Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

16.05 Segakoor Sauer mõtleb Rudolf Tobiasest

16.05.2008 | | Rubriik: Online artiklid

EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku segakoor Sauer pühendab oma kevadkontserdi Rudolf Tobiasele (1873–1918 ), kuna käesoleval aastal möödub helilooja sünnist 135 ja surmast 90 aastat. Kui suur tähtsus on Tobiasel eesti muusikas?

Rudolf Tobiase osa eesti muusikas on hindamatult tähendusrikas. Ta oli eesti professionaalse muusika rajaja ning koorilaulud kuuluvad kahtlemata eesti koorimuusika parimate saavutuste hulka. Omades esimese eestlasena professionaalset haridust Peterburi konservatooriumi komponeerimise erialal, asus ta kõrgkooli lõpetamise järel hoolega muusikat kirjutama. Sellest ajast pärinevad mitmed vaimulikud aariad, duetid ja kooriteosed, teiste seas “Otsekui hirv kisendab”, ka kuulus “Eks teie tea” (kõige tuntum teos üldse), mis kõlab ka segakoori Sauer kontserdil.

Erilist huvi tundis Tobias vaimuliku temaatika vastu. Kuna tema isa oli köster, puutus Tobias juba noorelt kokku kirikumuusikaga, töötades pärast konservatooriumi lõpetamist Peterburi Eesti Jaani kirikus organisti ja koorijuhina. Suurt huvi tundis Tobias oratoriaalsete suurvormide vastu: “Johannes Damaskusest”, loomingu peateos “Joonase lähetamine”, mida iseloomustab eelkõige suurejoonelisus ja ülevus. Helilooja koorimuusikas tõuseb esile tema meisterlik kooripolüfooniline väljenduslaad, mis nõuab lauljatelt head vokaaltehnikat.

Oma vaimulikus heliloomingus seadis Rudolf Tobias eesmärgiks luua mitte niivõrd kiriklikku tarbemuusikat, kuivõrd väljendada piiblitemaatika kaudu suuri üldinimlikke ideid. Kahjuks peab märkima, et vaimuliku heliloomingu esitamine oli Eestis nõukogude okupatsiooni aastail aastakümneid komplitseeritud või tehti seda ladina keeles, küll aga esitati Tobiase ilmalikku kooriloomingut.

Etteruttavalt olgu veel lisatud, et EELK Saarte praostkonna laulupüha, mis toimub 4. oktoobril Kärdla Johannese kirikus, on samuti pühendatud Hiiumaalt pärit Rudolf Tobiasele. Hinnakem Tobiase tehtut ja mõelgem temale.

Olete oodatud Rudolf Tobiase 135. sünniaastapäevale pühendatud segakoori Sauer kontserdile teisipäeval, 20. mail kell 19 Kuressaare linnuse kapiitlisaali. Kaastegev naiskoor Piret. Kavas Tobias, Kreek, Virkhaus, Topman jt. Dirigendid Ester Soe, Ülle Reinsoo; kontsertmeister Rita Naaber; viiulil Ave Opp. Oodatud on annetused Kuressaare Laurentiuse kiriku Saueri oreli remondi toetuseks.

Meie Maa, 15. mail 2008

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)