Kirikus kolm uut diakonit

7. mail konsistooriumis toimunud diakoniametieksam andis EELK teenistusse juurde kolm diakonit. Avalduse diakonieksamile lubamiseks esitasid Silvester Jürjo, Jaanus Klaas ja Heinar Roosimägi. Kõik kolm on omandanud praktilisi kogemusi koguduse teenimisel juhendaja käe all ja komisjon tunnistas kõik kolm ka eksami sooritanuks. 29. mai keskpäeval ordineeritakse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus diakoniametisse Silvester Jürjo, kes on ...

Konsistooriumi otsuseid maikuus

Konsistooriumi maikuu täiskogu istungil kinnitati Lääne praostkonna praostiks Tiit Salumäe ja abipraostiks Leevi Reinaru; Tallinna praostkonna praostiks Gustav Piir ja abipraostiks Tiiu Hermat; Tartu praostkonna praostiks Joel Luhamets ja abipraostiks Peeter Paenurm; Viru praostkonna praostiks Avo Kiir ja abipraostiks Ülo Vaher. Nõva kogudusele anti luba kahe maatüki müümiseks eraisikutele.Peapiiskop Jaan Kiivit on ...

Religiooniõpetuse tee koolidesse jätkub

Religiooniõpetuse ainenõukogu kutsub usuõpetuse õpetajaid liituma religiooniõpetuse pilootprojektiga. Teisipäeval, 20. mail toimus Tallinnas järjekordne religiooniõpetuse ainenõukogu töökoosolek. Vaatluse all olid pilootprojektiga seonduvad küsimused, samuti oli kõneks erinevate humanitaarainete nõukogudega arendatav sisuline koostöö. Arutati võimalust kutsuda järgmisele ...

Ükskord näeme oma Issandat

Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Jh 12:32 Soomes Pori linnas on kabel, mille tegi üks isa oma tütrele. Kabelis olevad maalid on maalinud Akseli Gallen-Kallela. Tallinna linnas on üks kirik, kus maalil on kujutatud surmatantsu – mõlemad räägivad ühte ja sama lugu… lugu elust ja selle läbipõimitusest surmaga. Pean häbiga tunnistama, et oma silmaga olen näinud neist kahest ...

Ta tuleb, kui me otsime

Johannese 15:26–16:4 Kirikuaastas on põnev aeg: iga pühapäev pakub midagi uut. Järgmine pühapäev exaudi jääb taevaminemispüha ja nelipüha vahele. Jeesus läks üles, taevasse, jättes oma kuulajaskonna Talle nõutult järele vaatama. Nelipüha Lohutav Vaim aga ei ole veel tulnud. Just sellest räägib tänane jutlusetekst: Kristus kuulutab oma lahkumisest ja sellest, et tulemas on Jumala ...

Kohtumispaik Viljandis

Viljandisse oodatakse diakoonia- ja misjonipäevadele 6.–9. juunini kõiki neid, keda viimase kümne aasta jooksul on küll ristitud ja leeritatud, ent kes millegipärast on kirikust eemale jäänud. Misjonipäevade koordinaatori, Viljandi praostkonna abipraost Rein Schihalejevi sõnul leidsid tänavuste päevade korraldajad üksmeelselt, et kuigi misjon tavalises mõttes on suunatud kirikust eemalolijatele, kes ei tea ...

Ei midagi uut päikese all

Mind on pannud mõtlema viimastel aastatel aeg-ajalt kõlanud pessimistlikud noodid meie kiriku tuleviku kohta. Sarnased hääled jäid kõlama ka kuu aega tagasi Haapsalus toimunud Kirikukogul.Aja nõudeks noore kapitalismi tingimustes peetakse arukust. Nii nagu terves ühiskonnas, tahetakse ka kirikus koostada arengukavad ja seada kirikule arukad ja võimetekohased prioriteedid. Teatud piirini pean minagi vajalikuks aja- ja ...

