Kinnitati uus koguduse aruande vorm

Konsistooriumi veebruarikuu täiskogu istungil tehti muudatusi koguduste teenimisel, kinnitati palgaastmestik, uus koguduse statistilise aruande vorm ning eelarveid. Viimsi koguduse teenimisest: piiskop Einar Soone vabastati Viimsi Püha Jaakobi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. veebruarist. Samast kuupäevast määrati koguduse hooldajaõpetajaks Jaan Jaani. Diakon Erkki Juhandi määrati Jaan Jaani alluvusse. Kunda ja ...

Viljandi Kultuurikolledzhis hakatakse korrastama kiriku arhiive

Möödunud nädala teisipäeval kirjutasid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jaan Kiivit, Eesti Eraarhiivide Koja esimees Jaak Rand ja Viljandi Kultuurikolledži rektor Anzori Barkalaja alla kolmepoolsele koostöölepingule. Sõlmitud leppe kohaselt võimaldab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik temale kuuluvaid arhiividokumente kasutada Viljandi Kultuurikolledzhi üliõpilastel arhiivinduse praktikaks. Esmajärjekorras saab ...

Üheskoos Jeesusega

Lk 18:31 Aga võttes endaga kaasa need kaksteist, ütles Jeesus neile: «Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast.» Evangeeliumitest loeme, et Jeesus käis linnast linna ja külast külasse, tervendas inimesi ja õpetas neile Jumala tahet. Tema populaarsus oli suur. Ta ei õpetanud nii, nagu seda tegid variserid ja kirjatundjad, vaid inimesed tundsid ...

Teada jumalikku mõõdupuud

Mk 8:31–38 Head sõbrad! Oleme paastuaja ehk Kristuse kannatamisaja künnisel, eelseisval kolmapäeval tähistame tuhkapäeva, s.o Kristuse kannatamisaja algust, mis kulmineerub Suurel Reedel, Jeesuse ristilöömise päeval. Mingil põhjusel kuulub eestlaste ürgolemusse just kannatamise ja seega ka Jeesuse kannatuse väärtustamine, küllap selletõttu me ei tunne mõõdutundetut pidutsemist ja karnevali (carne ...

Erakonnad vastavad kirikuvalitsuse küsimustele

28. jaanuaril toimus EELK Konsistooriumis kirikuvalitsuse ja erakondade kohtumine, millest võtsid osa Res Publica, Keskerakonna, Rahvaliidu ja Isamaaliidu juhtivpoliitikud. Kohtumisel paluti erakondade esindajatel vastata neljale küsimusele: 1. Erakonna nägemus EELK rollist ühiskonnas. 2. Erakonna arvamust riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng» kohta. 3. Erakonna seisukoht religiooniõpetusest üldhariduskoolis. ...

Valida või mitte

Noor mees jutustas vanale mehele oma naisevõtuloo. Valida olnud kahe ühtviisi tubli ja toreda vahel, aga tema ei suutnud kuidagi otsustada. Lasknud siis lõpuks hobusel valida.Vana mees küsinud imestades, et kuidas küll selline asi välja nägi. Noor seletas, et ta rakendanud ühel õhtul oma hobuse vankri ette, pannud paremad rõivad selga, istunud vankrile ja sõitnud.Nii kaua hoidnud ohje kõvasti peos, kuni ...

Inimesena maailmas, religioonina kultuuris

21. veebruaril korraldas Eesti Luterliku Tunni Teenistus Eesti Vabariigi 85. aastapäevale pühendatud kultuurikonverentsi «Inimesena maailmas». Peapiiskop Jaan Kiivit tõstatas konverentsi avakõnes Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professori Rein Veidemanni ettekande teesides esitatud küsimuse: «Kas inimese puhul on tegemist evolutsiooni eksperimendiga või on tegu jätkusuutliku liigiga?» Kuigi Veidemannil jäi see ...

EELK ja tema missioon tänases Eestis 3. osa

Ettekanne Õpetajate Konverentsil 21. jaanuaril 3. Koguduste võrk. EELK-l on misjonikirikuna suur eelis, kuna meil on endiselt kasutada ülemaaline koguduste võrgustik, mida ei pea rajama hakkama nagu piiskop Meinhardi ja Alberti päevil. Kuigi paljudes piirkondades on kogudused üpris väikesed (mõni neist võib lähitulevikus oma tegevuse lõpetada või ühineda suurema naaberkogudusega), ei saa koguduste ...

