Viljandist saab laiapõhjalise hariduse

Kirikumuusik-muusikaõpetaja eriala Viljandi Kultuurikolledžis on tänaseks tegutsenud kaheksa aastat. Sellise erialakoosluse juured on eesti rahva kultuuriloos väga kaugeleulatuvad. Mitmekülgseid muusikuid, kes oleksid võimelised töötama muusikaõpetaja, koorijuhi ja organistina, olles seega kohaliku muusikaelu edendajad, vajatakse tänaselgi päeval. Huvitav eriala Kolledžis lähtutakse eriala õpetamisel oikumeenilisest ...

Alfred Toominga portreemaalile oodatakse annetusi

Käesoleva aasta 23. aprillil kiideti EELK XXVI Kirikukogul heaks pöördumine, mille kohaselt loodi kirikujuhtide mälestuse jäädvustamise projekt. Mälestuse jäädvustamist alustatakse Alfred Toomingast, kelle portreemaali tegemiseks on kogutud 18. juuni seisuga 6842 krooni. Alfred Toominga portreemaal tellitakse tuntud maalikunstnik Aapo Pukilt. 2002. aasta 5. juulil möödub 95 aastat peapiiskop Alfred Toominga sünnist, ...

Apostlite päevaks

Jeesus ütles Siimonale: «Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.» Mt 16:18 29. juuni on apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev. See on üks kalendris märgitud paljudest tähtpäevadest, millest sageli räägitakse kahjuks vaid kui rahvakalendri päevadest. Nende päevade järgi ennustatakse ilma, kuigi vanarahvas tegi ju oma ...

Et Issanda sõna kirgastuks

2Ts 3:1-5 Juunikuu viimase pühapäeva teema on päästmine armust usu läbi. See on kristliku usu üks kõige põhilisemaid tõdesid. Just sellele tugineb luterlik reformatsioon. Aga sõna «usk» on nii mitmetahuline ja mitmetimõistetav, et pole sugugi liigne esitada endale küsimus, mida me õieti mõistame kristliku usu all. On neid, kes ütlevad, et nad Jumalasse usuvad, aga usklikud ei ole. See on ...

Vaimulik sõjaväemundris – miks mitte?

Intervjuu õhuväe lennubaasi kaplan leitnant Kaido Petermanniga (37), kelle kutsumus on olla sõjaväevaimulik Enne kaitseväkke minekut teenisite viis ja pool aastat Kose Püha Nikolause kogudust, siis otsustasite hakata sõjaväevaimulikuks. Millest selline muutus? Tegelikult oli see natuke pealesunnitud käik, sest Kosele jääda ma enam ei saanud. Mul ei olnud veel lõpetatud Usuteaduse Instituut, mis välistas ...

Tuulte pöörises

Võidupüha ja jaanipäeva aegne Eestimaa heitles päikese, vihma ja tuulte pöörises. Kas vaimuelus valitses vaikus ja rahu? Kas suured ja põnevad tungi- ja tormiajad on jäänud minevikku? Ja kui ei, kas on see vaid tormiks veeklaasis?Ray Bradburyl on lugu, kus mehed lähevad ajamasinaga dinosaurusejahile, ei tohi aga tolles kauges ajas puudutada rohukõrtki, et mitte mõjutada tulevikku. Ometi tallavad ...

Samm ei rauge koos Jeesusega minnes

Ristija Johannese sünnipäeval austati Pindi kirikus kauaaegset koguduse õpetajat Laine Villenthali tema 80. sünnipäeval.Auväärset õpetajat olid Pinti austama tulnud peapiiskop Jaan Kiivit, Võru praostkonna praost Andres Mäevere, ametivennad ja paljud koguduseliikmed.Elujõu allikasLaine Villenthal oli jutluse aluseks võtnud Jeesuse eele läkitatud Ristija Johannese sõnad: «Tema peab ...

LAULU LUGU – Palve, mis on täitunud

Soome koraali «Püha vaikne rahu» (KLPR 205) viisi ja seade autor on helilooja, muusikapedagoog ja luuletaja, soome kooli- ja koorilaulu rajaja Pietari (Pekka) Juhani Hannikainen, Hannikaiste muusikutepõlvkonna isa. Innukas iseõppija Hannikaise isa oli köster ja nende suguvõsa oli tuntud Soome keelekultuuri harrastajate hulgas. Hannikaisest sai üliõpilane 1875 ja ta osales innukalt Akadeemilises Orkestris, Akademiska ...