Väike laulupidu lauldi suureks

Kui buss Narva-Jõesuu, Narva ja Pühajõe koguduse rahvaga Viru-Jaagupi kiriku juurde jõudis, hakkas Kadrina pasunakoor kirikaias mängima «Saa vabaks Eesti meri».Polegi tähtis, kas see nüüd meelega tehtud oli või tähistas lihtsalt proovi algust, aga nii pidulikku vastuvõttu annab mäletada. Kadrina pasunakoori juhatab Viru praostkonna muusikasekretär Ago Tint. Viimasel ajal on tänu saksa ...

Idaranniku eestlased kogunesid sinodile

Ühel kevadisel nädalavahetusel võis Connecticuti väikelinnas Manchesteris kuulda tavalisest rohkem eesti keelt ja näha liikumas eesti tähistega autosid. Eestlasi oli kokku tulnud kogu Ameerikast ja isegi Kanadast. Põhjusi selleks oli mitu. Laupäeval, 17. mail peeti Immaanueli luteri kirikus E.E.L.K. Chicago praostkonna sinod ja ordineeriti diakonõpetajaks Nelli Vahter. Pühapäeval, 18. mail tähistati samas E.E.L.K. ...

Ameerika eestlased said endale uue vaimuliku

Nelli Vahter ordineeriti mõlema USA praostkonna vikaarõpetajaks Chicago sinodi lõputeenistusel.Kohtusime esimest korda rohkem kui kümne aasta eest, kui olin Suure-Jaani koguduse õpetaja ja Nelli käis kultuuriministeeriumi töötajana katalogiseerimas kiriku kunstiväärtusi. Taas olime koos 1995. aastal hingehoiu- ja kriisiabi kursustel. Ja nüüd elame ja teenime mõlemad Ameerika Ühendriikides.Miks ...

Religioon ja Eurovisioon

Läinud laupäeva hilisõhtul Riias asetleidnud Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Türgi laul, pea sama hea tulemusega järgnesid Belgia ja Venemaa laul. Esmaspäevases Päevalehes kommenteerib türklaste üllatusvõitu Priit Hõbemägi ja väidab, et türklased võitsid «vaid Euroopas elavate türklaste häälte abil», kuna Euroopa türklased hoiavad kokku.Ma ...

Teeneterist anti koguduse juhatuse esimehele Jüri Kasele

Laupäeval, 17. mail toimus Tori Püha Jüri kirikus rahvusvahelise muinsuskaitsekuu pidulik lõpetamine, kus koguduse juhatuse esimees Jüri Kask sai Eesti Muinsuskaitse Seltsi (EMS) teeneteristi. Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Priit Herodes andis üle EMSi tänukirjad ja teenetemedalid. EMSi teenetemedali pälvis teiste seas Vigala Maarja koguduse õpetaja Kaido Soom; tänukirja sai Vigala Maarja kogudus eeskujuliku tegevuse eest ...

Raamatute uus elu

Urvaste koguduse pastoraadis käib järk-järguline mahukas remont. Ühes vastremonditud toas avati koguduse korrastatud raamatukogu, mis varem pidi ära mahtuma kitsukesse tuppa.Pärast jumalateenistust kogunes kogudus pastoraati, kus õpetaja Üllar Salumets pühitses uue raamatukogutoa, laulis koguduse koor. Õpetaja andis üle tänukirjad suure vaeva nägijaile ja ütles, et raamatukogu on saanud ...

Jumala pale

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20 Halastuses hoitud... maailma ajastu otsani, kuni igavikus Jumalat palgest palgesse näeme. Tänases päevas on Jumal oma palgega mu poole, vaatab mu hingeldamise ja hingamispäevade peale. Pale mu poole, et tähele panna, mis vaja – kus juhtida mind. Kas tõesti on Tema see, kes lõi taevad ja maa ning kelle väed oma ...

Jumalal on vaba voli vastata

Jh 16:23b–28 Pühapäeva perikoop esitab meile üleskutse palveks, lisades õhutusele omapoolse kinnituse ja julgustuse. Palve ja palvetamine on teemad, millega oleme kristlastena lähedalt seotud ja kokku puutunud. Palvetamist on meile õpetatud ja sellega oleme enamasti kõik vaeva näinud. Oleme palvetamise üle juurelnud ning selles edasimineku teid ja võimalusi otsinud. Kuid miks me üldse palvetame ja palves Jumala poole ...