Vist ikka raha, mitte väärtused

Riigikogu valimiste eel räägivad erakonnad kõige muu kõrval ka kirikust, kristlikest väärtustest ja kristlikust demokraatiast.Kui 1999. aasta Riigikogu valimiste eel paistsid sel teemal silma vaid Isamaaliit ja Eesti Kristlik Rahvapartei, siis nüüd tuleb kindlasti mainida ka Res Publicat. Kui aga heita pilk intervjuudele, mida erakondade juhtivad poliitikud Eesti Kirikule andsid, siis ei tohi unustada Reformierakonda, ...

Jumalateenistusalane seminar praostkondades

27. veebruaril alustab Lääne-Harju praostkond Keilas EELK koolituspäevade «Jutlus sõnas ja muusikas» sarja. Õppepäevadel arutlevad vaimulikud ja kirikumuusikud, kuidas jumalateenistust sujuvamalt läbi viia, et koguduseliikmed sooviksid tulla pühapäevasele koguduse kokkusaamisele Jumala Sõna ja sakramentide osadusse. Omavaheline kooskõla Projekti on ette valmistanud liturgiline komisjon ja Kirikumuusika Liit. ...

Peapiiskopi läkitus vabariigi aastapäevaks

Kolmteist aastat tagasi, märtsis 1990 väljendasin Eesti Kongressi avapalvuses järgmisi mõtteid: «Kristliku käsituse järgi on inimene loodud Jumala-näoliseks – vabaks, vastutavaks ja loovaks. Jumala heade andide majapidajana on ta kutsutud kasutama saadud talente Jumala auks ja oma rahvale õnnistuseks. Sama tõde maksab rahva kui terviku kohta. Ükski rahvas pole sündinud orjaks, teiste tallata, vaid iseseisvaks, kelle ...

Armastus murendab kividki

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15 «Ema, kas Jumal räägib sinuga,» küsis mu väike poeg. «Kuidas sa Ta ära tunned, kas Ta teeb hästi valju häält?» Küllap on teisedki emad-isad pidanud taolistele küsimustele vastama. Vastama sama lihtsalt ja loomulikult, kui laps küsib. See pole põrmugi kerge. Võib ju küll öelda, et ...

Kanda hoolt tärkavate taimede eest

Lk 8:4–8 Tänast tähendamissõna võib lugeda mitut moodi. Lugu räägib mehest, kes läks välja seemet külvama, aga aja jooksul selgus, et kolm neljandikku külvatud seemnest läks raisku. Seemne hävitasid kas möödakäijad või linnud või ei osutunud pinnas viljakaks või lämmatas juba kasvava taime umbrohi. Vaid ühe osa puhul osutusid tingimused soodsaks, vaid neljandik seemneist ...

Vabariigi teekaaslasena

Rännakut alustasime peaaegu samaaegselt. Minu sündimise päeval oli tema vanuseks vaid 11 kuud ja 3 päeva. Kasvasime koos. Tundsime rõõmu ja kannatasime ühiselt. Meid seob truudusevanne, mis on jäänud pühaks ja murdumatuks. Täna kuulen räägitavat esimesest ja teisest Eesti Vabariigist, vastavalt sellele ka erinevaist kodanikest. Mulle see ei meeldi. Tunnen vaid ühte, kuigi vahepeal võõrvõimu ...

EELK ja Eesti Vabariik

Eesti Vabariik on saamas nüüd juba 85aastaseks, inimesed nii vanaks alati ei elagi. Kas võiksime loota talle pikka iga või kavatseb ta varsti minna hingusele? Üsna noorena ta arreteeriti, taas vabanes ta alles vanas eas. Okupatsiooniaastad on rikkunud ta tervist – siiski mitte surmavalt. Oma hingelt on ta endiselt noor, käitub murdeealisena. Rohkem tahab ta olla «igavesti noor» kui täiskasvanu. Kuid ka muu maailm on nooruslikult ...