Tänu igapäevase leiva eest

Hb 13:15–16 Lõikustänupüha on üks vanematest pühadest kõikide rahvaste juures. Juutluses tuntakse uudseviljapüha, mida toimetati hapnemata leibade püha viimasel päeval. Esimene vihk odralõikusest toodi Jumalale. Peamine lõikuspüha, nädalatepüha, toimus viljalõikuse lõpus, kus preester lisaks loomohvrile ohverdas kaks pätsi uudset nisujahust valmistatud leiba. See oli suur ...

Koosolekute võlu ja valu 2.

Eelmises Eesti Kirikus alustasime ülevaadet, kuidas ja miks praostkondade õpetajate nõupidamisest ja kooskäimise traditsioonidest. Tänase lehelooga saab ring täis – võlud ja valud on meie kiriku argipäev, annavad elule värve. Lääne praostkonnas on õpetajate konverentsil pikk ajalooline kogemus, millele on läbi aastate suurt tähelepanu pööratud. Praost Tiit Salumäe vaatas Eesti Kiriku tarbeks ...

Tänu igapäevaste asjade eest

Lõikustänupühale vastu minnes on meil südames arvatavasti kaunis erinevad tunded. Põllumehed mõtlevad põuasele suvele ja loevad kokku miljoneid, mis jäi saamata. Turisminduses töötavad inimesed meenutavad eriti kaunist päikeselist suve ja imeilusat puhkuseaega. Nad ütlevad, et kui meil on nii kuum suvi ja soe merevesi, ei tarvitse eestlane minna lõunamaale päikest neelama, kodus on ...

Üksteise arvestamise teel

Siseminister Ain Seppik ja õigeusu kirikute esindajad allkirjastasid reedel, 4. oktoobril kavatsuste protokolli kirikute varaliste suhete korrastamiseks. Sellega on peaaegu kogu taasiseseisvumise aja kestnud kirikutüli leidnud lahenduse.Kavatuste protokollile kirjutas Eesti Vabariigi nimel alla siseminister Ain Seppik ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) delegatsiooni esimees läbirääkimistel vabariigi valitsusega ...

LAULU LUGU – Tänu Sulle, Taevaisa

Laulu «Tänu Sulle, Taevaisa» (KLPR 392) autor on rootslasest päästearmee ohvitser August Ludvig Storm (1862–1914). (Kiriku laulu- ja palveraamatus mainitud nimedel Mikael Nyberg ja Hilja Haahti ei ole selle lauluga midagi tegemist!)August Storm veetis nooruses oma aega väga mitmesugusel viisil, kuid käis ka päästearmee koosolekutel. Lõpuks, 24-aastasena tõttas ta otse teatrist päästearmee ...

Terved ja katkised õpetajad

Möödunud nädalal oli õpetajate päev. Vastavalt koolide tavadele tähistati seda erinevalt: kusagil võisid tollel päeval tunde anda õpilased, mõnes koolis korraldati õpetajatele humoorikaid võistlusi, valmistati temaatilisi seinalehti vms. Kogu selle päeva askelduste taga olen tihti tajunud õpilaste soovi rõhutada vähemalt kord aastas ka õpetaja inimlikku poolt, mis nii sageli kipub ...

Majandusnõukogu arutas kiriku rahaasju

17. septembril majandusnõukogu koosolekul arutati kirikuelu põletavamaid teemasid – 2003. aasta eelarvet, mis seostub tihedalt Soome kiriku välisabi toetusega. Uue aasta eelarve põhimõtteid hakkas majandusnõukogu arutama juba tänavu mais. Siis pandi paika üldisemad seisukohad, mis majandusassessor Jaan Tammsalu sõnul oli poliitiline otsus. Toona otsustati vaadata üle kirikuasutustele jagatavad toetussummad ja 2003. aastaks ...

Tori kirikul tähtpäev

6. oktoobril tähistab Tori kogudus oma kirikule nurgakivipaneku 150. aastapäeva, tähtpäeva jumalateenistuse toimub kell 13 Tori kirikus. Jumalateenistusel teenivad peapiiskop Jaan Kiivit, kaitseväe peakaplan Tõnis Nõmmik, praost Andres Põder, õpetaja Andres Aaste Vändrast ning Tori koguduse vastne diakon Raino Kubjas. Külla oodatakse ka sõpruskogudust Soomest. Raino Kubjas loodab, et kõik plaanitud ...

