Piibliseltsi üldkogu teeb muudatusi juhtimises

Eesti Piibliseltsi üldkogu koguneb 24. aprillil Tallinnas aastakoosolekule. Arutlusele tuleb Eesti Piibliseltsi põhikirja eelnõu.Eesti Piibliselti juhatus on teinud ettepaneku muuta EPSi juhtorganite struktuuri ja esitanud uue põhikirja projekti, millega seltsi liikmed on saanud tutvuda ja teha ettepanekuid. Milliseid muudatusi on oodata EPSi juhtorganite struktuuris?Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson:Juhtorganite struktuuri ...

Koguduse kingitus oma õpetajale ja Eesti kogudustele

Märtsi alul ilmus Eestis trükist E.E.L.K. Los Angelese koguduse asutaja ja endise õpetaja Rein Neggo raamat «Kodumõtteid», mille väljaandmist rahastas koguduse juures tegutsev Kaiv-Visse Mälestusfond. Raamatu said kingiks kõik välis- ja kodu-Eesti kogudused, praostid, erinevad raamatukogud jt. 13. mail 1918 Saaremaal Pihtla vallas sündinud, Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud ja Tartu ülikooli ...

Usulise otsimise vormid muutuvad

Suurbritannia anglikaani kiriku üks juhte, Yorki peapiiskop David Hope - paar korda ka Eestit külastanud mees - on iseloomustanud inglaste tänast usklikkust sõnadega: Believing, not belonging (uskuda, mitte kuuluda - toim).Usk või usklikkus elab rahva seas edasi, kuid kuulumine kogudusse on kaotamas oma senist tähendust. Paljude side kirikuga on lõdvenemas. Tundub, et tema tähelepanek puudutab ka meid.Uurijad ja sotsioloogid ...

Euroopa oikumeenikud vaagisid väärtuseid

Tallinnas Pühima Lunastaja Püha Birgitta ordu kloostris 15.-18. aprillini toimunud Euroopa oikumeeniliste nõukogude peasekretäride kohtumisel arutleti, millised on ühineva Euroopa väärtushinnangud ja millised need olla võiksid.Järjest multikultuurilisemaks kujunevas Euroopas on esindatud erinevad kultuurid ja eetilised süsteemid ning seepärast on vajalik tähelepanu pöörata Euroopa eetilistele alustele, ...

Leeritund 2. osa

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa Loojasse Kui kusagilt kuuldub sõna «Jumal», siis võib reaktsioon olla mitmekesine, see võib tekitada kartust ja teravat protesti, kuid viia läbi uudishimu rahu- ja armastusseisundini. Küllap on leerikursuse alguseks kasulik analüüsida erinevaid viise, kuidas läbi aegade on Jumalast räägitud. 1. Uuest Testamendist on ehk üheks olulisimaks ...

Euroopa keha ja hing

Euroopa Liidu laienemisega seoses on järjest rohkem ja valjemalt hakatud rääkima väärtustest ja ühisest vaimsest põhjast Euroopas. Otsitakse nn Euroopa hinge tema keha - majanduse ja poliitika - kõrvale.Teadagi, küsimuse all on seegi, mis on Euroopa. Teisisõnu, kust jooksevad tema piirid. Heaks näiteks poliitilises plaanis on selle kohta debatt Türgi võimaliku kuulumise üle Euroopa Liitu. Kas riik, ...

Riigikogu võttis vastu võrdõiguslikkuse seaduse

Riigikogus võeti 7. aprillil vastu soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis peab tagama naistele ja meestele tööturul võrdse kohtlemise. Seadus jõustub Eesti Euroopa Liitu astumise päeval, 1. mail. Alates seaduse jõustumisest on töökohal soolise diskrimineerimise all kannatanutel võimalus pöörduda abi saamiseks kohtusse. Tulevikus hakkab sotsiaalministeeriumi juures nende küsimustega tegelema ...

Ülestõusmispühade valguses

Kristuse ülestõusmisaja esimeses nädalas elades on meie südameis rõõm, vägi, võit ja vabadus. Sest Kristus on üles tõusnud! Tõesti Ta on üles tõusnud!Ülestõusmispühade eelõhtu teenistusest Hiiumaal Pühalepa kirikus oli võimalus televisioonisalvestusena osa saada kõigil. Eelõhtu teenistusi peeti toimetusele teadaolevalt ka Haapsalu toomkirikus, Viljandi Jaani, Tartu ...

Palve

See peaks nüüd olema lõpetatud Sa lamad hauas ja mina tõusin üles Ma vean sõrmega su suud mööda Tuld ei pursku ja mina elan ikka ja jälle Ja väidetavalt loodetavalt igavesti Minu kulmud on sama mustad kui sinul Aga ma ei ole nii kahvatu Veel kaks sekundit ja ma lähen hulluks Ja kivi veeretatakse jälle ette Kes olen mina et lunastada maailma Ärka ometi üles Mitte midagi ei ole lõpetatud Kuni mina elan ...

Sulatatud hõbe

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästes, mis on viimasel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Southwark'i piiskopkond ja selle piiskop Tom Butler, samuti piiskopid Colin Buchanan (Woolwich'i piiskop), Nick Baines (Croydon'i piiskop) ja Richard Cheetham (Kingston'i piiskop). Palume õnnistust Bermondsey praostkonnale. Samuti palvetame Norra kiriku Bjørgvin'i (Bergeni) piiskopkonna ning selle piiskop Ole Danbolt Hagesæther'i eest. Palvetame Bjørgvin'i piiskopkonnas välja kuulutatud ...

Tanel Ots: Perekond on kõige tähtsam

Tanel Ots alustas tööd jumalariigi heaks noortejuhina Hageri koguduses, loogilist rada pidi järgnes sellele diakonitöö Hageris ja Saku abikirikus. Pärast Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari lõpetamist valiti ta Jüri koguduse õpetajaks. Lisaks sellele jätkub tal veel aega ja energiat töötada hingehoidjana Tallinna Diakooniahaiglas ning endale metsa rüppe talu ehitada.Sa oled pärit tugevate ...

Elukestev õppimine

Möödunud pühapäeval oli ülestõusmispüha. Kristus on võitja, Kiriku juht ja õpetaja. Meie oleme õpilased. Issand Jeesus Kristus annab meile Matteuse evangeeliumi lõpusõnades kolm tegevussuunda:minge (aktiivsus ja avatus oma ümbruskonna suhtes),ristige (Jumala sõna kuulutamine ja ülestõusnud Issanda ligioleku sakramentaalne vahendamine),õpetage (õpetamis- ja ...

Viimsi kirikupäevad

Esimesel ülestõusmispühal algasid terve nädala vältavad Viimsi kirikupäevad.Päevad avati Viimsi valla auväärseimas hoones - kindral Johann Laidoneri mõisas. Viimsi Püha Jaakobi koguduse diakon Erkki Juhandi tervitas kohaletulnuid vana kirikliku tervitusega: «Kristus on surnuist üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud surnuist!» ja soovis kõigile õnnistatud ...

Leeritund 1. osa

Mis on leer, milleks seda vaja, mida see annab? On väga tervitatav, et Eesti Kirik on otsustanud alustada leeriõpetust tutvustava rubriigiga. Küllap mõnelgi meie kiriku liikmel on vaja korrata leeris õpitut selleks, et tunda paremini Jumalat ja tema tahet ning täita oma osa kiriku täieõigusliku liikmena. Leerinurk ilmub kaheteistkümnes järgnevas Eesti Kirikus. Teemad on: Mis on leer, milleks seda vaja, mida see annab? Jumal - ...