Quo vadis EELK diakoonia? Küsimusi diakooniatöö hetkeseisust ja tulevikust 2. osa

(Algus EK nr 39.) Diakooniatööst kõneldes hinnatakse muu hulgas, milline on meid ümbritsev ühiskond ja selle sotsiaalsed väljakutsed; sealt edasi kiriku ja koguduste kasutuses olevaid ressursse nagu töötegijad, oskused, materiaalsed ja majanduslikud ressursid. Samuti selgitatakse, kuidas olemasolevad diakoonia struktuurid ja tegevusviisid teenivad meie vajadusi. Viimaste aastate diakoonia arengut Eestis on mõjutanud mitu ...

Ruudulises pleedis alt Soome silla

Võin ainult kujutleda, millise tagamõttega sai omal ajal Tallinnas Maarjamäele ehitatud n-ö lõpetamata Soome sild - küllap siidikindas ähvarduseks kapitalistlikule maailmale, kuid mulle tõi see alati silme ette sileda jää, üle mille liugleb lõbusas ruudulises pleedis Tove Janssoni väike My. Tuul puhumas takka ja naaberrannik juba silmapiiril paistmas.Me kõik oleme suuremal või ...