Iiobist, Andresest ja meist kõigist

Tee mind terveks, Issand, siis saan ma terveks, aita mind, siis saan ma abi. Jr 17:14 Ma ei usu eduteoloogiasse ega hooliwoodlikke happy end'e. Ometi oleks nii lohutav teada, et kuri saab karistatud, kannatus võidetud, pingutus väärilise tähelepanu. Elu kulgeb aga oma rada: vaesust ei võida südameheadusega, tihti paraku ka mitte ausa tööga; haiguse vastu ei pruugi aidata palve ega ravimid; häda käib mööda ...

Et Jumal oleks meiega

2Ms 34:8–9 Moosese, rahva juhi ülesandeks on viia rahvas Tõotatud Maale. Rahvas on sageli juhitamatu, ettearvamatu oma käitumises. Nii näeme, kuidas rahvas, olles kaotanud lootuse ega suuda enam oodata, teeb endale Aaroni juhatamisel meelepärase jumala, Kuldvasika, kelle ümber saab laulda ja ringmängu mängida. Hingevaenlane on meelitanud tegema uue, meelepärasema jumala. Toimub ju isegi jumalateenistus. Aaron ehitab koguni altari ...

Koosolekute võlu ja valu 1.

Et üksteise hoidmises on suur jõud, on ammu ära tuntud. Kuidas ja miks kohtuvad meie praostkondade vaimulikud, sellest püüame rääkida tänases ja järgmise nädala lehenumbris. Nimetatagu seda kuidas tahes – koosolekuks, kohtumiseks, vestlusringiks, konverentsiks või veel neljandat moodi, sisu on see, et ühe praostkonna vaimulikud kutsutakse kokku üksteist ja mõnikord ka kirikuväliseid asjatundjad ...

Mida me elult tahame?

Enesehinnangut on üsna raske sõnadesse panna. Sestap suudame me näilise kerglusega iseloomustada pigem teisi kui iseennast. Tegudele saadud tagasiside kujundab inimese nõudlusnivoo. Kui on tegemist kõrge nõudlusnivoo ja ülemäärase enesehinnanguga, mis ei vasta isiku võimetele ja küpsusele, jääb saamata tõene tagasiside oma tegevusest ja ei tekigi tõest enesehinnangut.Olen selle ...

Jõhvi sai esimese muuseumi

Mihklipäeva eel avati Jõhvi Mihkli kirikus ainulaadne kabel-muuseum. Keldris asuvad alatarialused ruumid pühitses piiskop Einar Soone. Pidulikust sündmusest said osa Jõhvi koguduse liikmed, maavanem Rein Aidma, linnapea Aavo Keerme, külalised ja asjaosalised. Neli aastat väldanud keldritööde pearahastaja on olnud riik. EAS Regionaalarengu Agentuuri programmijuht Paul Madalik ütles projekti kogumaksumuseks vähemalt ...

LAULU LUGU – Oh võta mind, mu Jumal

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 344 «Oh võta mind, mu Jumal» autor on Julie Katharina von Hausmann, kes on sündinud Riias 1826. aastal ning asus Mittausse, kus ta isa oli gümnaasiumiõpetaja. Perekonnas oli seitse tütart, ning kui ta ema 1859. aastal suri, pidi ta Riias oma haige isa eest hoolitsema. Vahepeal oli Julie Katharina von Hausmanni isast saanud Riia raehärra. 1861. aastal suri ta isa. Üks Julie Katharina von ...

Suured ja väikesed asjad

Hiljuti võis pressist lugeda kahe tudengi enesetapukatsest; üks siiski pääses, teine aga lahkus meie hulgast jäädavalt. Ellujäänu sõnul oli enesetapukatse üheks põhjuseks mõttetu elu, sõprade arvates võis oma osa olla ka ebakindlal tulevikul. «Pikka aega olen tundnud, et mul pole elus sihti. On muidugi palju inimesi, kes elavad oma elu niisama ära. Mul on vist see viga, et ma pole sellega rahul, ...