Eesti Kirik puhkab pisut

Heade tulemusteni jõudmine nõuab aastatepikkust pingutust. Olgu muusikas, teaduses, puusepatöös, kirikus või ka ajakirjanduses. Tavaliselt tuleb seejuures läbida ka mitmeid ebaõnnestumisi ja tagasilööke, millest hoolimata ei tohi alla anda, käega lüüa ega loobuda. Ei tohi jätta pooleli, vaid tuleb leida endas jõudu pingutusteks ka rutiinsel ja hallil päeval. Kes nii teeb, jõuab ...

Usuteaduse Instituudi uus rektor on Allan Kährik

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi nõukogu valis instituudi uueks rektoriks mag Allan Kähriku. Allan Kährik (34) on sündinud Viljandis, õppinud Suure-Jaani keskkoolis, Tallinna Polütehnilises Instituudis raadiotehnikat. Usuteaduse Instituuti asus õppima 1991. aastal, 1992–96 õppis Rootsis Uppsala ülikoolis rootsi keelt ja Johannenlundi Teoloogilises Instituudis teoloogiat.Bakalaureuse kraadi omandas Uppsala ...

Konsistoorium määras ametisse

Konsistooriumi juunikuu istungil otsustati kiita heaks EELK ja Põhja-Elbe koostöölepingu projekt ning volitada peapiiskop Jaan Kiivitit seda allkirjastama. Jörn Schneider otsustati nimetada EELK esindajaks Saksamaal humanitaarabi osutamisel. Pärnu vangla kaplan diakon Ants Kivilo määrati tagasiulatuvalt alates 20. märtsist peakaplani kt Igor Milleri alluvusse. Diakon Urmo Saks vabastati Mustjala koguduse teenimisest ja õp Rene ...

Kasutusele võeti pasunakooride koraaliraamat

Pühapäeval leidis Tallinna Jaani kirikus aset tähelepanuväärne sündmus – kasutusele võeti spetsiaalselt puhkpillimängijaile mõeldud koraaliraamat. Pasunakooride kontserdil mängisid pillimehed paljudest Eesti kogudustest ja Westfaleni kiriku seenioride pasunakoor Saksamaalt. Lauluraamatuaastal valminud uue koraaliraamatu õnnistas peapiiskop Jaan Kiivit. Oma kõnes tänas ta kõiki raamatu koostajaid ja ...

Koormaks saavate koormate kandmisest

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:2 Kristus on kandnud meie patukoorma ja õpetanud meidki jagama üksteisega koormate raskust. Jumalast lähtunud armastus inimese vastu ei saa jääda üksnes meie endi hingeliseks elamuseks, vaid see peab vastu ja edasi peegelduma. Jumala armastus kutsub esile meiepoolse jumalaarmastuse ja ligimesearmastuse. Nõnda toimib Kristuse seadus. Selle viimase lehekülje ...

Võida kuri heaga?

Rm 12:17–21Tänase jutluse teemaks on nõuanded, kuidas võita kurja. Kurjuse, viha ja kättemaksuga oleme kokku puutunud kõik. Igaüks teab olukordi, kus on tehtud suurt ülekohut ja käitutud põhimõttel «kellel jõud, sellel õigus». Paljud on seda tunda saanud omal nahal. Tasub meenutada, milliseid tundeid see meis tekitas. On täiesti mõistetav, kui reaktsiooniks oli suur viha ja soov kätte ...

Jumalasõnaga lasteaeda

«Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.» Ps 119:105 Orava valla lastepäevakodus on lastele jumalasõna jagatud juba viis aastat. Laste õpetajaks on Vastseliina koguduse õpetaja Toivo Hollo. Lisaks lasteaiatundidele annab õpetaja Hollo usuõpetust Orava põhikoolis ja Misso keskkoolis. Rahul on nii lapsed kui ka nende vanemad. Toivo Hollo ise arvab, et selline töö on väga vajalik ja meeldib ...