Inimese poeg saab kirgastatud

Matteuse 17:1-9 See, mis sünnib täna, on otseselt või kaudselt seotud eilse ja üleeilsega ning omab otsest või kaudset mõju homsele päevale. Asjad ja sündmused on omavahel seotud _ nõnda ka Jeesuse elus.Kuigi meie tänane kirjakoht kõneleb konkreetsest sündmusest ühel mäel, tasub esmalt heita pilk ettepoole. Kõik sünoptilised evangeeliumid ehk siis Matteus, Markus ja Luukas on üksmeelsed ...

Edukaim majandusteooria on kümme käsku

1994. aastal loodud Reformierakond esindab liberaalset maailmavaadet ning on Euroopa Liberaalse ja Demokraatliku Reformierakonna täisliige. Erakonna seisukohti tutvustab Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Maret Maripuu. Olete noore inimesena tipptasemel poliitikas, juhite Eesti suurimat kohaliku omavalitsuse volikogu. Kas poliitikas osalemiseks on naistel ja meestel võrdsed võimalused? Teoreetiliselt jah, praktiliselt ei. Põhjuseid on mitu. ...

Ikka külvata ja külvata

Üks ametivend kirjutas: «Ma tahaksin hea meelega noorteleeriga alustada, aga üks väike viga on _ ise nad ei tule. See pole enam mingi argument, et vanaema oli kiriku liige. Lühidalt, mis nipiga noori kiriku juurde tuua? Kas peaksin mõtlema välja mingi noorteürituse või käima rohkem ringi ja nendega suhtlema või mõlemat? Kuskil on mingi barjäär ees...»Teine ametivend vastas: ...

Kiriku ja erakondade dialoog

Peapiiskop Jaan Kiiviti kutsel toimus 28. jaanuaril konsistooriumis Eesti suuremate erakondade juhtide ning kirikuvalitsuse kohtumine.Kohtumisest võtsid osa Tunne Kelam Isamaaliidust, Juhan Parts ja Avo Üprus Res Publicast, Villu Reiljan Eestimaa Rahvaliidust ja Ain Seppik Eesti Keskerakonnast. Esindatud ei olnud Rahvaerakond Mõõdukad ja Reformierakond, kuigi kutsed olid saadetud ka neile.EELKd esindasid peapiiskop Jaan Kiivit, piiskop Einar ...

Mida tähendab pühakirjapärasus? 5. osa

Pühakirjapärasus ei tähenda seda, et elu püütakse juhtida ja sundida kuskilt väljastpoolt elu antud moraalsesse vormi. Pühakirjapärasus eetilise aluspõhjana on armastuse kõikvõimsus, mis püüab tuua tagasi patu läbi rikutud elu võimalikult lähedale Jumala algsele loomiseesmärgile. Pühakirjapärane eetiline lahendus ning otsus on elu varjav ning parandav seisukohavõtt. ...

Võim ja narratiiv

«Riik _ see olen mina», väitis elegantselt päikeseline Louis XII, kui temalt oodati seisukohta üksikinimese rollist ühiskonnas. Sellega kinnitas ta kehtivat võimumonopoli, mis tulenes reeglistatud maailmakorrast ja kindlast hierarhiavertikaalist.Võim on alati paelunud ja selle kindlustamiseks on kujundatud veendumuslikke süsteeme alates religioossetest uskumustest poliitilise manipuleerimiseni välja. Valimiste ...