeid otsa võtnud. Justkui oleks noor puuslik kihva ...

Olla või omada ehk kirikust ja saunast

Möödunud nädala reedeses Eesti Päevalehes analüüsib Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop üle-eestilisele noorte esseekonkursile «Olla või omada?» laekunud töid. Ta on hämmastunud «sellest tohutust edukultusest», mis läbis peaaegu kõiki esseesid. Kummatigi ei pärine laste väärtushinnangud kusagilt mujalt kui nende vanematelt ja vanavanematelt. ...

Peapiiskopi kandidaadiks nõusolekud antud

23. märtsil oli konsistooriumis piiskopliku nõukogu koosolek. Kuulati ära põhikirja eelnõu väljatöötamise hetkeseis, sellele järgnesid praostide ülevaated oma praostkonna tegevusest 2003. aastal. EELK arengukava tutvustamise ja selle vajalikkuse arutelus jõuti seisukohale, et kiriku tegevuse sihtide seadmiseks ja enesekontrolliks on see igati vajalik. Iseasi, kas arengukavas suunana seatu peab juba olema eelarvega ...

Määrati pensione ja moodustati diakoonianõukogu

Konsistooriumi täiskogu pidas 9. märtsil järjekordset istungit. Õpetaja Toomas Paul otsustati tema avalduse alusel vabastada Tallinna Jaani koguduse teenimisest ja määrata ta emerituuri alates 1. novembrist. Valdo Reimann kinnitati Jõgeva koguduse õpetajaks alates 9. märtsist ja Tatjana Peetersoo vabastati Vara koguduse hooldajaõpetaja kohustustest tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist. Samuti tagasiulatuvalt vabastati diakon ...