Tunnustus koguduse sõbrale

Antero Honkkila sai esimese Tallinna Püha Vaimu koguduse teeneteristi.17.–19. oktoobrini toimusid Soomes Ylöjärvil kohaliku koguduse ja Tallinna Püha Vaimu koguduse vahelised sõpruspäevad, mis tipnesid Tallinna Püha Vaimu koguduse 1. teeneteristi üleandmisega Ylöjärvi koguduse ülemõpetajale praost Onni Antero Honkkilale.Pidulikul jumalateenistusel Ylöjärvi kirikus jutlustas peapiiskop Jaan ...

Peterburi Eesti Selts saab abi Eesti riigilt

Ligi 90liikmeline Peterburi Jaani kogudus peab konkreetset plaani taastada kirik. Järgmisel aastal on Peterburi Jaani kirikule riigieelarves ette nähtud kolm miljonit krooni.Renoveerimine, mis on koguduse hooldajaõpetaja Peeter Kalduri sõnul kogu aeg õhus, on saanud uut hoogu, kuna tegevusele on kultuuriministeeriumi õhutusel oma õla alla pannud Eesti Kontsert.Kohandada juriidilist keeltHiljuti Peterburi külastanud Eesti ...

Pinge ühiskonnas kasvab

Marju Lauristin kirjutas 15. oktoobri Eesti Päevalehes, et Euroopa Liiduga (EL) liituvatest riikidest on Eesti olnud kõige edukam ellu viima liberaalset majanduspoliitikat (märksõnadeks on madal inflatsioon, võimalikult kiire ja täielik erastamine, avatud turumajandus, tasakaalus eelarve, avaliku sektori kulude kärpimine), kuid sellega kaasnevalt on Eestis ühiskonna tulud jaotunud ebavõrdsemalt kui kõikides ...

EELK Konsistooriumi aukiri

Seoses 75. sünnipäevaga anda EELK Konsistooriumi aukiri Tauno Väinöläle väsimatu töö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tutvustamisel Soomes ja koostöö eest Kiriku Laulu- ja Palveraamatu väljaandmisel. Peapiiskop Jaan Kiivit

Piiskoplik nõukogu tuleb kokku

Teisipäeval, 21. oktoobril kella 10–14 toimub konsistooriumis piiskopliku nõukogu koosolek, mille päevakorras praost Veiko Vihuri tutvustab EELK põhikirja uut versiooni ja toimub arutelu. Praosti pastoraalsetest ja administratiivsetest ülesannetest räägib piiskop Einar Soone, peapiiskop Jaan Kiivit praostkondade piiride põhjendatusest, assessor Joel Luhamets koguduste varadest ja sekretariaadi juhataja Ülle Keel suhtlemisest ...

Saare rahva koolihooaeg

Kuressaare Laurentiuse kirikus toimub laupäeval õppepäev koguduste juhatuse ja nõukogu liikmetele. Kirikutöö vaimulike teemade kõrval on tähtsal kohal majandusküsimused. Koolitusprogramm algab tegelikult juba reedel koolitajate õppepäevaga, millest võtab osa ka piiskop Einar Soone. Kevadel aprillis Helsingis toimunud koguduste nõukogu liikmete koolituspäeval lepiti kokku järgmise õppepäeva ...

Müüri varjus sünnib lootus

Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda! 1Jh 4:21 Jumal annab meile käsu armastada. Oma venda, võõrast, vaenlastki. «Mida ta mõtleb!» tahaksime hüüda. «Me ju teame ise, mis meile parem on! Elu nõuab paljudes olukordades võitlust. Kui seisan julgelt enda eest ja näitan ründajaile ja kahtlejaile hambaid, näevad kõik, et mind tuleb tõsiselt ...

