Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

12.05 Juubeliaasta leer

12.05.2008 | | Rubriik: Online artiklid

 Leerilapsed koos assessor Joel Luhametsa, peapiiskop Andres Tauli ja õpetaja Arho Tuhkruga

Laupäeval, 3. mail toimus Torontos Peetri kirikus leerijumalateenistus, kus õnnistati 12 noort.

Koguduse tegevuse esimese 10 aastaga õnnistati 350 noort ja nendele on järgnenud 50 aasta jooksul suur hulk teisi. Esimene leer toimus 1949. a. 16 leerilapsega. Peetri kiriku alumises saalis on seintele paigutatud 10 aasta jooksul leeri läbinud noorte pildid. Selle suure töö organiseerijaks on olnud Aino Müllerbeck, kes sai idee Toronto soome kirikust. Soovime pr. Müllerbeckile jõudu ja kordaminekut selle koguduse elu ühe tähtsama osa jätkuvaks esiletoomiseks. Ja „leerilapsed“ – tulge ennast vaatama!

Piiskoplik jumalateenistus

Jumalateenistus algas protsessiooniga kirikusse organist dr. R.Toi orelihelide saatel. Sisenevate leerilaste ees kandis risti koguduse nõukogu esimees Olev Maimets. Järgnesid E.E.L.K. peapiiskop Andres Taul, Tartu praostkonna praost, EELK ja E.E.L.K. assessor Joel Luhamets ja õp. Arho Tuhkru. Sõnaline osa toimus eesti ja inglise keeles. Kirik oli täidetud viimse võimaluseni ja osa rahvast jäi isegi välja.

Jumalateenistuse alguses laulis koguduse segakoor „Mu süda usub õnne“ (A. Haava/P. Pormeister-Rips). Järgnes leerilaste õnnistamistalitus, mille viis läbi peapiiskop Taul. Oma kõnes kutsus ta leerilapsi üles julgusega kuulutama teistele seda, mida nad on õppinud. Leeriga ei lõpe teie ülesanded koguduses, rõhutas peapiiskop.

Pärast tõotus- ja usutunnistust said leerilapsed leeritunnistuse ja esitasid Talvi Maimetsa juhatusel laulu „Igavene Isa, kuule“.

Kogudusse õnnistati: Alar Anton Eljas Cartan, Alisa Ann Furniss, Haley Andrea Johnston, Kristina Mai Kald, Katherine Crisante Leis, Andreas Robert Menes, Adrian George Miko, Taavo Aedna Nisbet, Madeline Nurming-Por, Erik Kristjan Rannala, David Daniel B. Stulov ja Alexandra Emily Vajay.

Õp. Arho Tuhkru poolt läbiviidud pihitalitusele järgnes Cantate Domino ettekandes Riho Esko Maimetsa koraali „Kiidan Sind, oh Issand“ esiettekanne (autori sõnad ja viis). Riho, kes on Peetri koguduses hästi tuntud, õpib nüüd Eestis.

Jutlus

Praost Joel Luhametsa jutluse aluseks oli Room. 8:26. Ta ütles, et inimesed ei tea tänapäeval sageli, mida nad tahavad või usuvad. Üksildustundest vaevatult püüavad nad leida meelelahutust, kuid see kestab vaid lühikest aega. Tähtis on omada julgust öelda mõnele ahvatlusele otsustavalt „ei“. Usk Jumalasse pakub lahendusi ka elu kõige raskemates olukordades. Elame ajastul, kus on palju probleeme ja hädasid. Ränga töökoorma all ägavatel lastevanematel pole piisavalt aega oma laste jaoks. Kuid kas töötegemine ongi siis kogu elu? Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat usuvad.

Jutlusele järgnes palve kodumaa eest. Dr. Roman Toi mängis orelil Eesti hümni. Mälestamise ja teated edastas õp.Tuhkru. Enne armulaua talitust laulis Cantate Domino Rosemarie Lindau juhatusel Ch. Kipperi „Kiituse laulu“ (tekst – Ps.103).

Jumalateenistus lõpeb

Armulaua talituse viisid läbi kõik kolm vaimulikku. Kirikulisi õnnistas peapiiskop Taul. Peale lõpulaulu, „Õnnista ja hoia“ väljusid leerilapsed orelihelide saatel. Kiriku ümber oli lausa rahvamurd. Küllap olid Toronto linna lilleärid sel päeval tühjad. Ja maailma valitseja — Rahuvürst oli andnud leerilastele ilusa päikesepaistelise pühapäeva eelmise päeva vihmasaju asemel.

Eesti Elu, 9. mail 2008 

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)