Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

12.06 Turismifirmad ei ilmutanud huvi Pöide kiriku taastamise arutelu vastu

12.06.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Selle nädala alguses kogunes Pöide kiriku pastoraadis Maarja kiriku taastamise initsiatiivgrupp, et arutada edasist tegevuskava. Kuigi töökoosolekule olid kutsutud ka Saaremaa turismifirmade esindajad, jäid nende esindajad seekord kohale tulemata.

Keskaegse Maarja kiriku taastamisega tegeleva initsiatiivgrupi üks liikmetest, Pöide vallasekretär Maire Käärid ütles Oma Saarele, et Saaremaa kõigile turismifirmadele edastati kutse töökoosolekul osalemiseks elektroonilisel teel.

“Esmaspäevasel nõupidamisel turismifirmade esindajad aga miskipärast ei osalenud,” tõdes Käärid. “Ka tagaside oli nõrk, sest vaid üks firma teavitas meid eelnevalt, et nad kõnealusel töökoosolekul osaleda ei saa.”
Pöide vallasekretär Maire Käärid avaldas arvamust, et maakonna turismifirmade seekordse passiivsuse üheks põhjuseks võib ehk olla asjaolu, et turismihooaeg on Saaremaal juba alanud ning firmade töökoormus seetõttu praegu väga suur.

Kavandatakse sihtasutuse rajamist

Mis puudutab aga esmaspäeval Pöide pastoraadis toimunud nõupidamist, siis seal tõdeti, et Pöide kirikukompleksi arendamise protsessile aitaks palju kaasa, kui loodaks vastav sihtasutus, mille üks asutajaid võiks olla EELK konsistoorium.

Veel nenditi nõupidamisel, et kuigi Pöide kirik on kõige enam uuritud keskaegne kirik Eestis, pole uuringute materjale eriti publitseeritud ning puudub ka kiriku ühtne ajalugu. “Kõik see eeldab Pöide Maarja kiriku monograafia koostamist,” märkis Maire Käärid, kelle sõnul avaldasid seekordsel töökoosolekul osalenud arvamust, et kavandatav monograafia võiks kuuluda Eesti muinsuskaitseameti väljaantavasse sarja “Eesti kirikud”.

Kirik kui populaarne kontserdipaik

Pöide Maarja kiriku arengukontseptsiooni nõupidamisel oli esmaspäeval arutlusel ka kirikukompleksis tehtavate renoveerimistööde järjekord ning ühtlasi peeti aru selle üle, milliseid üritusi võiks tulevikus kirikuhoones ja selle ümbruses korraldada.

Mis puutub ürituste korraldamisse, siis siin jäid nõupidamisel osalenud EELK esindajad seisukohale, et kuna tegemist on ikkagi sakraalehitisega, seab see nii kirikus kui ka selle vahetus läheduses toimuvale teatud piirangud.

Kuna ühe visiooni kohaselt peaks Pöide kirik tulevikus kujunema Saaremaa üheks atraktiivsemaks kontserdipaigaks, siis otsustati nõupidamisel, et kirikuhoone renoveerimisel tuleks esmajärjekorras restaureerida katus ja avatäited.

Nõupidamise protokollist võib lugeda, et praegu puhub tuul avadest sisse ja kirikuhoones lendavad linnud. Olukord paraneks märkimisväärselt, kui kiiremas korras paigaldataks uued avatäited, mis aitaks kaasa Pöide kiriku muutumisele meie maakonna üheks populaarsemaks kontserdipaigaks.

Pöide Maarja kiriku taastamise initsiatiivgrupi seekordsel töökoosolekul osalesid Pöide vallavalitsuse, Eesti regionaalse ja kohaliku arengu sihtasutuse, EELK-i ja muinsuskaitse esindajad.

Järgmine samalaadne töökohtumine on kavandatud augustisse. Maire Käärid avaldas lootust, et sellest võtavad osa ka Saaremaa turismifirmade esindajad.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)