Pastoraalseminari vastu võetud viis tudengit

Lõppenud nädalal toimus konsistooriumis pro venia concionandi eksam, mille läbinutel on õigus asuda õppima Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari. Eksamil kontrolliti kandidaatide üldteoloogilisi teadmisi, motivatsiooni ning tervislikku sobivust õpetaja tööks. Eksami sooritasid Kristel Engman, Reet Eru, Kristiina Jõgi, Silvester Jürjo ning Kaido Saak. Vastuvõetutest neli on lõpetanud Usuteaduse Instituudi, ...

Kirik vähendab struktuure

Majandusnõukogu laiendatud koosolekule 10. juunil kutsutud allasutuste juhte informeeriti EELK majanduslikust olukorrast ja keskasutuste 2004. aasta eelarve proportsioonidest. Kirikuvalitsus võttis 3. juunil vastu põhimõttelise otsuse ümber formeerida EELK allasutusi ja lõpetada mõne allasutuse tegevus. Likvideerimisele kuuluvad Diakooniakeskus, Haiglahingehoiu Keskus, Kriminaaltöö Keskus ja Meremisjon. Seni EELK juures tegutsenud ...

Pühapäeval on peeterpauli päev

29. juuni on kirikukalendris märgitud kui peeterpauli päev. Tartu linnavalitsus nimetas päeva möödunud aastal linna kaitsepühakute Pauluse ja Peetruse auks Tartu linna päevaks. Kiilaspäisena ja pika habemega kujutatud apostel Pauluse ikonograafilisteks sümboliteks on mõõk ja raamat. Tartu linna vapil (pildil) sümboliseerib teda mõõk. Apostel Paulust tuntakse kui telgivalmistajate ja sadulseppade patrooni, ...

Oleme oodatud

Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28 Tulge minu juurde kõik… Selle nädala salm on nii sageli kostuv lause, et me isegi ei oska sellele enam tähelepanu pöörata… Selle lausega kutsutakse ju sageli armulauale või kasutatakse seda misjonijutluses või… Nähtavasti saaks rida, millal meil on kiusatus seda lauset kasutada, olema vägagi pikk … ja nii on lause muutunud meile ...

Kutse kehtib alati

Luuka 14:15–24 Armastus käib kõhu kaudu. Jumal armastab inimesi. Selles loos on ta majaisand, kes kutsub pidusöögile. Kõiki. Esmalt rikkaid. Need ei tule. Seejärel linna vaeseid. Nemad tulevad. Kõige lõpuks kutsutakse inimesi maalt, kes on kaugel majaisandast ja tema majast. Pole midagi ilusamat kui sõprade ja tuttavatega koos süüa, olla külla kutsutud. Mõned külalised meie loos näevad seda teisiti. ...

Ainult hea eeskuju aitab

Kuressaare gümnaasiumi 1200 õpilase ja 90 õpetajaga võib pidada suureks kooliks. See on ainus Eesti üldhariduskool, kus juba pool aastat on töötanud kaplan. Kui Katrin Keso-Vares aasta algul kaplani ametisse asus, ootas teda ees suur tööpõld, mida pidi ise kündma, ja ülisuur meediahuvi: miks peab koolis töötama kaplan. Just tol ajal leidis Katrin toetust kolleegidelt, kes maasusuliste rünnaku ajal ...

Kasuta suve!

Senikaua, kui päeva on, tehkem Jumala tegusid, manitseb Jeesus. Rahvatarkuski ütleb: kasuta päeva. On kõige pikemad päevad, on suvi. See on meile midagi erilist. On pidude ja puhkuste aeg. Aga kas ka Jumala tegude tegemise aeg?Kindlasti on suvel palju kiriklikke üritusi, peetakse leeripühi, laulupäevi, koguduste ja kirikute aastapäevi, kristlikke laste- ja noortelaagreid. Toimunud on üldkiriklikud diakoonia-ja ...

