Eesti Kirikute Nõukogul nüüd kümme liiget

24. oktoobril võeti Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) töökoosolekul vastu nõukogu kümnes liige – Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik.Samal koosolekul võeti Eesti Kirikute Nõukogu vaatlejaliikmeks Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik. Vaatlejaliikmeks saamine on tavaline liitumisprotseduur, ütles EKNi täitevsekretär Eerik Jõks. Ükski kirik pole tema sõnul kunagi saanud kohe täisliikmeks, ...

Kõigeväelise suurus

Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus! 1Tm 6:15,16 Mõni aeg tagasi küsis üks ametivend, miks kirjutatakse aina laiemalt Jumal väikese algustähega. Arvan, et selle põhjuseks on inimeste lähenemise muutus. Jumalat vaadatakse täna pisut teise nurga alt. Põhjuseks vast pole ainult jumalatus, vaid jumalat ei käsitleta enam kõigeväelisena. ...

Issand, heida armu!

Ms 18:20–21, 22b–33Kolm meest, kelles Aabraham tundis ära Jumala saadikud, ilmusid talle Mamre tammikus. Ta palus neid enda juures peatuda ja teenis ning kostitas neid. Mõned piibliuurijad usuvad, et üks neist meestest oli Jeesus.Samas annab Issand Aabrahamile tõotuse, et tema naine Saara sünnitab aasta pärast talle poja, sest varem on ta tõotanud teha Aabrahami suureks rahvaks, kelle nimel õnnistavad endid kõik maailma ...

Usupuhastuspüha pikk traditsioon

Küllap on isegi need inimesed, kes kirikusse ei kuulu ja ka luterlusest kuigi palju ei tea, kuulnud midagi teesidest, mis Martin Luther 31. oktoobril 1517. aastal Wittenbergi lossikiriku uksele naelutas. Paljud kriitilised ajaloolased kahtlevad tänapäeval küll sündmuse ajaloolisuses, aga on fakt, et Luther tol aastal oma teesid avaldas ning nüüdseks on need ka kättesaadavad eesti keeles (vt Usuteaduslik ajakiri. Akadeemilise Teoloogia ...

Homme, 485 aastat hiljem

Homme tähistame oma kirikus reformatsioonipüha. Üks munk, kes oli leidnud armulise Jumala ja taibanud tõe, ei suutnud vaikida. Vaidlustes sünnib vähemalt kaks tõde ja luterlik kirik. 10 aastat hiljem külastades Wittenbergi ümbruses Saksimaa kogudusi on Luther tõelises hämmingus: «Oi, hea Jumal, seda armetust, mida olen saanud näha! Tavalised inimesed ei tea ristiusu õpetusest mitte midagi ja kahjuks ka ...

Lõppes heategevuskorjandus

EAÕK Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus peeti oikumeeniline palvus ja EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduses Püünsis tänuõhtu.22. oktoobril toimunud tänuüritused olid pühendatud soomlaste algatatud ja aasta aega kestnud oikumeenilise heategevuskorjanduse lõpetamisele. Korjandusega koguti 350 000 krooni, mis on mõeldud jagamiseks ühe õigeusu ja ühe luteri kiriku koguduse ...

LAULU LUGU – Üks kindel linn ja varjupaik

Meie praeguses lauluraamatus on usuisa Martin Lutheri nimega seotud laule 18, eelmises oli 29, uues saksa lauluraamatus on 37. Tegelikult on võimalik saada üsna erinevaid numbreid, olenevalt sellest, millist rolli Lutherile mingi laulu sünni juures omistatakse.Möödunud nädala «Laulu loos» Gustav Piir viitas Lutheri psalmilauludele ja käsitles 130. psalmist võrsunud sügavtõsist «Su poole, Issand, ...

Credo quia absurdum

«Usun, sest see on absurdne!» – just nii kõlasid Tertullianuse sõnad varakristlikul perioodil; nüüdisajal ei julge seda nähtavasti korrata ka kõige tõsiusklikum vaimulike seast. Kuid sõnad, mida see kirikuisa kuuldavale tõi, on vabastuse sõnum, mis haakub nii usupuhastuspüha kui traagilise pantvangidraamaga Moskvas, neid kahte omavahel seostamata. Absurdist on kirjutatud tõsiseid filosoofilisi töid ja ...