Et me elud oleksid sinu peegeldus

Markuse 12:28–34 Kui keegi küsiks, mis on ristiusus head, võib kõhklusteta vastata: «Kristuse ülim käsk.» Sest seda käsku täites läheb kogu maailm paremaks, inimväärsemaks, tervemaks. Ema Teresa on elanud elavaks sõnad: «Püüa päeva jooksul sageli tunda palve vajadust ja võta vaevaks palvetada. Palve teeb südame piisavalt suureks, et ta saaks vastu võtta Jumala kingitust – teda ...

Clemens Krause –Aasta Õpetaja laureaat

Clemens Krause – Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna juhataja, Nõmme Saksa Lunastaja koguduse diakon – valiti üheks Aasta Õpetaja 2003 laureaadiks.Aasta Õpetaja konkursi eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuste, ...

EELK uus põhikiri

Põhikiri on lühem või pikem dokument, milles on kirjas organisatsiooni olemus, eesmärk, liikmete õigused ja kohustused, toimimise kord, õigusvõime, suhe riigiga ja teiste organisatsioonidega ja küllap veel mõndagi.EELK on pidanud olude sunnil oma põhikirja uuesti sõnastama nii möödunud sajandi 20ndatel ja 30ndatel kui ka 40ndatel aastatel. Kirik oli sunnitud arvestama riigivõimu ...

Einar Soone on 30 aastat teeninud vaimuliku ametis

Piiskop Einar Soone on vaimuliku ametisse ordineeritud 3. oktoobril 1973. aastal.Kolmekümne aasta möödumist sellest märkimisväärsest sündmusest tähistati Tallinna Kaarli kirikus lõikustänupüha jumalateenistusel, kus jutluse pidas peapiiskop Jaan Kiivit ja kaasa teenis õpetaja Jaak Aus. Ordinatsioonijuubilar istus seekord kirikuliste poolel.Kõige lähedasem on kogudusetööPärast ...

Aegadest ja märkidest

Olen õpetaja Arne Hiobile väga tänulik Eesti Kirikus (24.9., 1.10.) ilmutatud ettekande eest, kuna see puudutas minu meelest äärmiselt olulisi teemasid. Kavatsesin esialgu sellele lisada vaid mõne täienduse ja kommentaari, aga välja kukkusid pigem etüüdid etteantud teemal, mida tuleks lugeda paralleelselt Arne Hiobi tekstiga. Igal juhul pole see mõeldud kriitikana, vaid dialoogina. Kõneks on see, kuidas me ...

Mõtteid patriarh Aleksius II Eesti visiidist

Ehkki Venemaa patriarhi Aleksius II lahkumisest Eestist on möödas juba kaks nädalat, pole tema visiidi järelkajad ja analüüsid vaibunud tänini.Nii on patriarhis nähtud suurvene huvisid edendavat kõrget riigiametnikku, minevikust pärinevat rändavat komödianti või oma sünnimaad ja vanemate haudu külastama tulnud vana elukogenud meest.Olen tähele pannud, et patriarhi-taoliste ...

Kogutakse annetusi Edgar Hargi portree tarvis

8. oktoobril möödub 95 aastat Edgar Hargi sünnist. Konsistoorium on kutsunud üles tegema annetusi, et peapiiskop Hargi portree võiks viimati kunstnik Aapo Puki poolt valminud Alfred Toominga ja Kuno Pajula portreede kõrval üles seatud saada. Edgar Hark teenis Tudulinna, Mustvee, Lohusuu, Torma ja Tallinna Kaarli kogudust; teenis EELK-d peapiiskopina 1978. aastast kuni surmani 1986. aastal. EELK XXVI Kirikukogul Tartus 23. aprillil 2002 ...

Järva-Jaani kogudus sai õpetaja

Septembri viimasel pühapäeval valis Järva-Jaani koguduse täiskogu ühel meelel uueks õpetajaks Katrin-Helena Melderi.Täiskogu koosolekut juhtis praost Teet Hanschmidt, samal päeval pidas õpetajakandidaat ka oma proovijutluse. Melder alustas kirikutööd Amblas, õpingute ajal pastoraalseminaris olid tema praktikakogudusteks Ridala ja Martna Lääne praostkonnas.Viimasel kolmel aastal ...