Muusika kerkivas kirikus

Kõrvuti keskaegse muusikaga olid Tartu Jaani kiriku päevade kavas noorte heliloojate vastsed teosed.Õieti olid omavahel põimunud kaks ettevõtmist: Eesti noorte heliloojate festival ning Tartu Jaani kiriku päevad. Üheskoos peeti neid teist aastat järjest. Vastavalt lepingule, mille on sõlminud MTÜ Tartu Jaani Kiriku Kultuuriprojekt, Eesti Arnold Schönbergi ühing, Jaani kogudus ja Jaani kiriku sihtasutus, ...

Maailm on küsimus, inimlaps vastus ehk ühest võimalusest mõista vaimsust

Ainus tee ülesmäge viib sissepoole. Religiooniõpetus ei tohiks olla vaid järjekordne kooliaine. Veelgi vähem tohib see olla ideoloogia. Iga aine kasvatab inimest, kasvatuse üks fundamentaalseid küsimusi on aga, kas ta toimib inimese vabastajana või vabaduse võtjana. Ideoloogiate eesmärk on ühene – saavutada meelevald inimese üle, õpetuse osa on toimida vastupidi. Religiooniõpetuses on tegu nii inimolemise ...

Kalevi kojutulek

Juba ülemöödunud nädala reedest alates püüab Tartus Emajõe kaldal pilku skulptor Ekke Väli taastatud Kalevipoja skulptuur. Ehkki mälestussamba ametlik (taas)avamine toimus 22. juunil, võisid soovijad kogu eelneva nädala 4,6 meetri pikkust mõõgaga hiiglast imetlemas käia.Tänapäeval, kui meil on võimalik minevikule analüüsivalt tagasi vaadata, pole saksa ...

Meediakeskuse lahkumine

Seoses välistoetaja äralangemisega pidas Eesti Luterliku Tunni Teenistuse (ELTT) juhatus mai lõpus vajalikuks lõpetada meediakeskuse tegevus senisel kujul ning 11. juunil toimunud ELTTi erakorraline üldkoosolek otsustas sisse anda likvideerimistaotluse. 1997. aastast järjepidevalt paljude inimeste koju usulisi analüüse, mõtisklusi ja infot toonud organisatsioon lõpetas oma tegevuse.Ma ei ole pealt ...

Ilmus «Eesti mõtteloo» juubeliraamat

Kirjastuselt Ilmamaa ilmus «Eesti mõtteloo» sarja 50. köide, milleks on Tallinna Jaani koguduse õpetaja teoloogiadoktor Toomas Pauli kirjutiste kogumik «Kirik keset küla». Raamat koondab uurimusi eesti kultuuri- ja kirjandusloost, teoloogilisi ja kirikuajaloolisi vaatlusi, raamatuarvustusi ja filosoofilisi esseid. Nagu viitab avarate tõlgendusvõimalustega pealkiri, keskenduvad Toomas Pauli kirjutised luterliku kiriku rollile ...

Laulupüha laululilledega Toris

Kolmainupüha 15. juunil jääb Tori Püha Jüri koguduse, seitsme muusikakollektiivi, solistide ja paarisaja osavõtja mällu kui kaunis mälestuspärl. Vallavanem Enda Lingi sõnul jäädakse järgmist kaunist kontserti ootama. Sama arvamust kinnitas Tori valla kultuurinõunik Pille Usin koorijuhtidele lillekimpe jagades. Laulupüha traditsioon Laulupüha peakorraldajad, Tori koguduse diakon Raino Kubjas ja ...

Kinni prantsatavate uste kiuste

Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16 Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind… Sageli oleme oma igapäevatöödes ja tegemistes nõutud, kui mõni uks meie silme ees kinni lüüakse. Sageli teeb see haiget, sest sina oled ju oma tööd hingega teinud, ...

Vaid usk veenab

Lk 16:19–31 Tänane jutlusetekst räägib sellest, kuidas paiseid täis mees rikka mehe värava ees lamas ja abi ning almuseid lootis. Kuid too ei pannud teda tähele. Seda stseeni on sageli kujutatud keskaegsetel maalidel. Rikka palee, suur ja ilusa aiaga, selle ees lamab väike kogu, keda lakuvad koerad. Majaisand vaatab aknast välja ja pöörab pea ära. Teenrid sulgevad ukse. Lõpuks surevad mõlemad – elu on kord ...