Esileht » Online » Online artiklid »

20.03 Piiskoplikus nõukogus arutati

20.03.2007 | | Rubriik: Online artiklid

 

EELK piiskopliku nõukogu koosolekul, 13. märtsil esitas dr Randar Tasmuth ülevaate oma ettekandest, mille ta pidas 18.–20. detsembrini 2006 Sigtunas toimunud Porvoo ühenduse kirikute esindajate konsultatsioonil, kus käsitleti samasooliste kooselu ja sellega seonduvaid kiriklikke praktikaid. Järgneva arutelu tulemusena tegi piiskoplik nõukogu EELK õpetuskomisjonile ülesandeks töötada välja seisukohad samasooliste paaride õnnistamise ja homoseksuaalsete suhete osas.

Assessor dr Ove Sander esitas ülevaate EELK 90. aastapäeva tähistamise ettevalmistustest. Võeti vastu preestriameti taotlejate haridus- ja kutsenõuded ja eksamineerimise kord. Arutleti diakoni ja jutlustaja haridusnõuete ja eksamineerimise korra põhimõtete üle.

Piiskoplik nõukogu kinnitas EELK õpetuskomisjoni kodukorra ning tutvus EELK halduskomisjoni esitatud teesidega kiriku haldusreformi osas. Suurpraostkondade loomise ideed ei toetatud, vaid tehti halduskomisjonile ülesandeks jätkata EELK haldusreformi kavandamist, analüüsides kahe võimaliku arenguvariandina praeguse halduskorralduse tõhustamist ja piiskopkondade moodustamist.

Vastavalt EELK põhikirjale on piiskopliku nõukogu liikmed peapiiskop, piiskop, praostkonna praost, peapiiskopi poolt kirikukogusse nimetatud kaks kaplanaatide esindajat ning kaks vaimulike konverentsi poolt kirikukogusse valitud liiget. Piiskoplik nõukogu on peapiiskopile abiks kiriku juhtimisel ja oluliste kirikuelu küsimuste käsitlemisel, samuti kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamisel.

Indrek Vaino,
peapiiskopi assistent

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)