Diakonieksam sooritatud kuuel inimesel

Neljapäeval, 17. oktoobril sooritati Konsistooriumis komisjoni ees diakoniameti eksamit. Taotlus eksamiks oli laekunud 11 inimeselt, neist üks võttis avalduse tagasi. Teadmata põhjustel ei tulnud kohale üks registreerunu. Eksamit sooritama asus üheksa inimest, kellest viis olid mehed ja neli naised. Peapiiskop Jaan Kiivit ütles Eesti Kirikule, et eksamil kontrolliti kandidaatide teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult. Suulises osas pidid ...

Hirmus ja armus

Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks. Ps 130:4 Tänapäeva inimesele on ette heidetud liigset ratsionaalsust. Me suhtlevat maailmaga eelkõige mõistuslikult, kõike läbi mõeldes, ära põhjendades. Mis seob meid aga Jumalaga – kas intellekt või intuitsioon? Küsimus on sisuliselt sama rumal kui igivana vaidlus munast ja kanast. Iga indiviid on selleks liiga ise, iga kontakt maailmaga liiga individuaalne. On sel vahet, ...

Vajame Jumala armu

1Jh 2:12–17 Johannese kirja autor on lepitussõnumi kuulutaja, armastussõnumi kuulutaja. Ta kuulutab kõigile: lastele, noortele, vanadele – «Teile on patud andeks antud Jeesuse Kristuse nime pärast!» Johannes kirjutab pöördunutele, neile, kes tema sõnumit mõistavad. Veelgi enam on seda vaja teha neile, kes kaugel viibivad, Jumala haardeulatusest väljaspool olijatele. Kuidas teha seda olukorras, kus sõnad on sageli ...

Oodatud otsekui oma koju

18. oktoobril andis Tartu Peetri kirikus ja 21. oktoobril Tallinna Püha Vaimu kirikus heategevuskontserdi organist Johannes Põld Saksamaalt. Need tartlased, kes reedel lobjakat trotsides Peetri kirikusse tulid, said kuulda kõrgetasemelist kontserti, mille andis Saksamaal elav Johannes Põld. Kontserdi avasõnad lausus koguduse õpetaja Kalle Mesila, kes nimetas organisti Peetri kiriku oreli suureks sõbraks ja väljendas tänu selle ...

Kutsumus ja pühendumine

Need ajad on olnud erinevad, millal kellegi kätte on antud käsk ja kutse saada Jumala tööpõllul külvajaks. Meie hulgas on kõrges eas ametivendi, kes alustasid vaimuliku teed vabas Eestis, kuid pidid oma elutöö tegema hoopis teistes oludes, jumala- ja kirikuvastase riigikorra tingimustes. Usun, et minuvanustel ja noorematel oli otsuse langetamine mõnes mõttes lihtsam. Küsimus oli lõpuks ju üksnes selles, ...

Vabariigi Valitsus ja Eesti Kirikute Nõukogu sõlmisid koostööleppe

Neljapäeval, 17. oktoobril allkirjastasid peaminister Siim Kallas ja EKN-i president piiskop Einar Soone Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühiste huvide protokolli.Taolise koostööleppe sõlmisid kirik ja riik Eestis esmakordselt. Vabariigi Valitsusel on selliseid kokkuleppeid varem sõlmitud näiteks ettevõtjate ja ametiühingutega. Lepingu sõlmimise on tinginud vajadus ühistelt ...

LAULU LUGU – Su poole, Issand, südamest

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul nr. 329 «Su poole, Issand, südamest» (saksa keeles «Aus tiefer Not schrei ich zu dir») on kirjutanud Martin Luther, laul on üles ehitatud 130. psalmile. Lutherile oli koguduselaul väga oluline osa jumalateenistusest. Laulev rahvas liitus kiituse ning usutunnistamisega ja väljendas niiviisi kõigi usklike preesterkonda kuuluvust. Lutheri loodud laulude algmaterjalideks olid Gregoriaani viisid, ...